Børne Qigong Instruktøruddannelse – videreuddannelse efter certificeret Qigong instruktøruddannelse

Børne Qigong Instuktøruddannelse for dig, der vil gøre Qigong med børn, familier, barnlige sjæle og/eller fokusere på personlig udvikling hos dig og dine deltagere.

 • På Børne Qigong instruktøruddannelse lærer du at bygge din instruktion og din undervisning op baseret på fortælling samt æstetiske læreprocesser, som begge påvirker personlighedsdannelsen positivt. 
 • Du lærer at instruere børn/unge samt familier i Qigong. 
 • Du lærer teori og øvelser, som kan anvendes til workshops og retreats med fokus på deltagerens personlige udvikling, hvis din interesse mere retter sig mod voksne deltagere.

Det er en forudsætning for deltagelse på Børne Qigong Instruktør uddannelse, at du allerede er certificeret Qigong instruktør ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Hvis du ikke er det, så kontakt mig.

Certificeret BørneQigong instruktør uddannelse
Malte og mor laver Qigong
Sjov med Qigong

Hvad lærer du på certificeret Børne Qigong Instruktøruddannelse?

Udover at være en overbygning til certificeret Qigong Instruktør uddannelsen, er det også en yderligere udvidelse af og fordybelse i Qigong. Dermed også en udvidelse af de muligheder, der er med Qigong. Det er samtidig en mulighed for, at du kan gøre en endnu større forskel for dine deltagere.

Børne Qigong er for børn og barnlige sjæle  – det kan du læse om her

Men det er meget mere end det. 

Næste hold starter i januar 2026.

Certificerings segl Børne Qigong instruktør til sociale medier

Du lærer om de tre chakraer, der udgør personligheden

Du lærer teori, der uddyber og præciserer teorien om de 7 personlighedstyper fra Qigong, som du kender fra din uddannelse. Det sker i form af viden om energien i de 7 chakraer og deres samspil og modspil med hinanden. 

Især vil du få en større forståelse for de indre og ydre konflikter i og mellem mennesker og du vil få redskaber til at forløse konflikterne.

Personlighedsdannelsen

Personligheden dannes indenfor de første syv leveår. Energetisk talt dannes personligheden af tre chakraer, som kan være i større eller mindre ubalance. Du vil lære om de tre chakraer og dermed de indre konflikter og dramaer, som ubalance kan vise sig som. Du vil indse, at du nu har redskaber, som kan hjælpe dig selv og dine deltagere til at finde endnu større og dybere balance.

Du vil lære om indre børn og du vil lære om rigtige børn samtidig. Mange voksne har sårede børn indeni. Med Qigong udført i respekt for den polyvagale teori kan vi hjælpe rigtig mange fx stressramte. Med viden om de indre sårede børn kan vi hjælpe endnu flere og endnu bedre.

Coronakrisen har aktiveret mange af disse indre sårede børn, det ser vi med den megen vrede og frustration medierne er fyldte af. Der er, mere end nogensinde før, behov for det, vi kan med Qigong og især den viden, der ligger på Certificeret Børne Qigong Instruktør uddannelsen. 

Du lærer dine deltagere at skabe en ny og mere støttende identitetsfortælling

Du vil lære nye øvelser og øvelser du kender vil folde sig ud med den ny viden og et nyt perspektiv.

De to væsentlige nye perspektiver er:

 • Forståelsen for relationer.
 • Samt fortælling som værktøj.

Relationer

Relationer er alfa og omega. På Børne Qigong Instruktør uddannelsen lærer du om relationer. Du lærer at se relationer i et nyt perspektiv, som giver endnu større forståelse for behovet for det, vi med Børne Qigong kan bibringe både børn og måske især voksne og derfor hele familier.

Fortællingen som værktøj

Det andet væsentlige nye perspektiv er forståelsen for betydningen af fortælling. Både i vores kultur som bærer af værdier og normer og dermed også som identitetsdannende samt som en kollektiv identitetsfortælling. Fortælling anvendt i Qigong har vi snuset til i form af visualisering af øvelser eller fx silken som metafor for Qi i Silkeøvelserne. På cert. Børne Qigong Instruktør uddannelse er fortælling central sammen med æstetiske læreprocesser.

Æstetiske læreprocesser er en didaktisk tænkning, som opbygger læring via en sanseoplevelse. Sanserne er direkte vej til potentiel læring, som transformerer. Dvs. vi kan bibringe deltagerne indsigter på et endnu dybere plan og med den samlede fortælling kan vi give deltagerne mulighed for at ændre deres identitetsfortælling. 

Den viden, du får på cert. Børne Qigong instruktøruddannelse vil give dig mere viden om, hvordan du kan hjælpe børn og voksne med fx ADD og ADHD. Du kan læse forskningsresultater om hvordan Qigong hjælper disse her.

Du lærer Wu Qin Xi - de fem dyrs dans

Disse øvelser er SKØNNE! Det er fem dyr og to øvelser til hvert dyr. Du lærer øvelserne, som de er designet og som de kan modificeres til progression med børn og familier. 

Øvelserne har fokus på de fem elementer (og fascia). De er legende og intuitive at udføre. Alle forelsker sig i disse dyr. Ældre mennesker er også begejstrede for disse øvelser, fx anvender cert. Børne Qigong Instruktør Trine Harries Pedersen dem en del på sine hold på plejehjem.

Du lærer at instruere børn og familier - helt konkret

Al den viden, du får, kan anvendes til voksne såvel som til hold med kun børn og/eller familier. At instruere børn og familier er anderledes end at instruere voksne. Du lærer derfor, hvordan du kan gribe det an – helt konkret. Du får både Trines erfaringer og råd med de helt små og mine fra grundskole og specialskole. Nogle Qigong Instruktører tager uddannelsen uden at ønske at have hold med børn og familier – de vil bare have den viden, der er på uddannelsen, da den giver endnu en dimension til din praksis som Qigong instruktør. 

Du lærer at konvertere kendte øvelser

Du lærer at arbejde med fortælling så grundigt, at du kan konvertere en hvilken som helst voksenøvelse til en integreret del af din samlede fortælling. Dermed kan hver øvelse bidrage endnu mere specifikt til den transformation og indre alkymi, som du gerne vil facilitere med din Qigong session og Qigong sæson. 

Børne Qigong Instruktør uddannelse – kombineret live og online

 

BørneQigong instruktør uddannelsen er FOR DIG:

 • der gerne vil arbejde med Qigong sammen med børn og familier, indre børn og/eller barnlige sjæle.
 • der gerne vil have endnu større fokus på den smilende opmærksomhed og den polyvagale teori.
 • der gerne vil afholde workshop/kurser/retreat hvor fokus også er på personlig udvikling.
 • der gerne vil inspireres til at instruere i Qigong, som fænger deltageren på et helt nyt niveau.

Du lærer meget mere om, hvordan Qigong og viden om Qi kan anvendes med fokus på personlig udvikling. Uddannelsen er kombineret Live og online og forløber over et halvt år. Materialet er skriftligt og noget er desuden på video. Videofilmet er både en del af teorien og alle nye øvelser.

Alle nye øvelser gennemgås desuden på uddannelsen sammen med teorien til Børne og Familie Qigong. Du bevarer adgang til online materialet efter certificering, hvis du er medlem af medlemsklubben for certificerede Qigong Instruktører fra Vibeke Fraling Qigong Academy.

Intentionen i Børne Qigong ved Vibeke Fraling Qigong Academy

Denne gamle kinesiske fortælling danner sammen med kolibriens symbolisme værdimæssigt fundament for Børne Qigong i Vibeke Fraling Qigong Academy.

Vi anser mennesket for at være unikt og vores vigtigste opgave med Børne Qigong er at give mulighed for, at deltagere udvikler og udlever sit højeste potentiale. Det gælder både for deltagere på uddannelsen og for de deltagere, som de certificerede Børne Qigong instruktører har på deres respektive hold/workshops/retreats.

Du kan læse mere om værdier og intention i Kolibri Qigong fra Vibeke Fraling Qigong Academy her.

certificeringssegl-med-orange-stempel- børne Qigong Instruktør

“Det var en varm, fugtig dag i den store kinesiske jungle.

Elefanten satte den ene fod foran den anden, mens den svingede sin snabel, som den gik.

Pludselig så dette kæmpestore dyr en lillebitte skinnende Kolibri liggende fladt på ryggen på jorden.
Fuglen så ud som om den var død, for dens fødder stak lige op i luften. Den bevægede sig slet ikke. Den lå bare der med fødderne mod Himlen.

Elefanten gik helt tæt på kolibrien og skubbede blidt til den med sin snabel.

”Hov, hov! Lad være med at skubbe!”, sagde kolibrien.

”Så du er ikke død?”, sagde den bekymrede elefant. ”Hvorfor i alverden ligger du der med benene op i luften? Du kunne blive trampet på.”

Kolibrien åbnede sine øjne for at se på elefanten.

”Jeg har hørt, at Himlen måske vil falde ned i dag. I tilfælde af, at det skulle været sandt, så er jeg klar til at gøre min del for at holde den oppe.”

Elefanten kunne ikke lade være med at grine ad denne lillebitte optimistiske skabning. Hans latter blev til drilleri.

”Helt ærligt, lille fugl, tror du virkelig, at dine små fødder på nogen måde skulle kunne holde Himlen oppe?”

Den lille fugle så op på kæmpen og indrømmede stille, ”Nej jeg kan nok ikke gøre det hele selv, men alle skabninger må gøre det, som den kan. Og det her er, hvad jeg kan gøre!”

Kinesisk fortælling

Fortælling og æstetiske læreprocesser

Af denne fortælling opstod Børne Qigong logoet med elefanten og den kendte kolibri fra Vibeke Fraling Qigong Academy.

Fortælling og metaforer er en værdifuld og gennemgående del af Børne Qigong ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Vi arbejder med et aspekt af læring, som kaldes æstetiske læreprocesser. Det betyder, at vi etablerer en oplevelse med vore deltagere (herunder børn, familie, indre børn). Denne oplevelse kan have en afgørende betydning for deres forståelse af sig selv, hverdagen og livet. Vi har dermed ikke bare et sundhedsmæssigt sigte, men også et dannelsesmæssigt sigte, hvor deltagerne kommer til at føle sig rustet til at leve livet fuldt ud med gåpåmod og glæde.

Fortællingen er omdrejningspunkt

Fortællingen er kort fortalt omdrejningspunktet for Børne Qigong sessionen. De æstetiske læreprocesser er samtidig et dybdevirkende aspekt af personlig udvikling og derfor er den viden, indsigt samt redskaberne på certificeret Børne Qigong Instruktør uddannelsen værdifuld for dig, der gerne vil fokusere på din og dine deltageres personlige udvikling.

Om undervisningen og materialet

Undervisningen på Certificeret Børne Qigong Instruktør uddannelsen er kombineret Live og online. Det betyder, at der er kursusdage med live undervisning både i teori og praksis. Dertil kommer videoer med undervisning i Børne Qigong, samt nye øvelser gennemgået på videoer.

Du modtager E-bogsmateriale med teori til Børne Qigong instruktøruddannelse inden kursusdagene. På Live uddannelsesdagene vil du modtage undervisning i teori og praksis.

I forbindelse med online undervisningsdage via Zoom vil vi have fokus på både teori og praksis. Du vil forud for hver undervisningsgang modtage relevant materiale til din forberedelse. Denne undervisning optages.

Alle nye øvelser ligger som videoer på tilhørende online platform. Al teori beskrives i de to E-bøger. Du kan se billeder af indholdsfortegnelsen af begge E-bøger herunder.

Individuel balancering

Du kan til enhver tid booke tid til individuel balancering, hvis du mærker, at “noget” er på færde og bremser dig i din udvikling. Du kan booke 20 minutter ad gangen og 20 minutter er NOK til at transformere! Dette hører du mere om på Live dagene. 

Se indholdsfortegnelsen af de to E-bøger til Børne Qigong Instruktør uddannelse

børne Qigong e-bog
børne Qigong e-bog1
børne Qigong e-bog2
børne Qigong e-bog3
børne Qigong e-bog4
Indholdfortegenelse Børne Qigong
Inholdsfortegenelse Børne Qigong instruktøruddannelse

Certificering

For at blive certificeret Børne Qigong Instruktør skal du deltage i alle kursusdagene samt i den online undervisning. Den sidste undervisningsgang instruerer du i et program baseret på en fortælling, du har skabt i løbet af uddannelsen. Det er din praktiske “eksamen” og certificering.

certificeringssegl-med-orange-stempel- børne Qigong Instruktør

Overblik over næste uddannelse til certificeret Børne Qigong Instruktør

Næste certificeret Børne Qigong Instruktør uddannelse

Den certificerede Børne Qigong Instruktør uddannelse er et uddannelsesforløb over ca. et halvt år.

Næste hold starter i januar 2026, da vintertiden har den rette energi for at starte denne dybe transformations- og læringsproces. Den afholdes ca. hvert andet år. 

Der er max 10 pladser på uddannelsen for at skabe mest tid og plads for den enkelte deltagers uddannelse og udvikling.

På Børne Qigong Instruktøruddannelse lærer og får du

Teori og praksis omkring æstetiske læreprocesser og fortælling – hvordan det skabes og anvendes.

 • Teori om Qigong og især Qigong for/med børn og familier både i E-bog og på kursusdage.
 • Teori om Qigong og Qi i forhold til de syv chakraer i kroppen og det personlig udviklingsaspekt mhp. workshop og retreat med det perspektiv.
 • Undervisning både i teori og praksis i Wu Qin Xi = De fem dyrs dans. Du lærer den målrettet til både børn og voksne.
 • Du lærer at omdanne/konvertere kendte voksenøvelser til brug med børn/unge/familier eller i forbindelse med en fortælling på fx workshop/retreat.
 • Lukket Facebook gruppe med de øvrige holdkammerater på cert. Børne Qigong Instruktør uddannelse og Vibeke Fraling.
 • Efter certificering kommer du i lukket Facebook gruppe med alle certificerede Børne Qigong Instruktører og Vibeke Fraling.  
 • Mulighed for Individuel balancering med Vibeke Fraling.
 • Certificering med ret til at anvende ovenstående certificeringslogo og samt opdatering af dine kontaktoplysninger og holdoplysninger samt link på min hjemmeside, derudover vil samme oplysninger komme ud til læserne af mit nyhedsbrev
 • Certifikat og certificeringst-shirt med segl fra Vibeke Fraling Qigong Academy
 • Kaffe/the med frisk frugt og chokolade til alle pauser på Live dage.

Hvor foregår certificeret Børne Qigong Instruktør uddannelsen?

Live weekenden i begyndelsen af uddannelsen foregår i Odense. Nærmere adresse følger.

Online undervisning foregår via Zoom. 

Pris for uddannelsen

Normalpris 13.997 kr.

Det er muligt at betale med visakort.

Det er desuden muligt at betale i rater med 30 dage imellem. Ved ratebetaling lægges 5% af prisen oveni. 5% af 13.997 kr. er 699,85 kr. som rundes op med 15 øre. Dermed bliver samlet pris 14.697 kr.

 • 16 rater – som har sidste tilmelding 30/9-2025 kl. 23.55 – 14.697 kr.
 • 12 rater – som har sidste tilmelding 30/9-2025 kl. 23.55 – 14.697 kr.
 • 8 rater – 14.697 kr.
 • 6 rater – 14.697 kr.
 • 1 samlet betaling – 13.997 kr.

På tilmeldingsformularen kan du yderst og nederst til højre se, hvordan ratebeløbene er for den pris, du vælger. Den højeste rate er den første. 

Skriv på kontakt@vibekefraling.dk for mere information eller send mig en sms på 28830713, så ringer jeg dig op hurtigst muligt.

Det er en forudsætning, at du er certificeret Qigong instruktør ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Kontakt mig, hvis du vil høre mere om uddannelsen eller om mig.

Jeg fik noget forskelligt ud af cert. Børne Qigong Instruktør/CBQI: Jeg underviser ikke børn (endnu…😉), men jeg er blevet meget bedre til at have en mere legende tilgang til nogle qigongøvelser sammen med de voksne. Slippe mit indre barn mere fri samtidig med at undervise, og den energi blev kærligt sparket igang af også selv at skulle filme undervisning med børn. Jeg har opdaget en side af mig selv jeg ikke vidste jeg havde 🌻 Og teoriens fokus på relationer og energier er spændende. Det var et spadestik dybere ind i underviser rollen, fordi at undervise i Qigong også er at kigge indad og håndtere sin egen energi. ❤ Et spændende løft for mig til de voksne med dyre øvelserne.
Charlotte Rømer Bergstrøm Scheibel
Fysioterapeut og certificeret Børne Qigong Instruktør
Jeg valgte først og fremmest børneqigonguddannelsen for at få endnu mere teori. Og jeg lærte rigtig meget, specielt om sammenhængen mellem krop og sind, og hvordan vi påvirkes af forskellige ubalancer. Vi lærte også endnu flere øvelser, også lidt mere fjollede øvelser 😊, og der var bare en dejlig lethed over det hele. Vibekes smittende humør og begejstring sammen med hendes evne til at relatere vores nye viden til det, vi allerede kender, gjorde at jeg følte, at jeg kom et spadestik dybere, både i QiGong og i menneskeforståelse. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at undervise i børn i børneqigong, men jeg har fået viden med mig, som jeg kan bruge i min voksenqigongundervisning, og jeg har fået en endnu større viden om mig selv. Tak for nogle dejlige dage i godt selskab!
Annette Simling Kristensen
Certificeret Børne Qigong Instruktør

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: