Handels- og abonnementsbetingelser for Qigong Academy ved Vibeke Fraling

Vibeke Fraling – Qigong Academy 

CVR nr.: 21 61 26 85

Qigong Academy
Lumbyvej 11 C, 2. sal t.v.
5000 Odense C

Telefon: + 45 – 28 83 07 13
kontakt@vibekefraling.dk 

Indholdsfortegnelse

Gældende for al handel med Vibeke Fraling Qigong Academy

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende. 

Der er INGEN fortrydelsesret/returret på online produkter.

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Vibeke Fraling. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter med download mulighed kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb og sælger er ikke forpligtet til at bevare kopier, når produktet ikke længere er til salg.

Alle online-produkter i Vibeke Fraling Qigong Academy er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af ©Vibeke Fraling samt Vibeke Fraling Qigong Academy. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive ©Vibeke Fraling´s  og Vibeke Fraling Qigong Academy’s produkter/indhold.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkter til undervisning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling.

Vibeke Fraling Qigong Academy handler både med private og med erhverv, og derfor skal du være opmærksom på om prisen er opgivet med eller uden moms. Alle mine ydelser er momspligtige. Bor du i et land, hvor du fritages moms, skal du betale dansk moms, hvis produktet inkluderer live kursusdage i Danmark.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg opretter feriesvar på mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt. er indisponibel, når du kontakter mig. Dog kan der være travlhed og lange svartider per mail i perioder.

Jeg er lettest at træffe hverdage på telefon ml. kl. 8.30-17.00. Ellers via mail kontakt@vibekefraling.dk, hvor jeg svarer hurtigst muligt. 

Hjemmesider – qigongacademy.dk samt shibashi.dk

Priser

Priser i Vibeke Fraling Qigong Academy

Alle produkter i Vibeke Fraling Qigong Academy Shop er prissat og denne pris er gældende medmindre der er tale om tilbud eller rabat, da vil dette fremgå af valgmulighederne ved købet.

Alle priser er inklusiv moms.

Pris på kurser/workshop planlagt for kunde

Workshopprisen aftales individuelt ud fra kundens ønsker og behov.

Workshop betales 14 dage forud. Faktura fremsendes. EAN faktura er en mulighed, husk at oplyse på forhånd, hvis det ønskes. 

Ved aflysning fra kundens side efter modtagelse af tilbud samt reservation i Vibeke Fralings kalender før fjorten dage før afholdelse, betales fortsat 50% af den aftalte pris til Vibeke Fraling. 

Ved aflysning senere end fjorten dage før afholdelse betales 100% af den aftalte pris til Vibeke Fraling.

Ved aflysning af planlagte kurser/workshop fra Vibeke Fralings side pga. sygdom tilbydes erstatningsprodukt eller eventuelt betalte penge tilbage.

Betaling

Du kan betale med Visakort. Samt med EAN faktura OG efter aftale med kontooverførsel (dog kun ved engangsbetaling af beløb over 10.000). Ved manuel faktura (kontooverførsel samt EAN faktura) vær opmærksom på, at det kræver manuel registrering hos os og dermed, kan der være forsinkelse på levering af dit online produkt.

Du får straks en faktura efter registreret betaling.

Køber du digitale produkter på min online platform, får du også straks efter registreret betaling af købet mail med adgang til produktet.

EAN faktura til alt andet end individuelt planlagte workshop og kurser tillægges et administrationsgebyr på 250 kr.

Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter

På Vibeke Fralings digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet dermed er i brug. Dette gælder alle digitale produkter.

Digitale produkter dækker over alle online samt download produkter i webshoppen. Levering sker umiddelbart efter registreret betaling. 

Det betyder, at workshop/kurser med online materialer samt workshop/kurser og uddannelse med både Live og Online events alle er uden fortrydelsesret.

Desuden gældende for WebQigong medlemsklub – abonnementsaftale 

Medlemskab af WebQigong kan kun betales med visakort.

Dette gælder for medlemskab af WebQigong, hvor prisen oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode, som er på 30 dage. 

Du modtager en mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding, samt vejledning til, hvordan du får adgang til medlemsklubben WebQigong efter indgåelse af abonnementet. Du vil som medlem af WebQigong under overskriften “Brug for hjælp?” kunne finde en video, som vejleder dig i at administrere samt foretage ændringer/opsigelse af dit abonnement af medlemsklubben.

Forud for din næste betalingsperiode modtager du en mail, så du evt. kan nå at ændre abonnement eller standse automatisk betaling under “dine køb” på Simpleros platform. Efter hver betaling modtager du en mail med kvittering. 

Hvis din betaling ikke går igennem, modtager du mail med mulighed for at ændre dit kort. Hvis betaling fejler tre forsøg, lukkes dit medlemskab og din adgang til medlemsklubben og materialet. 

Når abonnementer på WebQigong opsiges ved at du slår automatisk fornyelse fra under “dine køb” på Simplero platformen, slutter abonnementet den sidste dag, som er betalt for.

Desuden gældende for workshop, live MeTreat, kurser og uddannelser – ratebetaling

Dette gælder for workshop, kurser, live MeTreat og uddannelser med mulighed for at betale i rater.

Du modtager en mail med bekræftelse på din betaling af første rate straks efter tilmelding og betaling. Du får samtidig mail, der fortæller hvornår og hvordan du tilgår online delen af dit købte produkt. 

For ratebetaling gælder, at prisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver rateperiode, som er 30 dage, medmindre andet fremgår af produktet. Forud for din næste ratebetaling modtager du en mail. Kvittering for betaling af rate tilsendes per mail.

Der er IKKE returret på allerede betalte rater.

Ved indgåelse af ratebetaling skal hele det aftalte beløb betales som aftalt i ratebetalingen. Der er IKKE fortrydelsesret/returret på online produkter. 

Hvis din betaling ikke går igennem, modtager du mail med mulighed for at ændre dit kort. Hvis betaling fejler tre forsøg, lukkes din adgang til online materiale – herunder også live deltagelse, som kan være knyttet til dit produkt. 

Hvis betalingen af raterne op til to gange resulterer i lukning af adgang, vil tredje gang, der lukkes for adgang, betyde at hele det resterende beløb betales samlet for at åbne for adgang og deltagelse igen. 

Desuden gældende for booking af private sessioner over tlf / zoom

Dette gælder Individuel Qigong, Bindevævsmæssage og Transformationscoaching.

Aflysning/ændring af tid samt refusion af betaling

  • Aflysning/ændring af tid op til 24 timer før er gratis.
  • Aflyser du og har betalt refunderes ikke, du booker blot ny tid. 
  • Hvis du glemmer din tid og ikke har betalt modtager du pr. mail en opkrævning på sessionens pris. 
  • Hvis du glemmer din aftale og har betalt og jeg venter forgæves opkald, refunderes beløbet ikke. Jeg arbejder med din energi på afstand i den aftalte tid i stedet. Sessionen betragtes derfor som afholdt. 

Brugsaftale

Produkter, der købes, er personlige og må kun benyttes af køber. Undtaget er medlemsklubben WebQigong, som gælder for hele husstanden. Det betyder, at andre med bopæl på adressen automatisk har ret til at benytte medlemsklubben online. Det er muligt at købe et produkt og give som gave og i så fald er produktet udelukkende gavemodtagerens og ikke købers.

Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt ved køb af produkter henvendt til private, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Der er Copyright på al materiale i Vibeke Fraling Qiogng Academy. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis og med skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling og tydelig kildeangivelse skal være tilstede. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved ©Vibeke Fraling og ©Vibeke Fraling Qigong Academy inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Enkelte købte online-produkter kan downloades og i så fald max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb. Det er købers ansvar at sørge for dette.

Adgang til materiale til workshop, kurser samt uddannelser gælder 2 år fra købsdato. 

Disclaimer

Jeg skriver ud fra og bruger den viden, jeg har lært på mine mange uddannelser og kurser, og om mine personlige betragtninger og erfaringer og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Aldersbetingelser

Køb af mine produkter må kun benyttes af personer, der er 18 år eller er myndige.

Personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på en købsaftale. Vibeke Fraling forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Uforudsete hændelser – force majeure

Vi er ikke ansvarlige for tab, skader eller omkostninger, som følge af tekniske problemer, strømnedbrud, hacking eller andre sikkerhedshændelser, der kan påvirke adgangen til vores online materiale. Vi gør vores bedste for at sikre kontinuerlig adgang til vores tjenester, men vi kan ikke garantere, at adgangen vil være uafbrudt, sikker eller fejlfri.

Kursusbevis og Certificeringscertifikat

Kursusbevis – på udvalgte kurser og forløb

Kursusbevis udstedes for fx Live BørneQigong Workshop samt Qigong Practitioner Level 1 sammen med din RAB godkendelse. Ved deltagelse i Qigong Practitioner modtager du mail angående dette i mailforløbet.  

Certificering på Certificeret Qigong Instruktøruddannelse

Deltagelse i alle live dage og mindst i alt 85 % af al onlineundervisning på cert. Qigong Instruktøruddannelsen er nødvendig for, at uddannelsen betragtes som gennemført og dermed giver adgang til certificering, som er både praktisk og i form af en certificeringsopgave. Begge dele skal godkendes og bestås af Vibeke Fraling for at man er certificeret Qigong Instruktør ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Der er kun ét forsøg inkluderet i kursusprisen, yderligere forsøg (op til to i alt) afregnes efter gældende takst, som oplyses i certificeringsopgaveformuleringen.

Certificering på Certificeret Børne Qigong Instruktøruddannelse

Deltagelse i alle live dage og mindst i alt 85 % af al onlineundervisning på cert. BørneQigong Instruktøruddannelsen er nødvendig for, at uddannelsen betragtes som gennemført og dermed giver adgang til certificering, som er fortløbende under hele uddannelsen og munder ud i en teoretisk og praktisk form. 

Vibeke-Fraling-på-stranden

Kærlig hilsen Vibeke

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: