Handels- og abonnementsbetingelser for Qigong Academy ved Vibeke Fraling

Qigong Academy– Vibeke Fraling 

CVR nr.: 21 61 26 85

Qigong Academy
Lumbyvej 11 D, 1. sal t.v.
5000 Odense C

Telefon: + 45 – 28 83 07 13
kontakt@vibekefraling.dk 

Hjemmesider

qigongacademy.dk

shibashi.dk/vibeke-fraling

Du bedes venligst læse hele dokumentet.

Alle aftaler er bindende.

Jeg handler både med private og med erhverv, og derfor skal du være opmærksom på om prisen er opgivet med eller uden moms. Alle mine ydelser er momspligtige.

Bor du i et land, hvor du fritages moms skal du betale dansk moms, hvis produktet inkluderer live kursusdage i Danmark.

Du kan til enhver tid få oplyst mine ferieplaner, ligesom jeg opretter feriesvar på telefonsvarer og mail, når jeg har ferie, så du automatisk bliver orienteret om, at jeg pt. er indisponibel, når du kontakter mig. Dog kan der være travlhed og lange svartider pr. mail i perioder.

Jeg er lettest at træffe hverdage på telefon ml. kl. 9.00-16.30. Ellers via mail, hvor jeg svarer indenfor et par dage medmindre, der er meget travlt.

Betaling

Du kan betale med Dankort/Visa, Mobile Pay, Pay Pal og kontooverførsel på min online platform. Ved manuel faktura kan kun betales via kontooverførsel og Mobile Pay. Vær opmærksom på, at det kræver manuel registrering hos os og dermed, kan der være forsinkelse på levering af registrering for betaling.

Du får en faktura straks eller hurtigst muligt efter købet på den mail, du opgiver, når du køber.

Køber du digitale produkter på min online platform, får du også straks efter købet via mail både en faktura og din adgang til produktet.

Enkelte produkter betales via manuel faktura. Fx Individuel Qigong, særligt tilrettelagte kurser/workshop samt konsulentarbejde.

Ønsker du ved køb i min webshop en manuel faktura i stedet for at betale gennem min webshop, tager jeg et administrationsgebyr på 300 kroner eks. moms.

Betalingsfrist 8 dage på alle produkter (undtagen køb i webshop, hvor betalingen finder sted med det samme).

Kasseapparat

Abonnementsaftale/Rateaftale

For abonnementer/ratebetaling gælder at prisen, som oplyst på produktsiden automatisk bliver trukket for hver rate/abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per mail.

Du modtager en mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Der er ikke returret på allerede betalte abonnementer/rater.

Ved indgåelse af ratebetaling skal hele det aftalte beløb betales som aftalt i ratebetalingen. Man modtager en mail med link til betaling eller når beløbet er trukket. Er betalingerne med bankoverførsel og/eller Mobil Pay får man mail med påmindelse om betaling. Efter tredje påmindelse lukkes adgangen til materialet. Adgangen åbnes igen ved registreret betaling af den skyldige rate. Hvis betalingen af raterne op til to gange resulterer i lukning af adgang vil tredje gang, der lukkes for adgang betyde, at hele resterende beløb skal falde på een gang for at åbne for adgang igen. Sker det inden selve kursusdelen er afsluttet, udelukkes man fra deltagelse i resten af kurset, til det skyldige beløb er betalt. 

Når abonnementer på WebQigong opsiges, slutter abonnementet den sidste dag, som er betalt for.

Brugsaftale

Produkter, der købes, er personlige og må kun benyttes af køber og dennes husstand (det betyder, andre med bopæl på adressen). Det er muligt at købe et produkt og give som gave og i så fald er produktet udelukkende gavemodtagerens og ikke købers.

Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt ved køb af produkter henvendt til private, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage nogen form for videregivelse af produktet/produkterne. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Hvis De ønsker at citere noget af det købte materiale, skal dette foregå på korrekt akademisk vis og med skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling og tydelig kildeangivelse skal være tilstede. Som kunde er det Deres ansvar, at det købte materiale ikke videregives af tredje part.

Køb af et online-produkt ved © Vibeke Fraling inkluderer 1 licens og materialet må ikke distribueres på nogen måde. Nogle købte online-produkter kan downloades og i så fald max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb. 

Undtaget de tre Level af Instruktør uddannelsen, som du har online adgang til materialet et år efter køb/afsluttet kursus. Næste Level forlænger adgangen på foregående Level til samme periode som nuværende.

Alle online-produkter er omfattet af loven om ophavsret. De er skrevet, layoutet, produceret og distribueret af © Vibeke Fraling. Du er velkommen til at bruge online-produkterne til personligt brug, det vil sige, at du må høre dem privat, udskrive worksheets og e-bøger, men du må derimod ikke – hverken gratis eller mod betaling – dele, kopiere, udlåne, publicere, sælge eller på nogen anden måde videregive © Vibeke Fraling´s produkter/indhold.

Det er heller ikke tilladt at anvende online-produkterne til undervisning uden forudgående skriftlig tilladelse fra Vibeke Fraling.

 

Fortrydelsesret bortfalder ved køb af digitale produkter

På Vibeke Fralings digitale produkter, er der ingen returret, men du har som køber stadig to års reklamationsret ifølge købeloven. Ved køb af online produkter fraskriver du dig de normale 14 dages returret.

Som forbruger har du normalt 14 dages fortrydelsesret. Denne fortrydelsesret bortfalder ved digitalt leverede varer og ydelser, så snart det købte tages i brug, da det derefter ikke kan tilbageleveres. Produktet betragtes som taget i brug, når du har gennemført betalingen og modtaget din faktura og dermed adgang til det pågældende kursus eller online workshop.

Ved køb af abonnement giver du dit samtykke til, at de 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Det betyder, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart betalingen er godkendt og abonnementet derved er i brug. Dette gælder alle digitale produkter på (lydkurser, videokurser, e-bøger, web-seminar).

Digitale produkter dækker over alle online og download produkter i webshoppen. Levering sker umiddelbart efter betaling. Dette sker ved download via link tilsendt i mail.

Det betyder, at kurser med både online materialer og Live events som fx Level 1, Level 2 og Level 3 af Qigonginstruktør uddannelsen alle er uden fortrydelsesret.

Ved køb af kurser, uddannelser, workshop og øvrige live/online events uden online materialer fastholdes 14 dages fortrydelsesret medmindre købet foretages mindre end 14 dage før afholdelse, i så fald bortfalder fortrydelsesretten.

Alle rettigheder til uddannelser, kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Vibeke Fraling. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Alle købte digitale produkter med download mulighed kan downloades max. 3 gange og inden for 30 dage efter køb.

Disclaimer

Jeg skriver ud fra og bruger den viden, jeg har lært på mine mange uddannelser og kurser, og om mine personlige betragtninger og erfaringer og det skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Aldersbetingelser

Tjenesten må kun benyttes af personer, der er 18 år eller er myndige.

Personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger om vores kunder, med mindre dette fremgår tydeligt, eller der sker brud på købsaftale. Vibeke Fraling forbeholder sig retten til at lukke for adgangen til at downloade produkter, såfremt de indtastede personoplysninger er åbenlyst falske.

Ingen fortrydelsesret handelsbetingelser
Workshop med Vibeke undeveriser ved flipover

Priser

Alle produkter i Vibeke Fralings shop er prissat og denne pris er gældende medmindre, der er tale om fx early bird, tilbud eller rabat, da vil dette fremgå af valgmulighederne ved købet.

Pris på kurser/workshop

Priserne er her ved helt traditionelle introduktions workshops.

Grundtimepris, fx konsulentydelse, minimum:                                1.500 kr. ekskl. moms

Workshop pris aftales individuelt ud fa kundens ønsker og behov.

Workshop og kurser betales 14 dage forud. Faktura fremsendes.

Ved aflysning fra kundens side før fjorten dage før afholdelse betales fortsat 50% af aftalte pris til Vibeke Fraling. Ved aflysning senere end fjorten dage før afholdelse betales 100% af aftalte pris til Vibeke Fraling.

Ved aflysning af planlagte kurser/workshop fra Vibeke Fralings side pga. sygdom tilbydes erstatningsprodukt eller pengene tilbage.

 

Kursusbevis

Kursusbevis udstedes udelukkende for Level 2 og Level 3 af Qigong Instruktøruddannelsen og kun ved deltagelse i mindst 80 % af kursusdagende samt overholdelse af øvrige uddannelsesmæssige forpligtelser, nærmere angivet i forbindelse med kursusdagene. For Level 3 af Qigong Instruktøruddannelsen gælder at kursusbevis kun udstedes, hvis certficering ikke er bestået og de øvrige betingelser alle er opfyldt.

Certificering

Deltagelse i 80 % af undervisning på avanceret Qigong Instruktør Level 3 er nødvendig for at det betragtes som gennemført og dermed give adgang til at skrive certificeringsopgave og kunne blive certificeret. Bemærk, at Q&A/Spørgetimer også tæller som undervisningstid. På avanceret Qigong Instruktør Level 3 afsluttes med at skrive og aflevere en certificeringsopgave, som skal godkendes og bestås af Vibeke Fraling, før Qigonginstruktør Trainee kan foretage sin certificering praktisk enten ved Live certificering eller video. Denne skal godkendes og bestås af Vibeke Fraling før Qigong Instruktør Trainee kan certificeres til Certificeret Qigonginstruktør ved Vibeke Fraling Qigong Academy. Der er kun et forsøg inkluderet i kursusprisen, yderligere forsøg  (op til to i alt) afregnes efter gældende takst, som oplyses i certificeringsopgaveformuleringen.

Vibeke-Fraling-på-stranden
 Kh Vibeke

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: