Hvad er certificeret Qigong Instruktør uddannelse?

Certificeret Qigong Instruktør uddannelse er en uddannelse til Qigong Instruktør med afsluttende certificering fra Vibeke Fraling Qigong Academy. Det er en forudsætning, at du har deltaget på Qigong Practitioner Level 1 ved Vibeke Fraling Qigong Academy forinden.

Efter certificering kan du instruere i Qigong på hold, som du selv sætter op fx ved aftenskoler, foreninger, på arbejdspladser, workshops eller Retreats både i Danmark og udlandet. 

Allerede ca. et halvt år inde i uddannelsen opfordres du til at oprette små hold, hvor du kan øve dig i at instruere og få værdifulde erfaringer som instruktør. 

certificeringssegl-med-orange-stempel
Indhold Certificeret Qigong instruktøruddannelse

Næste certificeret Qigong Instruktør Uddannelse

Den nyreviderede samlede certificerede Qigong Instruktør uddannelse starter næste gang 2/10-2021 og forløber over halvandet år med certificering 15/5-2023.

Certificeret Qigong Instruktør uddannelse er både live og online. Den varer halvandet år. Det er et krav, at du har gennemført Qigong Practitioner Level 1 inden start. 

Hvorfor tage en kombineret live og online Qigong Instruktør uddannelse?

De to Live weekender i starten og slutningen giver mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. Det giver underviser (Vibeke Fraling) og underviserassistenter mulighed for at lære dit bevægemønster at kende, så vi fremtidigt kan støtte dig bedst muligt i din Qigong udvikling. Det giver et godt og velfungerende hold med gode og velfungerende studiegrupper. Derfra kan vi høste endnu flere af fordelene ved online undervisning. 

Grunde til at online Qigong kurser lærer dig mere end almindelige weekendkurser

Når du deltager i et live kursus, så er påvirkningen med ny viden kæmpestor og samtidig komprimeret til fx en enkelt eller to dages weekendkursus. Det betyder, at hjernen får et hav af nye informationer og det vil ikke være muligt at erindre særligt mange detaljer i fx øvelserne eller teorien knyttet til øvelserne.

Ebbinghaus’s glemselskurve

Hermann Ebbinghaus (en tysk psykolog) studerede hukommelse. Han udviklede teorien om glemselskurven. Den handler om, at vi glemmer ny viden hurtigst lige efter, vi har mødt den nye viden. 

Tre trin i læring og hukommelse

Der er tre trin i læring og hukommelse af det indlærte:

 1. Ny viden skal indkodes
 2. Ny viden skal lagres
 3. Ny viden skal kunne hentes frem på rette tid og sted

Disse tre trin skal være til stede for at ny viden reelt integreres og huskes.

Hukommelsesforsker Pål Johan Karlsen siger, at vi oftest glemmer det, som vi ikke lærer ordentligt. Hvis vi er opmærksomme, mens vi lærer, så husker vi bedre, det vi lærer. Hvis det vi lærer samtidig gør indtryk på os, hjælper det os med at lære og lagre det. 

Fx kræver enhver udførelse af en Qigongøvelse, enten total eller delvis hukommelse af den tidligere udførsel for at kunne udføre den og gradvist få flere og flere detaljer bygget på teoretisk og praktisk. Vi kalder det progressiv læring. 

Så hurtigt glemmer vi i forbindelse med ny indlæring

Allerede indenfor få dage eller uger efter en læringssituation har vi glemt, det vi lærte. Det sker, hvis vi ikke arbejder med at gennemgå eller bruge oplysningerne. Især er det vigtigt at gennemgå den nye viden indenfor den første time for at opretholde informationen. Næste gennemgang kan så være senere.

Hvis du ikke gennemgår ny viden/nye oplysninger, vil du allerede dagen efter at have studeret glemme 50% af det, du lærte. 

2 dage senere vil du højest huske 30%. 

1 uge senere vil du være heldig, hvis du husker mere end 3%.

Hermann Ebbinghaus Glemselskurven
Online møde Qigonginstruktoer-uddannelse

Fordele ved online undervisning:

 • Du kan deltage, hvor du end er, bare du har internet.
 • Du har mulighed for at tage uddannelsen i små bidder. Lidt hver dag er bedre og grundigere indlæring.
 • Du kan se og gense videoerne igen og igen for at få flere og flere detaljer arbejdet ind i din forståelse og udførelse.
 • Du sparer transporten og ophold, som tager tid og koster penge og er tid væk fra dine kære.
 • Du er på hold med max 10 deltagere, så der er tid til hver enkelt individuelt og samtidig har du fordelen af studiekammerater at sparre med. 
 • Du får individuel sparring på din udførelse af øvelserne og du lærer af at se og høre sparring på de andres udførelse. 
 • Vi kan ses oftere i kortere tid ad gangen end ved fysiske kurser, men over en længere tidsperiode, så din indlæring styrkes.
 • Det er lettere at få passet uddannelses- og studietiden ind i din og familiens hverdag.
 • Du studerer i skiftende studiegrupper, så du lærer alle holdkammerater godt at kende i mindre grupper ad gangen.
 • Selvom du studerer for at lære vil du opleve den indre ro i krop og sind, som Qigong giver.

Ulemper:

 • “Kaffepause snakken” mangler. Men den er der alligevel mulighed for i pausen online.

Qigong bliver man aldrig færdig med at lære. Det vil du opdage efterhånden. Du vil kunne slippe ideen om at skulle kunne øvelserne perfekt eller med det samme. 

Qigong handler om at være nærværende i udførelsen af øvelsen, hvilket er den tilstand Pål Johan Karlsen siger er den bedste for læring og hukommelse. Dette nærvær i Qigong kommer af gradvis opmærksomhed på detaljerne. Denne tilstand lærer du endnu mere om under Peak Performance.

Sådan får du mest udbytte af din uddannelse

Det meste af dit undervisningsmateriale ligger som både tekst og video. Det betyder, at når vi mødes online, så møder alle forberedt. Vi kan dermed nå dybere i forståelsen og anvendelsen af teorien og vi kan arbejde mere detaljeret med udførelsen af øvelserne. Ved at gøre Qigong med Vibeke Fraling i WebQigong får du mulighed for at opleve og lære gennem din egen Qigong Praksis også. 

Du kan samtidig gense alle videoerne igen og igen og få flere aspekter og detaljer med i din læring.

Indeholdt i den certificerede Qigong Instruktør uddannelse

 • Mindst 600 A4 siders E-bog materiale med teori og øvelser.
 • Mindst 20 timers video med teorigennemgang fordelt på over 25 videoer.
 • Mindst 25 timers video med gennemgang af øvelser fordelt på mere end 150 videoer.
 • I alt 114 undervisningstimer kombineret live og online (weekender og mandage).
 • I alt mindst 209 undervisningstimer live/online og video. (weekender, mandage og videomateriale)
 • Mindst 50 timers videoer, hvor Vibeke instruerer i Qigong. Du får 20 måneders medlemskab i WebQigong = online Qigong medlemsklub. Der er mindst 50 timers Qigong fordelt i videoer med programmer med forskellige temaer fra 3 minutter til halvanden time. (Værdi 2.800 kr) WebQigong – læs mere her
 • 1 original Qigong Måtte, 130 cm rund måtte med kork overside og gummiunderlag. Præget logo på. (Værdi 599 kr.)
Qigong måtte fra Qigong Academy


Irene Solvig:

“Jeg er igang med min Qigong uddannelse Level 2 hos Vibeke Fraling.
Det er online undervisning, med 3-4 timer vi er sammen via Zoom.
Og jeg må indrømme at det er over alt forventning. Vibeke er en fantastisk formidler, Når der har været undervisning/spørgetime på holdet og vi har øvet forskellige qi gong øvelser, bliver det optaget på video, hvor man efterfølgende kan sætte sig og nærstudere sig selv og hvilke rettelser der evt. er blevet instrueret af Vibeke, det er så dejligt at man kan sidde i ro og gennemgå de bevægelser man evt skal arbejde på, og samtidig kan se at en “klasse” kammerater udvikler sig. og man lærer at kigge på de rettelser som Vibeke instruere, og man kan i fred og ro arbejde på disse rettelser, der bliver talt om mange ting når vi er sammen online, der kan være ting man ikke får med når der undervises, men det “fanger” man så efterfølgende når man ser videoerne. On line undervisning virker.”

Opbygning overblik over de 11 moduler af certificeret Qigong Instruktør uddannelse 

Modul 1 – Om at gå fra Qigong Practitioner til at være Qigonginstruktør Trainee.

Modul 2 – Anatomi og bevægeapparatets biomekanik samt serien Liangong Shibafa part 1 (18 øvelser)

Modul 3 – Undervisningsplanlægning med fokus på opbyggelse af progression. Taichi Qigong Shibashi set 1

Modul 4 – Peak Performance – om at kunne yde dit bedste – Wuji Stance og Qigong Åndedrættet

Modul 5 – Bindevæv/Fascia i ubalance giver smerter og stivhed i kroppen samt Qi Massage

Modul 6 – Polyvagal teori – Nervus Vagus betydning for stressreduktion samt opbygning af modstandskraft overfor stress samt Kejserens foryngende Øvelser #1-17

Modul 7 – De 7 personlighedstyper i Qigong samt De fem Silkeøvelserne og Walking Qigong (gående Qigong)

Modul 8 – Teori og øvelser i og om de fem elementer i Traditionel kinesisk medicin = TCM samt øvelserne De fem årstider

Modul 9 – Teori og praksis om hjernebølger, trance og meditation samt Stances (stående øvelser)

Modul 10 – Hensyntagende Qigong – Qigong der tager hensyn til særlige behov hos deltageren

Modul 11 – certificering, herunder din certificeringsopgave og -video.

Modul beskrivelse af de 11 moduler af certificeret Qigong Instruktør uddannelse

Modul 1 – Om at gå fra Qigong Practitioner til at være Qigonginstruktør Trainee

I dette modul er fokus på den ændring, der er, når du går fra at være Qigong Practitioner(Qigongudøver) til at skulle instruere i Qigong. Det er en ændring, der betyder, at du nu skal lære at instruere andre og samtidig forholde dig til at skulle foregå med et godt eksempel som Qigong Instruktør Trainee. 

Du stifter bekendtskab med meridianbanerne i kroppen. Du lærer om det mikrokosmiske kredsløb samt det makrokosmiske kredsløb af energi i kroppen. Du lærer samtidig om de mange forskellige typer af Qi, der findes i kroppen. Denne viden bygger vi videre på i hele uddannelsen og især i modul 8 om de fem elementer i traditionel kinesisk medicin. 

Modul 2 – Anatomi og bevægeapparatets biomekanik samt serien Liangong Shibafa part 1 (18 øvelser) 

Dette modul lærer du væsentlig forståelse for kroppens anatomi samt relevant viden for at forstå bevægelserne i Qigong øvelserne(biomekanik). Det gør dig i stand til at udføre og instruere i den mest hensigtsmæssige udførelse af Qigongøvelserne samt ruste dig til at kunne modificere i forhold til særlige skånebehov, du kan møde hos dine deltagere. Skånehensyn lærer du om i modul 10. 

Modul 3 – Undervisningsplanlægning med fokus på opbyggelse af progression 

Dette modul lærer du at planlægge undervisning fra øvelsesniveau til planlægning af session, forløb, retreats og sæson samt progression fra Qigong Instruktør Trainee (under uddannelse) til certificeret Qigong Instruktør.

Du lærer didaktiske værktøjer (= teori og praksis om læring og undervisningsplanlægning). Disse værktøjer går i spændvidden mellem forberedelse samt planlægning og udførelse af instruktion samt undervisning fra enkeltøvelse til en hel sæson/periode. 

Du lærer at bygge progression for dine deltagere, så de kan udvikle styrke, smidighed og større flow af Qi. Dette modul har fokus på at konkretisere dine ønsker for dit virke som Qigong Instruktør. 

Med disse planlægningsværktøjer kan du gå helt ned i detaljen. At være dygtig til at forberede sig grundigt gør det lettere at afvige fra planen i praksis om nødvendigt.  Uden forberedelse er alt improvisation, hvorimod med grundig forberedelse justeres planen naturligt i forhold til dine deltageres behov. Pædagogik og psykologi i forbindelse med undervisning er inkluderet i dette og andre moduler.

Du lærer desuden at instruere grundigt i de 18 Taichi Qigong Shibashi set 1 øvelser, som du kender fra Qigong Practitioner Level 1. 

 

Modul 4 – Peak Performance – om at kunne yde dit bedste

I dette modul er fokus på teori og praksis omkring det at yde toppræstationer. Hvad skal der til fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og energetisk? Dette modul giver dig redskaberne til nårsomhelst at kunne indtræde i den tilstand, hvor du kan præstere allerbedst. Dette, dit peak state, er den tilstand, hvor du kan yde toppræstationer. Denne tilstand, som er efterstræbt i konkurrencemiljøer, er en af de naturlige tilstande at være i, når du gør Qigong. 

Du vil lære helt konkret, hvordan du gør både i forhold til fysikken, det mentale, det følelsesmæssige og det energimæssige. Dertil endda nogle forståelser, som er meget lavpraktiske herunder fx Maslows behovspyramide.

I dette modul er fokus også på opbyggelse af din undervisningserfaring. Dette modul ligger spredt over hele uddannelsen og efter første gang i begyndelsen af uddannelsen, er det udelukkende undervisningsassistenterne, som underviser på dette modul.

Modul 5 – Bindevæv/Fascia i ubalance giver smerter og stivhed i kroppen

Dette modul giver dig viden om og øvelser til at bringe balance i Fascia/bindevæv. Fascia/bindevæv rummer 6 gange så mange nerveceller som muskler. Smerter registreres derfor mere af bindevæv end muskler. Eftersom bindevæv er kroppens sammenhængskraft er det væsentligt at have viden, forståelse og fornemmelse for fokus på; aktivering, smøring, smidiggørelse samt styrkelse af dette i Qigong. 

Dette modul rummer al det teoretiske omkring fascia som vævstype. Øvelserne i dette modul er alle med fokus på forståelsen af, hvordan bevægelse kan udføres, så vi slider mindst muligt på kroppen og i stedet afspænder, støtter og styrker den. Qigong vil dermed have en smertelindrende effekt.

Modul 6 – Polyvagal teori – Nervus Vagus betydning for stressreduktion samt opbygning af modstandskraft overfor stress

Dette modul rummer teori om nyere stressforskning om de mange funktioner af nervus Vagus, den tiende hjernenerve, som har betydning for bl.a. vores stressniveau, stressdæmpning og vores balanceevne. Teorien om Nervus Vagus’ mange funktioner kaldes polyvagal teori og er baseret på Stephen Porges forskning. Den dokumenterer effekten af Mindfulness baserede bevægelser (som fx Qigong) i forhold til både akut og langvarig stress. Den dokumenterer, at Qigong medvirker til at opbygge større resiliens/modstandskraft over for stress. 

Desuden lærer du Kejserens Foryngende Øvelser #1-17, som kombinerer din nye forståelse af både det biomekaniske samt viden om Fascia med viden om Nervus Vagus mange betydninger i forhold til forståelse af stress og opbyggelse af modstandskraft mod stress. Disse øvelser afspænder kroppens fascia fra inderst til yderst. De har derfor stor stressreducerende samt smertelindrende effekt. 

Modul 7 – De 7 personlighedstyper i Qigong

Stående og gående øvelser = Stances og Walking Qigong samt De fem Silkeøvelser er øvelser du lærer i dette modul.

Modulet handler derudover også om uddybende forståelse af de tre energicentre i kroppen samt centralmeridianen, som er forbindelsen mellem dem. Afhængigt af, hvor der er mest og mindst energiflow, vil vi udtrykke forskellige karaktertræk. Karaktertræk kommer af de tanker og følelser, som bestemte sammensætninger af mere eller mindre energiflow i krop og sind giver. Qigong vil over tid balancere disse mere og mere, så vi kan leve livet helt ind i den lavpraktiske hverdag med endnu mere balance, harmoni og neutralitet. Dvs. vore tanker og følelser, som alle påvirker vores måde at være i verden og leve vores liv falder mere og mere til ro og giver en oplevelse af større grad af overskud, ro og balance.

De fem Silkeøvelser er udviklet i 80’erne til brystkræftramte kvinder. Disse fem øvelser er meget meditative og velegnede til at afspænde de områder, som er medtaget af strålebehandling, kemo og operation. Disse øvelser er meget populære blandt alle deltagere. Da de giver en skøn indre ro. Samtidig afspænder de væv i skuldre, nakke og arme, dette kan være påvirket af arbejdsstillinger og hverdagstravlhed uanset man har været ramt af brystkræft. 

Velvære er et udtryk for indre ro, at vore tanker og følelser har fundet et fredeligt leje og at vi begynder at forstå vigtigheden af at fylde os selv for at have noget at flyde over til andre med. Dette er en af kerneforståelserne i Daoismen. Det har intet med egoisme og selvoptagethed at gøre, det er en helt lavpraktisk ideologi – hvis kanden er tom, kan du ikke fylde et glas med den. Hvis du derimod hele tiden fylder kanden, vil der hele tiden være noget at fylde glasset med. Så grundtanken er, at vi er nødt til at være fyldte for at kunne være noget for andre. Disse etiske principper fra Daoismen begynder vi at se mere på sammen med fx pligtetikken repræsenteret ved især Immanuel Kant og dermed det kategoriske imperativ om, at en handling er moralsk, om man altid kan ønske at alle skal handle på samme måde i en lignende situation. Dertil nærhedsetikken og den etiske fordring om altid at være bevidst om ansvaret ved at have med andre at gøre fremsat af Knud Ejler Løgstrup.

Modul 8 – Teori og øvelser i og om de fem elementer i Traditionel kinesisk medicin = TCM

De fem Årstider er de fem øvelser baseret på de fem elementer fra TCM.

Dette modul handler om forståelsen af sammenhængen mellem krop og sind. Herunder den traditionelle kinesiske medicins forståelse af sammenhængen mellem organerne og de tanker og følelser, vi har. Dette modul har fokus på at synliggøre den indre alkymiske proces. Den indre alkymi handler om transformation af energi. Energi kan ikke ødelægges, kun ændres/transformeres. Forståelsen af denne transformation synliggøres via TCM. Øvelserne i dette er fx en lille serie på fem øvelser kaldet De fem Årstider, som synliggør den cykliske sammenhæng i transformationen af energi, som vi kender den fra årstidernes skiften.

Modul 9 – Teori og praksis om hjernebølger, trance og meditation

Qigong som mindfulness og meditation i bevægelse tydeliggøres.

Dette modul handler om meditation. Det handler om simple redskaber, der skifter bevidsthedstilstanden til de hjernebølger, som vi betegner meditative. Dem har vi flere lag af. 

At meditere giver hjernen ro til at restituere. Det giver samtidig dit sind adgang til flere lag af din viden samt kreativ problemløsning. kreativ problemløsning opstår, når din logisk-analytiske hjerne og din kreative-emotionelle-intuitive hjerne samarbejder om et problem/et spørgsmål/en idé. 

Qigong udøves i sig selv i de øvre lag af de meditative hjernebølger. I dette modul lærer du mere om det at meditere samt at guide meditationer. 

Dette modul har desuden fokus på det at stå i Qigong, stå som en pæl eller et træ, kaldes det. Stances er en eminent måde at blive opmærksom på spændinger i kroppen. Det bygger styrke og udholdenhed – stamina – at stå i længere tid. At stå i stances udløser små rystelser (tremor) i vævet, som slipper ophobet energi i form af spændinger, Det er kroppens naturlige metode til balancering. Det træner samtidig evnen til at fokusere og tæmme/tømme sindet. Dermed udvikles udholdenhed både fysisk og mentalt.

Modul 10 – Hensyntagende Qigong

Hensyntagende Qigong er Qigong til mennesker med skånehensyn, fx svagt syn, at være hørehæmmet eller “have dårlig balance”. Herunder fx siddende Qigong.

Dette modul handler om at udvikle din forståelse for justering og modificering af øvelserne i Qigong. Alle øvelser kan modificeres og tilpasses individuelle behov. Less is more er kernetanken i Qigong, så med grundig og dyb viden samt forståelse for øvelsens essens vil du kunne modificere den til enhver deltagers behov. 

I dette modul er siddende Qigong en fast bestanddel, da siddende Qigong er en enkel justering for en deltager med ustabil balance fx. 

 

Modul 11 – certificering, herunder din certificeringsopgave og -video

Dette modul er afslutningen på din uddannelse. For at blive certificeret skal du skrive en opgave, der godkendes(del 1 af certificeringen), før du kan filme det certificeringsprogram(del 2 af certificeringen), som din opgave handler om. Den tredje og sidste del af certificeringen er feedback individuelt med Vibeke Fraling.

Opgaveskrivningen påbegyndes allerede ved modul 3 om undervisningsplanlægning som en naturlig del af din læring af teori, planlægningsredskaber samt øvelser . Du har derfor mulighed for at udarbejde store dele af indholdet til opgaven i løbet af hele uddannelsen og dermed ikke blot de sidste tre måneder, hvor vi har fokus på den samlede opgave og dermed dit Qigong Projekt samt certificeringens tre elementer; opgave, video og feedback. 

Er du i tvivl om du kan skrive en certificeringsopgave, så kontakt mig.

Hvordan foregår uddannelsen?

Uddannelsen starter med to Live dage – 2+3/10-21 kl. 9.30-20.30 lørdag og 9.00-16.30 søndag i Odense. (Nærmere adresse følger) 

Forud modtager du link den første teori og de første øvelser som E-bog og videoer. Alle materialer ligger på materialeplatformen Simplero, som du kender fra Qigong Practitioner kurset. E-bogsmateriale kan printes.

Efter de to live dage mødes online ca. hver anden mandag i 3 timer. Datoer nedenfor.

Der vil være forberedelse i form af teori og videoer til hver gang. WebQigong giver dig mulighed for fordybelse i øvelserne og opleve hvordan jeg instruerer dem svarende til instruktion på et hold. Du vil komme i en studiegruppe med holdkammerater, hvor I kan mødes Online eller i virkeligheden efter ønske/muligheder for at øve i at instruere samt for at sparre.

Holdet vil desuden have en Facebook gruppe, hvor underviserassistenterne og jeg tjekker ind dagligt på hverdage for at besvare spørgsmål.

Ca. et halvt år inde i uddannelsen vil jeg anbefale dig, at begynde at have hold i Qigong. Det giver en uvurderlig erfaring med at instruere og det styrker din indlæring både teoretisk og praktisk samtidig udvikler det dig som Qigong Instruktør Trainee. 

Hvor foregår certificeret Qigong instruktør uddannelsen?

Live dage i Odense på Fyn

De to Live weekender foregår i lokaler i Odense, formentlig i Oasen – Nuets Kraft, Thorsgade 13, 5000 Odense C – endelig bekræftelse fra udlejer afventes i august 2021.

Der er betalingsparkering i nærheden. Gratis parkering udenfor Odense centrum. Det ligger tæt på Odense Banegård og der er flere AirBNB og B&B i nærheden. Ligesom der er hoteller i forskellig prisklasse i gå afstand også. 

Der er indkøb fx Føtex og Fakta i gå afstand, hvis du ikke har mulighed for at have madpakke med. Pauserne er lange nok til, at du kan nå derned og tilbage og også nå at spise. 

Online møder via Zoom

Online møderne foregår via online mødeprogrammet Zoom. Du får et link, som er det samme hver gang og du får en adgangskode til at komme ind til mødet. 

Det er en fordel at downloade Zoom og oprette sig som gratis bruger. Det kan du med både pc/mac, tablet/iPad og smarttelefon. De sidste to via app.

Når vi er i undervisning, ses vi med kamera tændt og mikrofonerne slukkede undtagen, når vi har spørgsmål og kommentarer. 

Nogle gange kan det være en fordel med headset, men det er ikke muligt, når vi gør øvelser.

Det er en fordel at sidde et sted, hvor du ikke forstyrrer resten af husstanden og omvendt. 

Da vi oftest skal lave øvelser undervejs, anbefaler jeg, at du finder et sted, hvor vi kan se det meste af dig, når vi skal justere øvelser individuelt. 

Datoer for certificeret Qigong Instruktør uddannelse hold CQIU 21-23

(CQIU = forkortelse for Certificeret Qigong Instruktør Uddannelse)

Tidsplanlaegning-CQIU-online-2021

Deltagelse og fremmøde

For at kvalificere dig til certificering, skal du deltage live (online og livedage) i 90% af undervisningstiden. 

Det vil sige mindst 102 timer ud af de skemalagte 114 timer planlagte undervisningstimer på Live dage og online mandage. Alle andre studietimer kan du lægge, når det passer i din og din families hverdag.

I forbindelse med undervisningen via Zoom har vi mulighed for at optage undervisningen. Det gør vi dog kun, hvis en særlig situation gør det nødvendigt. Denne mulighed findes ikke på Live dage.

Hvem underviser på certificeret Qigong Instruktør uddannelsen?

Primær underviser er Qigong Master Vibeke Fraling. I løbet af hele den halvandet år lange uddannelse vil der være to underviserassistenter. Eksterne undervisere er fx underviser i Anatomi og bevægelsesbiomekanik, kiropraktorstuderende Ellen Fraling. 

For at få mulighed for at være undervisningsassistent (UV/UVA) skal man være certificeret Qigong samt Børne Qigong Instruktør samt være i gang med minimum MasterClass forløbet med spirituelt fokus år 1. Som UVA binder man sig for 6 måneder ad gangen med mulighed for forlængelse. 

På første halve år af CQIU 21-23 er Trine Harries Pedersen og Hanne Nielsen UVA. De er begge tæt på at afslutte Masterclass Forløb med spirituelt fokus (år 1) for at starte på Masterclass Forløb Qigong Practitioner Lærer (år 2, som ikke er illustreret på billedet).

Overblik over uddannelser Qigong Academy

På billedet ser du overblik over uddannelser og videreuddannelser. ​

Pris og betaling for den certificerede Qigong Instruktør uddannelse – hold 21-23

Pris for certificeret Qigong instruktør uddannelsen CQIU hold 21-23 

39.666 kr. 

Ønsker du at betale i rater med 30 dage imellem, så har du disse muligheder:

20 månedlige rater:

1.983,30 kr / månedligt
 • 20 måneder = 39.666 kr.

18 månedlige rater:

2.222 kr / månedligt
 • 18 måneder = 39.996 kr.

12 månedlige rater:

3.333 kr / månedligt
 • 12 måneder = 39.996 kr.

6 månedlige rater:

6.666 kr / månedligt
 • 6 måneder = 39.996 kr.

3 månedlige rater:

13.332 kr / månedligt
 • 3 måneder = 39.996 kr.

1 samlet betaling:

39.666 kr på een gang.

Du vælger din pris/ratemulighed, når du tilmelder dig. Der vælger du desuden betalingsform.

Betaling med Kort, Paypal, Mobile Pay og kontooverførsel. 

Faktura fås på mail ved betaling. Det er muligt at tilmelde en anden person – dette er især aktuelt for fx foreninger og aftenskoler. 

Mobile Pay og Kontooverførsel registreres manuelt og din betaling kan derfor være et par dage om at blive registreret.

Pris og betaling for den certificerede Qigong Instruktør uddannelse – hold 21-23

Pris for certificeret Qigong instruktør uddannelsen CQIU hold 21-23 

39.666 kr. 

Ønsker du at betale i rater med 30 dage imellem, så har du disse muligheder:

 • 20 månedlige rater: 1.983,30 kr månedligt i 20 måneder = 39.666 kr.
 • 18 månedlige rater: 2.222 kr månedligt i 18 måneder = 39.996 kr.
 • 12 månedlige rater: 3.333 kr månedligt i 12 måneder = 39.996 kr.
 • 6 månedlige rater: 6.666 kr månedligt i 6 måneder = 39.996 kr.
 • 3 månedlige rater: 13.332 kr månedligt i 3 måneder = 39.996 kr.
 • 1 samlet betaling: 39.666 kr på een gang.

Du vælger din pris/ratemulighed, når du tilmelder dig. Der vælger du desuden betalingsform.

Betaling med Kort, Paypal, Mobile Pay og kontooverførsel. 

Faktura fås på mail ved betaling. Det er muligt at tilmelde en anden person – dette er især aktuelt for fx foreninger og aftenskoler. 

Mobile Pay og Kontooverførsel registreres manuelt og din betaling kan derfor være et par dage om at blive registreret.

Klik her for at tilmelde dig

Efter tilmelding

Når du har tilmeldt dig, modtager du en mail, der bekræfter din tilmelding. 

Du får mail med din Simplero Id og link til materialeplatformen på Simplero. Der vil ikke være åbnet for adgang til alt dit materiale. 

Kun WebQigong vil du få adgang til med det samme og i de kommende 20 måneder fra tilmelding. 

Du modtager en mail med oversigt over datoer for uddannelsen og du vil inden start få mail, der åbner for det første relevante materiale. 

På de første Live dage modtager du en tom mappe til dit materiale med notesblok og skriveredskaber. Du får samtidig din Qigong Måtte og hvis du har meldt dig til inden 15/8-21 kl. 12.00 får du også din T-shirt. 

Du vil løbende modtage mail med åbning af mere materiale. Det er for at du kan fordybe dig en bid ad gangen, at du ikke får alt på en gang. 

Næste certificeret Qigong Instruktør Uddannelse.

Den nyreviderede samlede certificerede Qigong Instruktør uddannelse starter næste gang 2/10-2021 og forløber over halvandet år med certificering 15/5-2023.

Certificeret Qigong Instruktør uddannelse er både live og online. Den varer halvandet år. Det er et krav, at du har gennemført Qigong Practitioner Level 1 inden start. 

Da jeg havde været på Qigong Practitioner, var jeg ikke i tvivl om, at Vibeke Fralings tilgang til Qigong var det rigtige for mig. Min personlige praksis har derigennem fået meget mere dybde. Det var præcist det, jeg ønskede og manglede. De efterhånden mange år med daglig Qigong praksis har givet mig et fysisk og psykisk stærkt og stabilt helbred. Vibeke Fralings tilgang til Qigong har dog givet mig en indsigt og en energi, som jeg kan se og mærke, at både jeg selv, og mine elever, nyder godt af. Derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg også skulle certificeres hos Vibeke. Vibeke Fraling, har taget sig tid til at fordybe sig i Qigong med det formål, at dele hendes personlige indsigt på hendes instruktørkurser. Det er fantastisk, 1000 TAK for det. Jeg var aldrig kommet så langt, så hurtigt, hvis jeg ikke havde mødt Vibeke! Jeg er stolt over min uddannelse hos Vibeke Fraling, fordi niveauet er højt både fysisk og teoretisk. Det er et kvalitetsstempel, som jeg er sikker på bliver tydeligere i de nærmeste år. Det bedste ved uddannelsen, er Vibekes evne til at afmystificere Qigong/Traditionel Kinesisk Medicin teorierne, og trække paralleller til vesterlandsk måde at se livet og verden på. Vibeke er en eminent formidler af den uvante daoistiske teori og tankegang, der ligger til grund for Qigong. Hun gør det komplekse lettilgængeligt.

Lær hvad 10 minutters daglig Qigong kan gøre for din sundhed – på 5 dage

0 kr for at deltage Ja, jeg vil gerne deltage!

.

Fornavn og efternavn:

Email:


Med kun 10 minutters daglig Qigong vil du:

 • Mindske stress, da kroppen afspændes og den beroligende og genopbyggende del af nervesystemet aktiveres
 • Få bedre søvn, da motion stabiliserer hormoner med indvirkning på søvn og søvnens kvalitet
 • Lindre gener fra spændinger i kroppen