Handels- og abonnementsbetingelser for Qigong Academy ved Vibeke Fraling

Qigong Academy– Vibeke Fraling 

CVR nr.: 21 61 26 85

Qigong Academy
Lumbyvej 11 D, 1. sal t.v.
5000 Odense C

Telefon: + 45 – 28 83 07 13
kontakt@vibekefraling.dk 

Hjemmesider

qigongacademy.dk

shibashi.dk

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende. Der er INGEN fortrydelsesret/returret på online produkter.

Jeg handler både med private og med erhverv, og derfor skal du være opmærksom på om prisen er opgivet med eller uden moms. Alle mine ydelser er momspligtige.

Bor du i et land, hvor du fritages moms skal du betale dansk moms, hvis produktet inkluderer live kursusdage i Danmark.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt. er indisponibel, når du kontakter mig. Dog kan der være travlhed og lange svartider pr. mail i perioder.

Jeg er lettest at træffe hverdage på telefon ml. kl. 8.30-17.00. Ellers via mail, hvor jeg svarer hurtigst muligt. 

Betaling

Du kan betale med Dankort/Visa, Mobile Pay, EAN faktura og kontooverførsel på min online platform. Ved manuel faktura (kontooverførsel samt EAN faktura) vær opmærksom på, at det kræver manuel registrering hos os og dermed, kan der være forsinkelse på levering af dit produkt.

Du får en faktura straks efter registreret betaling.

Køber du digitale produkter på min online platform, får du også straks efter registreret betaling af købet via mail både en faktura samt din adgang til produktet.

Ønsker du ved køb i min webshop en manuel faktura (EAN) i stedet for at betale gennem min webshop, tager jeg et administrationsgebyr på 300 kroner eks. moms.

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Abonnementsaftale/Rateaftale

Dette gælder for medlemsskab af WebQigong samt produkter med ratebetalingsmulighed.

For abonnementer/ratebetaling gælder at prisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver rate/abonnementsperiode, som typisk er 30 dage medmindre andet fremgår af produktet. Kvittering for trækket tilsendes per mail.

Du modtager en mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. Du vil som medlem af WebQigong under overskriften Hjælp kunne finde en video, som vejleder dig i at administrere samt foretage ændringer/opsigelse af dit abonnement af medlemsklubben. 

Der er ikke returret på allerede betalte abonnementer/rater.

Ved indgåelse af ratebetaling skal hele det aftalte beløb betales som aftalt i ratebetalingen. Der er ikke fortrydelsesret/returret på online produkter. Man modtager en mail med link til betaling eller når beløbet er trukket. Er betalingerne med manuel registrering (bankoverførsel/Mobile pay ) får man mail med påmindelse om betaling. Efter tredje påmindelse lukkes adgangen til materialet. Adgangen åbnes igen ved registreret betaling af den skyldige rate. Hvis betalingen af raterne op til to gange resulterer i lukning af adgang vil tredje gang, der lukkes for adgang betyde, at hele resterende beløb skal falde på een gang for at åbne for adgang igen. Sker det inden selve kursusdelen er afsluttet, udelukkes man fra deltagelse i resten af kurset, til det skyldige beløb er betalt. 

Når abonnementer på WebQigong opsiges, slutter abonnementet den sidste dag, som er betalt for.

Brugsaftale

Produkter, der købes, er personlige og må kun benyttes af køber. Undtaget er medlemsklubben WebQigong, som gælder for hele husstanden. Det betyder, at andre med bopæl på adressen automatisk har ret til at benytte medlemsklubben online. Det er muligt at købe et produkt og give som gave og i så fald er produktet udelukkende gavemodtagerens og ikke købers.

Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt ved køb af produkter henvendt til private, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Der er Copyright på al materiale i Vibeke Fraling Qiogng Academy. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis og med skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling og tydelig kildeangivelse skal være tilstede. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved © Vibeke Fraling og ©Vibeke Fraling Qigong Academy inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Enkelte købte online-produkter kan downloades og i så fald max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb. Det er købers ansvar at sørge for dette.

Adgang til materiale til workshop, kurser samt uddannelser gælder 2 år fra købsdato. 

Alle online-produkter er også omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Vibeke Fraling samt Vibeke Fraling Qiogng Academy. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Vibeke Fraling´s  og Vibeke Fraling Qigong Academy’s produkter/indhold.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling.

Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter

På Vibeke Fralings digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved er i brug. Dette gælder alle digitale produkter.

Digitale produkter dækker over alle online samt download produkter i webshoppen. Levering sker umiddelbart efter registreret betaling. 

Det betyder, at workshop/kurser med online materialer samt workshop/kurser og uddannelse med både Live og Online events alle er uden fortrydelsesret.

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Vibeke Fraling. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter med download mulighed kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb og sælger er ikke forpligtet til at bevare kopier, når produktet ikke længere er til salg.

Disclaimer

Jeg skriver ud fra og bruger den viden, jeg har lært på mine mange uddannelser og kurser, og om mine personlige betragtninger og erfaringer og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Aldersbetingelser

Køb af mine produkter må kun benyttes af personer, der er 18 år eller er myndige.

Personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på købsaftale. Vibeke Fraling forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Workshop med Vibeke undeveriser ved flipover

Priser

Alle produkter i Vibeke Fralings shop er prissat og denne pris er gældende medmindre, der er tale om tilbud eller rabat, da vil dette fremgå af valgmulighederne ved købet.

Pris på kurser/workshop

Workshop pris aftales individuelt ud fa kundens ønsker og behov.

Workshop og kurser betales 14 dage forud. Faktura fremsendes.

Ved aflysning fra kundens side før fjorten dage før afholdelse betales fortsat 50% af aftalte pris til Vibeke Fraling. Ved aflysning senere end fjorten dage før afholdelse betales 100% af aftalte pris til Vibeke Fraling.

Ved aflysning af planlagte kurser/workshop fra Vibeke Fralings side pga. sygdom tilbydes erstatningsprodukt eller pengene tilbage.

Kursusbevis

Kursusbevis udstedes for Workshops, Qigong Practitioner Level 1 sammen med din RAB godkendelse samt for Qigong Instruktøruddannelsen og kun ved deltagelse i mindst 80 % af kursustiden samt overholdelse af øvrige uddannelsesmæssige forpligtelser, nærmere angivet i forbindelse med kurset. 

Certificering

Deltagelse i 80 % af undervisning på Qigong Instruktøruddannelsen er nødvendig for at det betragtes som gennemført og dermed give adgang til at skrive certificeringsopgave og kunne blive certificeret. Qigong Instruktøruddannelsen afsluttes med at skrive og aflevere en certificeringsopgave, som skal godkendes og bestås af Vibeke Fraling, før Qigonginstruktør Trainee kan foretage sin certificering praktisk. Denne skal også godkendes og bestås af Vibeke Fraling før Qigong Instruktør Trainee kan certificeres til Certificeret Qigonginstruktør ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Der er kun et forsøg inkluderet i kursusprisen, yderligere forsøg  (op til to i alt) afregnes efter gældende takst, som oplyses i certificeringsopgaveformuleringen.

Vibeke-Fraling-på-stranden

Kærlig hilsen Vibeke

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: