Børne Qigong Ambassadør

Børne Qigong Ambassadør
“Jeg føler mig dejlig u-stresset efter Qigong”, elev i 7.kl på Nyborg Friskole

Børne Qigong Ambassadør

– for dig der arbejder med børn og unge!

På enkel og sjov måde kan du som lærer og pædagog fremme trivsel og læring hos det enkelte barn og i hele gruppen på samme tid.

Download en folder om Børne Qigong Ambassadør-kurset ved at klikke her.

Qigong i skolen – min erfaring som lærer

Da jeg var lærer benyttede jeg mig af 10-15 minutters Qigong som timeout i de fleste dobbeltlektioner. Det var et energigivende flyt af fokus, som åbnede for fornyet koncentration og kreativ tænkning. Men selv i enkeltlektioner har jeg tit prioriteret 5-10 minutters Qigong også for at give eleverne et redskab til selvregulering af indre uro. Vi lo og var stille undervejs og det gavnede stemningen og sammenholdet i klassen.

Som Asyllærer havde min kollega og jeg mellem 12 og 24 asylbørn i indskoling og på mellemtrin. Vi startede hver dag med 22 minutters Qigong for ellers havde børnene konflikter med hinanden hele dagen. Den krig, som eleverne og deres forældre var flygtet fra blev et problem i relationerne i klasseværelse og skolegård hele dagen, hvis vi ikke gjorde Qigong. Asylbørnene havde tydelige PTSD tegn og Qigong var stressrelease og grounding for dem.

Qigong er mindfulness i bevægelse

Qigong er kinesiske helsebevægelser, som afstresser krop og sind. Det giver god grounding, indre ro både i krop og tanker. Samtidig giver det fornyet energi. Du kan læse mere om hvad Qigong er her.

Qigong med børn har fokus på den legende og kreative tilgang. Brug af kombinationen mellem bevægelser og visualisering åbner for vores skjulte ressourcer og tillader krop og sind at samarbejde bedre.

Du kan læse om et forsøg fra USA med Qigong i klassen lige her. 

Bestemte hjernebølger fremmes og de har afgørende betydning for samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel og dermed vores evne til koncentration og indlæring.

Samtidig arbejdes bevidst med spejling, som er del af den læring og udvikling af hjernen, som også kaldes neuroplasticitet.

Denne spejling vil være en mulighed for eleven for at lære empati og samarbejde. To væsentlige kompetencer for at trives og blive livsduelig.

Se videoen her med de fleste af min gamle 7.a Nyborg Friskole 2017 yndlingsøvelser.

Fokus, koncentration og trivsel

Idag sidder børn og unge mange timer på en stol både i skolen og i fritiden. Det påvirker krop og sind uhensigtsmæssigt. Faktisk kan nakkepåvirkninger ved PC- og Mobilbrug i løbet af få minutter udløse tilstrækkelige mængder stresshormon til at udvikle en depression.

Bevægelser og åndedræt i Qigong dæmper stressrespons i kroppen og fjerner den skadelige virkning. Dvs. stressniveauet sænkes i krop og sind, så ressourcer til læring frigives.

Hjernebølgerne ændres, så de åbner forbindelsen mellem højre og venstre hjernehalvdel og dermed fremmes både fokus, koncentration, læring samt kreativ problemløsning. Du kan læse mere om Qigong i Skolen her. 

Spejlingen af lærerens stemning og det metaforiske i øvelserne fremmer udvikling af sociale kompetencer og empati og giver et godt fællesskab.

Trivsel er forudsætning for at kunne lære og udvikle sig og sin livsduelighed.

Som lærer har jeg dagligt oplevet, at elever – store som små, drenge som piger – har rejst sig midt i individuelt eller gruppearbejde for at gøre en Qigongøvelse for at bringe ro til kroppen eller energi til hovedet.

Tager blot ti minutter og kræver ingen plads

Børne Qigong Ambassadør
“Vi elsker din Qigong, fordi den giver os ny energi.” Elev i 7.kl på Nyborg Friskole

Eleverne kan stå bag stole og mellem borde og gøre Qigong. Det kræver kun lidt plads og selv i små klasserum har jeg kunnet gennemføre Qigong med alle elever deltagende.

Qigong er sjovt og stille. Dvs. man kan grine sammen og man kan være stille sammen, begge dele fremmer relationerne på tværs i klassen

Qigong er for alle!

Det er enkle øvelser, så alle kan være med. De kræver ingen redskaber og ingen særlig forforståelse. Bare ved at gøre sit bedste, gør man det rigtigt.

Den lærer eller pædagog, som instruerer i øvelserne har mindst lige så meget gavn af øvelserne, som eleverne og det fremmer det relationelle.

Børne Qigong Ambassadør – kursus

Vibeke Fraling Qigong Academy afholder nu kurser i Børne Qigong for dig der arbejder med børn og unge.

På Børne Qigong Ambassadør kurset

  • lærer du 14 øvelser, som du kan instruere børn og unge i
  • får du seks forskellige færdige Qigong programmer, som du let kan bruge
  • får du E-bog med lidt teori samt øvelserne afbilledet og beskrevet
  • programmer samt enkelt øvelser til print og laminering
  • spørgetime online, hvor Vibeke svarer på alle dine spørgsmål

Den kan foregå hos jer; samlet for en kommune, skole eller institution med plads til mindst 10 lærere/pædagoger på eet kursus. Kontakt mig for at få et tilbud skræddersyet til jer. Telefon 28 83 07 13 eller mail kontakt@vibekefraling.dk. Telefonisk er jeg lettest at træffe kl. 8.30-16.30 på hverdage medmindre jeg er i undervisning, men så lægger du bare besked på telefonsvareren.

Om Vibeke Fraling

Vibeke Fraling er Qigong Master og uddanner certificerede Qigong samt Børne Qigong instruktører. Jeg er tidligere sygeplejerske, lærer samt coach og har i sin tid som lærer anvendt Qigong på alle niveauer i Grundskolen, samt som asyllærer i Nyborg. Du kan læse mere om mig her.

Jeg har udviklet Børne Qigong og den certificerede Børne Qigong instruktøruddannelse med inspiration fra min lærerfaglighed fx ses emner som æstetiske læreprocesser, relationskompetence, sansemotorisk udvikling og spejling i uddannelsen.

Kontakt mig hvis du har spørgsmål: 

Telefon 28 83 07 13 (bedst mellem 8.00-16.30 i hverdagene)

E-mail kontakt@vibekefraling.dk

Kh Vibeke