Sådan opleves det at have ADHD Illustration

ADHD – Forskning viser at Qigong hjælper

Indholdsfortegnelse

ADHD – hvad er det?

ADHD står for:

 • A – attention = opmærksomhed
 • D – deficit = underskud
 • H – hyperactivity = hyperaktivitet
 • D – disorder = forstyrrelse/lidelse/sygdom

På dansk forstås det som en lidelse, hvor evnen til at holde opmærksomhed/være koncentreret er forstyrret og hyperaktivitet er fremtrædende. Ligeledes er impulskontrollen lav.

At læse og forstå en social situation samt regulere sin opførsel til den givne situation er svært for mange med ADHD.

3 typer ADHD

Diagnosesystemet DSM-5 beskriver tre forskellige typer af ADHD:

 • kombineret type – forstyrrelser af såvel opmærksomheden som af aktiviteten og impulskontrollen
 • overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden – kaldes ofte ADD
 • overvejende hyperaktivitet og impulsivitet

Hvad er ADD?

ADD står for

 • A – attention = opmærksomhed
 • D – deficit = underskud
 • D – disorder = forstyrrelse/lidelse/sygdom

ADD bruges ofte om den stille type ADHD, De som har samme opmærksomhedsproblemer, men som kun har få eller små tegn på hyperaktivitet og ringe impulsstyring.

Årsager til ADHD

Det er endnu ikke helt klarlagt hvilken årsag ADHD har. Der kan derfor være flere og især et samspil mellem arv og miljø regnes for væsentlig for hvordan sygdommen udtrykker sig.

Eftersom sygdommen er en uhensigtsmæssig funktion af hjernen i områder, der har med koncentration og/eller opmærksomhed samt impulsstyring at gøre peges på følgende fire årsager:

 • Arv
 • Fosterpåvirkning i graviditeten som fx. tobak, alkohol og infektioner
 • For lav fødselsvægt eller for tidlig fødsel
 • Hjerneskade opstået indenfor første til tredje leveår
ADHD graf

Statistik og tal om ADHD

I Danmark vurderes det, at mellem 1-3 % voksne og 2-3 % skolebørn har ADHD.

Af Danmarks 5.717.014 store befolkningstal i 2016 var 1.168.222 under 18 år og 4.548.792 over 18 år.

Hvis vi definerer skolebørn til at være skolebørn indtil ca. 18 år gamle ser tallene således ud:

 

Fra procent til antal ramte personer 2016 i Danmark

Der var 2016 mellem 45.488 – 136.464  ramte voksne i Danmark.

Der var 2016 mellem 23.364 – 35.047  ramte børn i Danmark.

Uddannelse, job, kriminalitet og ADHD – hvordan går det med det?

 • Af alle børn og unge med lidelsen gennemfører kun 69% grundskolen – dvs. til og med 9. klasse.
 • Af alle unge med lidelsen starter 19 % på en ungdomsuddannelse.
 • Af alle voksne med lidelsen har 34 % et job
 • Af alle voksne med lidelsen har 55% oplevet at blive fyret fra et job, hvor tallet for andre voksne uden ADHD er 23 %.
 • Af alle voksne med lidelsen er 35 % straffet for en kriminel handling (herunder bøde). For den øvrige voksne befolkning er det kun 20 % der er straffet.

Der er flere andre aspekter, der kan være interessante, men faktum er, at ADHD gør en person sårbar for stigmatisering ikke blot i barndommen, men i hele opvæksten og i voksenlivet.

Kilden finder du her.

Mor og søn laver Qigong
Vibeke og hendes søn Magne gør Børne Qigong

Traditionel behandling af ADHD i Danmark

Man ved ikke nok om ADHD til at have fundet en klokkeklar virksom behandling. Dog er psykofarmaka meget anvendt ikke blot i Danmark. Desværre har disse ofte generende bivirkninger.

Derfor forskes der forskellige steder i verden med henblik på at finde behandlingsformer, som hjælper de ADHD ramte uden at tilføre andre gener. I den forbindelse er jeg stødt på forskning i Qigong’s postitive effekt ved ADHD.

Et nyere forskningsresultat viser en klar og positiv effekt ved hjælp af daglig Qigong. Qigong har positiv effekt på stressreduktion i kroppen, herunder i Centralnervesystemet, som hjernen er den del af. 

Derudover trænes hjernen i forbindelse med Qigong. Det gælder fx i forhold til koncentration og opmærksomhed, samt i evnen til at være i nuet, hvilket træner behovsudsættelse og dermed impulsstyringen.

Det er lykkedes mig, at finde et abstrakt, hvilket betyder en sammenfatning af resultatet af undersøgelsen. Den har jeg oversat og linker desuden til den engelske version.

Artikel i Experimental Pathology and Health Sciences 2016;8(2): 29-34

Abstrakt af resultat af videnskabelig undersøgelse:

Effekten af Qigong ved Opmærksomheds underskuds/hyperaktivitets forstyrrelse (ADHD) Klinisk case rapport.

ADHD = Attention Deficit/Hyperactivity Disorder forkortet til ADHD. Skrevet af Marta Custódio Correia; Henry Johannes Greten; Jorge Machado; Mário Gonçalves. Fra Experimental Pathology and Health Sciences 2016;8 (2): 29-34

Find den engelske version af abstraktet her. Det danske abstrakt i PDF her.

Find hele projektbeskrivelsen af undersøgelsen foretaget af Universidade do Porto

Abstrakt (egen oversættelse)

Opmærksomheds underskud / hyperaktivitet forstyrrelse (ADHD) er en af ​​de mest almindelige kroniske sygdomme, og ifølge de seneste befolkningsundersøgelser, påvirker den omkring 5% børn. Ud over den adfærdsmæssige indgriben, anbefales en kombination med brugen af ​​psykofarmaka. Denne er imidlertid ofte utilstrækkelig og med bivirkninger.

Formålet med undersøgelsen

Formålet med denne undersøgelse var at evaluere effekten af ​​”White Ball” Qi Gong træning (WBQG) på unge med ADHD, særligt i forhold til opmærksomhed og koncentration, hvordan det autonome nervesystem fungerer samt i forhold til motorisk aktivitet.

Arbejdet var baseret på en klinisk case som indledende tiltag til et potentielt forskningsdesign. Det var en teenager på 14 år med ADHD diagnose fra en uafhængig speciallæge (en børnelæge med speciale i Neurologi). Teenageren havde været i en stabil farmakologisk behandling i mere end 3 måneder, der var informeret og indhentet underskrevet samtykke fra forældrene og deltagelsen var frivillig. Deltageren modtog to sessioner om ugen, Qigong varede omkring 10 minutter, og blev instrueret af en certificeret træner, for en periode på fire uger.

Fire ugers kontinuerlig Qigong giver positiv effekt

Ifølge dette klinisk studie ses det, at fire ugers kontinuerlig udøvelse af WBQG motion resulterer i en positive effekt af Qi Gong for unge med ADHD. Resultatet viser en stigning på selektiv opmærksomhed / koncentration og en reduktion af overskydende bevægelsesaktivitet.

På trods af de stærke iboende begrænsninger i at gennemføre en undersøgelse baseret på den metode af casestudiet og i en klinisk sammenhæng, er det muligt at angive den hypotese, at Qi Gong kan betragtes som en terapeutisk intervention ved ADHD.

Men denne effekt har brug for mere dybe videnskabelige undersøgelser om større prøver og passende betingelser. En ekstra langsigtet undersøgelse med blindtest med WBQG kan bekræfte dette resultat.

Mere at læse

Der findes naturlige alternativer til Adderal, som er en af de typer medicin, som anvendes ved ADHD. Læs her.

Du kan læse under Stress, hvordan Qigong hjælper en stresset krop og hjerne.

Du kan læse om Børne Qigong her. Du kan læse om Qigong i skolen her

Du kan læse om Børne Qigong Workshop – online her. Du kan læse om Børne Qigong i grundskolen – live Workshop her. Disse afholdes af og til Live. 

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Har du spørgsmål kan du skrive til Qigongbrevkassen eller sende mig en mail – jeg svarer så hurtigt jeg kan. Husk du også kan finde os på Facebook.

Kh Vibeke

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: