De fem elementer

Indholdsfortegnelse

De fem elementer

Med denne artikel forestiller jeg mig ikke at dække området om de fem elementer hverken helt eller halvt.

De fem elementer er så omfattende et felt at fordybe sig i og det er så komplekst, at hvis man til fulde skal forstå alle aspekter vil det formentlig kræve et livs studier.

Med denne artikel håber jeg at bibringe dig en grundforståelse af, hvad de fem elementer er og hvilke muligheder, der er for at bringe endnu mere balance ind i livet med dem.

Hvad er ”De fem elementer”?

De fem elementer er; træ, ild, jord, metal og vand. Herunder er de vist som de illustreres i traditionel kinesisk medicin indenfor fx kinesiologi, zoneterapi og akupunktur. Læs om Traditionel kinesisk medicin her

de fem elementer

De fem elementer er Qi i forskellig sammensætning

De fem Elementer er Qi i forskellig sammensætning af det feminine, mørke og tilbagetrukne Yin aspekt og det maskuline, lyse og fremadfarende Yang aspekt. Du kan læse om Yin og Yang her.

De fem Elementer er Træ, Ild, Jord, Metal og Vand. Disse kategorier er flydende og ikke statiske, derfor kaldes de også for faser, transformationer eller de Fem kredsløb (af indflydelse).

De fem Elementer støtter og kontrollerer hinanden. Det er det, som pilene illustrerer på billedet herover. Alt både indeni og omkring os tilhører et af de fem elementer, som alle har støttende og kontrollerende relationer indbyrdes.

Når de fem elementer er i balance enten/både indeni eller/og omkring os, oplever vi sundhed og velstand. Når de er ude af balance, enten fordi de overreagerer eller modreagerer, så oplever vi ubalance/sygdom på den ene eller anden måde.

Det engelske ord for sygdom er meget præcist på dette punkt. Det hedder Disease og hvis man deler det i to; dis-ease, betyder det, at der er uro/ubalance. Ease betyder lethed, ro og mag. Når “dis” sættes foran svarer det til vores danske “u”. Fx u-sikker, som er det modsatte af sikker.

De fem elementer bruges til at skabe balance i kroppen. De er integreret del af den traditionelle kinesiske medicin. Qigong er den bevægelsesorienterede del af denne.

fem elementer Yin og Yang sol og måne stor-2

Balance i de fem elementer

De fem Elementer er Qi i forskellig sammensætning af det feminine, mørke og tilbagetrukne Yin aspekt og det maskuline, lyse og fremadfarende Yang aspekt. Du kan læse om Yin og Yang her.

De fem Elementer er Træ, Ild, Jord, Metal og Vand. Disse kategorier er flydende og ikke statiske, derfor kaldes de også for faser, transformationer eller de Fem kredsløb (af indflydelse).

De fem Elementer støtter og kontrollerer hinanden. Alt både indeni og omkring os tilhører et af de fem elementer, som alle har støttende og kontrollerende relationer indbyrdes.

Når de fem elementer er i balance enten/både indeni eller/og omkring os, oplever vi sundhed og velstand. Når de er ude af balance, enten fordi de overreagerer eller modreagerer, så oplever vi ubalance/sygdom på den ene eller anden måde.

Det engelske ord for sygdom er meget præcist på dette punkt. Det hedder Disease og hvis man deler det i to; dis-ease, betyder det, at der er uro/ubalance. Ease betyder lethed, ro og mag. Når “dis” sættes foran svarer det til vores danske “u”. Fx u-sikker, som er det modsatte af sikker.

De fem elementer bruges til at skabe balance i kroppen. De er integreret del af den traditionelle kinesiske medicin. Qigong er den bevægelsesorienterede del af denne.

De fem elementer og faser

Et element udtrykker en bestemt dans, eller en bestemt relation mellem Yin & Yang. Som du kan se på nedenstående illustration ændrer Yin & Yang symbolet faktisk udseende for at afspejle den fase, som er aktuel. Navnet De Fem Elementer betyder derfor også de fem faser, som energien gennemløber.

På illustrationen ses fire Yin & Yang symboler alle fire vendt forskelligt. De illustrerer de fire bevægelser, som hver især henviser til et af de fire ud af de fem elementer.

Ying Yang de fire bevægelser

Vi bevæger os med uret rundt og hvis vi starter i venstre side, er det morgen, forår, opadgående og udvidende(ekspanderende). Det er Træ-elementet. Som vi bevæger os opad stiger Yang. Yang er jo Himlen, så når vi bevæger os opad bliver vi mere Yang og når vi når toppen er det den ultimative Yang midt på dagen, hvor det er lysest. Det kraftige sollys virker nærmest eksplosivt i sin kraft. Det er Ild-elementet. Derfra bevæger vi os nedad mod aften, det er blevet efterår og samtidig med det nedadgående kondenseres(koncentreres/sammentrækkes) kraften og vi nærmer os Yin. Det er Metal-elementet. Når vi når helt ned er vi i den ultimative Yin, det er blevet nat om vinteren, hvor det er mørkest og alt er i ro. Vandet er havblik og selv ikke en krusning viser sig på havoverfladen. Det er Vand-elementet.

Det femte element er Jord-elementet, som ikke har nogen bevægelse. Det er placeret centralt og er egentlig den kerne, de andre bevæger sig omkring. Sådan er elementerne i Qigong, som er bevægelsesorienteret i sit arbejde med de fem elementer.

De fem elementer - som de oprindeligt illustreres

certificeret Qigong Instruktør Fem elementer som kryds-2

Denne tænkning med de fem elementer/faser eksisterer i mange af de samfund, som lever i pagt med naturen. Oprindeligt blev deres indbyrdes forhold illustreret som vist på illustrationen ovenfor.

Her drejer alle elementer om Jord-elementet. Jordelementet bliver aksens centrum. Som lodret akse er det i Qigong svarende til centerlinjen, Centralmeridianen. Når der er forbindelse og flow mellem Himmel og Jord så er vi groundede, vi har jordforbindelse.

I vore bevægelser i Qigong ses elementerne som dele af øvelser. Inden for hver øvelse er de fem faser/Elementer af bevægelsen af ​​energien til stede, nogle gange vil visse øvelser lægge mere vægt på en fase/et element fremfor de øvrige.

En øvelse rummer alle elementer i sig.

De fem elementer viser krop-sind sammenhængen

Ying og Yang

Ud fra Yin og Yang symbolet kan vi se, at faserne går mellem det “luftige”/æteriske til det “konkrete”/fysiske. Tanken er det mest æteriske og følelsen det mest konkrete. Vi kender det med “ondt i maven”, som kommer af følelser, vi næsten ikke kan være i eller fordøje. 

Således er der i de fem elementer både tanker og følelser koblet til. Og disse er koblet til bestemte organer. Skemaet herunder er eksempler, som du måske kan genkende fra dit eller nogle du kenders liv. 

de fem elementer tanker og følelser

Eksempel på forståelsen fra Metal elementet

Metalelementets organmakkerpar er Lunger og Tyktarm. Lungerne er Yinorganet og Tyktarmen er Yangorganet. Det betyder, at Lungerne fyldes først og de sender derpå deres energi til tyktarmen.

Metalelementet er knyttet til den kondenserende og nedadgående bevægelse i energien. Det er både den kondenserende og den nedadgående bevægelse energetisk og fysisk, idet brystkassen rent faktisk lukkes og gøres mindre. Det er den lille Yin. På vej mod den store Yin (vandelementet).

Lungerne

Lungerne er knyttet til hovedfølelserne sorg, savn og tristhed. Alle der har prøvet at miste ved, at savnet altid vil være der og den eneste måde at lindre smerten ved savnet er at være venlig overfor sig selv. At erkende at man savner, at det gør ondt, at man er trist, at det er ok. Den venlighed transformerer tristheden.

Når savnet rummes og vi kan trække vejret ind i og med sorgen og savnet, så rummer vi os selv, giver os selv det indre rum, vi har brug for og det vil afspejle sig i omgivelserne. Mange går den anden vej og kræver deres rum i omgivelserne uden at give sig selv plads indeni først. Lungerne er vores indre rum og det ”åndehul” vi kan give os selv.

Sorg og savn kan også skyldes følelsen af at mangle noget. I vores samfund er det mere og mere almindeligt at være single i lange perioder af livet. Det betyder ofte et savn af at føle  elsket og en sorg over ikke at opleve den kærlighed og tilknytning til et andet menneske, som en kærlighedsrelation betyder. det er reelle følelser og oplevelser! Vi kan sagtens fokusere på, at kærlighed kan eksistere i andre relationer, men det er vigtigt at erkende og rumme savnet og sorgen for at skabe balancen.

Tyktarmen

Tyktarmen reagerer på det, som du har svært ved at slippe. Om det er sorg og savn eller noget andet, vil det betyde, at tyktarmen stopper sit arbejde med at udskille affaldsstoffer. Vi bliver forstoppede. Der er stagnation. Over tid føler vi os tunge og forgiftede af det slagger, som vi fastholder i systemet. Både fysisk og følelsesmæssigt og energetisk.

Indre oprydning

Når vi rydder op indeni og skiller os af med det, vi er færdige med, giver det en følelse af lettelse. Tyktarmens hovedfølelser er stagnation overfor den lettelse, som det er at give slip og skille sig af med det overflødelige og unødvendige. Denne oprydning eller evne til at skabe “orden ud af kaos” er en væsentlig kvalitet for metalelementet.

Metalelementet handler om at se det hele lidt fra oven, køligt overblik, orden, struktur. Få ryddet op og skabt system og struktur. Det kan virke køligt og følelsesforladt i sorteringen, når der er for meget metal energi og dermed for kraftig kompression og for snævert perspektiv. For lidt klarhed og orden skaber kaos og uorden. Det fører til tristhed og sorg. Balance er mellem de to yderpunkter.

Nogle kender til, at føles det kaotisk indeni, så hjælper det at begynde at rydde op og sortere udenom, altså i hjemmet. Det er her hvor Feng Shui kommer til sin ret og ses tydeligt. Feng Shui er arbejdet med de fem klemter i sin indretning af sin bolig fx.

Sans og andet tilknyttet metalelementet

Næsen og huden er knyttet til metalelementet. Dermed også lugtesans og følesans. Lungerne associeres med gode impulser samt åbning af næse og hud. Og fornemmelsen af berøring samt fx sanseoplevelser som kulde og varme opfanges af huden. Tyktarmen eliminerer og slipper/forløser og åbner derfor både fysisk og mentalt.

Helt i forlængelse af sansen er hud og hår knyttet til Metalelementet. Det betyder, at ubalancer i hud og hår kan skyldes ubalancer i elementet.

Til metalelementet hører den stærke smag – chili. Det er en del af TCM, at kosten også balancerer elementerne. Der findes kostvejledere, med viden om de fem elementers kost. I denne artikel er kun nævnt smagene.

Der er naturligvis både toner og lyde knyttet til elementerne og i Metalelementet er D den vestlige node, som repræsenterer Metalelementet. I Qigong har vi en lyd, som både kan være en del af helt specifikke øvelser knyttet til lyden og elementet, eller man kan sige lyden i forbindelse med fx Universet Ryster. Metalelementets lyd er Sssss, som et dæk der punkterer eller en slange som hisser.

Farverne knyttet til Metalelementet er hvid og grå.

Knyttet til hvert element er desuden muskler, nogle er Yin muskler og andre er Yang muskler.

Som du kan se på illustrationen herunder, er der en del aspekter knyttet til hvert element.

Metal - fem Elementer-2

Hvordan balanceres elementerne?

Qigong er naturligvis en oplagt måde, at bringe balance i energien og dermed i elementerne. De seks helende lyde korresponderer med de fem elementer og er derfor en unik måde at balancerer disse. Du kan læse om lyde og musik i Qigong her

Hvis du er bevidst om de tanker og følelser, som har brug for balance hjælper det også at hele følelser og tanker ved at hele den indre sårede personlighedsdel. Det kan du læse om her.

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Sommer Qigong

Sommer Qigong

Sommer Qigong – hvad er det? Sommer Qigong er Qigong i det fri. Dvs. jeg finder et sted i naturen, i en park, på en

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: