Email ikon

Højt blodtryk – kan Qigong hjælpe?

Indholdsfortegnelse

Højt blodtryk kan have mange årsager

“Jeg har højt blodtryk! Har du ikke nogle øvelser, der kan hjælpe mig med at sænke blodtrykket?”

Sådan spurgte en af mine holddeltagere mig en dag. Hun forbliver anonym, så jeg kalder hende Birgit i dette brevkassesvar. Min mor hed nemlig Birgit og hun havde også for højt blodtryk.

“Jo, jeg har flere”, kunne jeg kun svare. Og uddybede med “For at vide hvilke, som vil hjælpe dig bedst, må jeg vide, hvad primær årsag og/eller årsagssammenhængene er.”

blodtryksmåling-højt-blodtryk

Lidt om “Birgit”

Nu kender jeg Birgit gennem de sæsoner, hun har gået på ugentligt Qigonghold hos mig. Jeg ved, hvilke spændinger hun har i kroppen, hvor meget Qigong har lindret disse og hvor stor glæde, hun har af Qigong fysisk og mentalt. Jeg ved også, at hendes hverdag har budt på og i nogen grad til stadighed byder på en del spekulationer i forhold til familierelationers trivsel og helbred. Dvs. noget, som hun ikke har direkte indflydelse på. 

Når man som Birgit er mere end halvvejs i sit liv i forventet gennemsnitslængde, så vil der ofte være tegn på “slitage”. Gennemsnitsalderen for kvinder i Danmark er 82,9 år og for mænd er det 79,8 år. 

Birgits slitage er meget kraftige spændinger i hals, nakke og skulderområdet. I særdeleshed i nakkemusklen Trapezius og halsmusklen Sternocleidomastoideus. 

trapezius-sternocleidomastoideus

Dertil et ekstremt højt blodtryk. Birgit er ikke overvægtig og har ikke problemer med fx kolesterol tallene. Lægerne kan ikke finde den behandling, som kan sænke hendes blodtryk. I den tid jeg har kendt Birgit har der været flere aspekter, som kan udløse følelsesmæssigt stress. Sygdom, krise og sorg i familien.

Når Birgits blodtryk tager en tur opad, er hun nødt til at komme på sygehuset for observation og behandling. Man kan godt miste modet, når det ikke munder ud i en forklaring og en reel hjælp til at sænke blodtrykket varigt. 

Qigong “tænker” i helheder og sammenhænge 

Jeg vil ikke påstå mig klogere end lægerne, min erfaring som sygeplejerske er, at der i det danske sundhedsvæsen i alt for høj grad tænkes i “dele” frem for i sammenhænge. Jeg vil derfor vove mig til at påstå, at her kan være et samspil, en kompleks sammenhæng, mellem flere faktorer. Dermed vil jeg også pege på aspekter, som Birgit vil kunne reflektere over, som måske alene ved refleksionen kan have en stor betydning.

I Qigong ser vi altid på sammenhænge og hvordan krop, tanker og følelser er knyttet sammen. Det gør vi, fordi alt er energi/Qi. Det kan du læse om her.

De mentale og emotionelle aspekters påvirkning af kroppen

Vi kender nok alle den her fornemmelse af, at skuldrene kommer op til ørerne, når vi har travlt eller har mange ting, der får os til at spekulere og bekymre os eller vi føler os trængt. Hvis det bliver en næsten permanent tilstand, opbygges massive spændinger i skulder- og nakkeområdet. Disse spændinger kan påvirke kroppens stressrespons gennem påvirkning af nervus Vagus. (Læs mere om denne nerve her).

Nervus-Vagus

Denne tiende hjernenerve er kommunikationslinje mellem især hjerte, lunger, fordøjelse og hjernen. Det betyder, at den sørger for at hæve blodtryk og puls og åndedrætsrytme, når vi skal præstere. Når vi derimod er i ro sender den impulser til især fordøjelsen så denne balanceres. Bliver vi stressede, er vi i stressmode også at forstå som “overlevelsesmode”. Læs mere om denne og andre stressfaser her.
Travlhed, stress, påvirkning af ens livsomstændigheder med bekymringer og/eller sygdom kan medvirke til forhøjet blodtryk i sig selv, men det kan også påvirke kroppen til at forhøje blodtrykket. 

 

Det fysiologiske aspekt af højt blodtryk

Forhøjet blodtryk kan derfor have flere forskellige årsager. Eftersom lægerne ikke har kunnet pege på en entydig forklaring, så vil jeg pege på to aspekter, som Qigong tillægger stor betydning; den fysiske påvirkning af nervus Vagus og det emotionelle stress, som Birgit har været og til dels stadig er i.

Birgit er meget spændt i m. Sternocleidomastoideus på halsen og m. Trapezius i nakke og mod skulder, den kaldes også trekantsmusklen pga. dens form. Det betyder, at vævet i det område er kort, stramt og med nedsat fleksibilitet. Over tid kan det føre til påvirkning af nakkeområdet. Herunder rygmarvshinderne og Nervus Vagus. Nervus Vagus har sit udspring i øvre del af nakkehvirvlerne. Den sender signaler til vores hjerte og har dermed indflydelse på vores hjerterytme og blodtryk. Samtidig er det via Nervus Vagus, at kroppen sender signaler til hjernen og nervesystemet. 

rygsøjlen stenosis
Spændinger fra m. Trapezius og m. Sternocleidomastoideus kan påvirke bevægeligheden i hals- og nakkehvirvler og det kan påvirke Nervus Vagus på flere måder. Måske ikke så kraftigt, at der er udviklet stenosis som på billedet ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at det er bruskpladen, der påvirker nerven. Men det kan være rygmarvshinderne eller muskulaturen, som klemmer på og dermed påvirker Nervus Vagus.

Der er to aspekter i dette som vi i Qigong vil være opmærksomme på. Er nervus Vagus klemt pga. spændinger i hals, nakke og skulderområdet og bliver signalerne til hjertet dermed forstyrrede med højt blodtryk til følge? Kan Birgit berolige sig selv og sin stressrespons for dermed bevidst at sænke et højt blodtryk?

Klemt nervus Vagus kan give højt blodtryk

Hvis Nervus Vagus er klemt, kan det skabe en irritation. Dette kan give smerter, men det påvirker også de signaler, som sendes. Det kan betyde, at signalerne til hjertet præges af den stress, som smerter og spændinger kan udløse kropsligt. Det kan udløse blodtryksstigning både over tid men også pludseligt højt blodtryk. 

trapezius-spænding-højt-blodtryk

Øvelserne Universet Ryster, Banke på livets dør samt Rygmarvsåndedrættet medvirker til at lindre disse spændinger og kan dermed medvirke til at lindre et eventuelt tryk på nervus Vagus. Du kan læse om øvelserne ved at klikke på deres navn. Der findes rigtig mange flere Qigong øvelser, der vil afspænde området og dermed medvirke til bedring. Men disse tre er dem, du får på video ved tilmelding til nyhedsbrevet. Serien Taichi Qigong Shibashi løsner spændinger i skuldre, nakke og hals og beroliger nervesystemet både via åndedrætsrytme og ved kropsligt rolige bevægelser. Den kan du lære på weekendkurset Qigong Practitioner her. (Det er i øvrigt en af Birgits yndlingsserier!)

Det er vigtigt at huske, at Qigong virker over tid. Deraf ordets betydning “Qigong betyder; den dedikerede tid, jeg arbejder med min livskraft/Qi”. Derfor skal Birgit naturligvis stadig konsultere sin læge og følge de medicinske forskrifter, som hun får der. 

Træk vejret dybt og roligt for at sænke puls og blodtryk

Det at trække vejret dybt og roligt kan berolige puls, blodtryk og nervesystem. Indånding får puls og blodtryk til at stige ganske let, hvorimod udåndingen får puls og blodtryk til at falde, da den beroligende del af nervesystemet aktiveres. Så det at trække vejret i Qigong Åndedrættet vil hjælpe med at få beroliget blodtrykket og få det til at falde. Læs om Qigong Åndedrættet her.

Åndedrætsrytmen styres via nervus Vagus, sådan at vi automatisk trækker vejret, heldigvis! Ellers ville vi dø så, snart vi glemte det! Hvis vi bevidst vælger at trække vejret dybt og roligt vil den fysiske påvirkning sende signaler fra kroppen til hjernen om, at der er trygt og roligt og derved aktiveres den restituerende og beroligende del af nervesystemet, parasympaticus. Ved at trække vejret med en længere udånding end indånding kickstartes den parasympatiske respons og dermed blodtryks og pulsfald. Åndedrætsrytmen falder og roen indfinder sig.

Reducer stress i hverdagen

Hvis det er sådan, at man er typen, der bekymrer sig meget for sig selv, sine nære og kære samt for fremtiden, så vil man have tendens til at være i et højere “alarmberedskab” end nødvendigt. 

Stress handler tit om denne type bekymringer og i så fald har jeg tit husket på Mark Twains ord, som du kan se på billedet. Det at vælge sine tanker har betydning for om man starter, vedligeholder eller dæmper stress. På den måde giver det mening at forstå betydningen af at vælge, om man vil være bekymret eller se optimistisk på tingene. 

Mark Twain citat

Sig pyt og tillad Wu Wei

Det er ligeledes vigtigt at tage stilling til, hvad man reelt har indflydelse på og hvad man ikke har. Der er ting, man ikke har hverken direkte eller indirekte indflydelse på og da må man trække på skuldrene og trække vejret i et “Pyt! Det skal nok gå godt altsammen.” Ganske enkelt vælge at have tillid til at alt ordner sig til det bedste. I gamle dage, hvor religiøs tro havde større betydning i hverdagen ville vi bede til Gud og det ville bringe trøst at føle, at Gud kendte den højere mening.

Hvis du er typen som straks må løse alle problemer, så ender du med at gøre og handle hektisk hele tiden og nogle gange forværrer det situationen. Både for dig og for andre. Wu Wei er kunsten at handle ved ikke at handle. Dvs. vælge at vente med at handle, til det er klart hvad den rette handling er. Det betyder at vælge den tredje mulighed; at handle nu, aldrig eller vente med at handle til jeg kender den mest hensigtsmæssige handling og mens jeg venter trækker jeg vejret roligt for at holde hovedet klart. Det er et af de mest komplekse begreber at forklare for os vesterlændinge. Derfor vil jeg bruge en metafor.

Wu Wei – forklaret med en metafor

Hvis jeg nu var en kvist som flød i en bæk. Mit mål var at komme helt ned ad skråningen til søen. Men halvvejs filtres jeg ind i en samling af andre kviste, der har samlet sig i siden af bækken fanget af en sten på bunden.

Som jeg er filteret sammen med de andre kviste, kan jeg jo af gode grunde ikke rokke mig med vilje. Jeg er jo en kvist og mit vilkår som kvist er, at det kan jeg ikke.

Men jeg kan irriteres, bekymre mig og hidse mig op, eller jeg kan vælge at give op og se for mig, hvordan Enden af mit liv nærmer sig eller jeg kan have tillid til, at vandet vil stige og dermed vil vandet samle så stor kraft, at det kan skubbe os kviste videre mod søen.

Jeg trækker derfor vejret i fuld tillid og lader tiden arbejde for mig og mit mål.

Vupti, med et mærker jeg, at det rokker mere i mig og med et flyder jeg videre med de andre kviste og som vi flyder vikles vi fra hinanden igen og flyder frit til søen.

Endeløse spekulationer, bekymringer og hektisk handlen dræner energien og vedligeholder et stressniveau, der slider uforholdsmæssigt på krop og sind. Derfor kan jeg anbefale ikke bare Birgit men alle andre at vurdere, hvad du har bekymringer omkring. For hvis det ingen indflydelse har på din situation, hvorvidt du bekymrer dig, så er det spildt energi.

Hvis dine bekymringer bare dræner din energi og bringer dig sortseer tendenser, så skal der nye input til. Bekymringer kan opleves, som om de trækker bundproppen, så energien forsvinder og du føler dig drænet og opgivende. I så fald forstærkes stressen og kan endda udløse en oplevelse af opgivenhed, det såkaldte shutdown. Du kan læse om denne reaktion her.  

Bryd tilstanden

I coaching arbejdes med et begreb kaldet “bryd tilstanden”. Af og til kan man opleve, at en TV-skærm eller en anden slags skærm “fryser” i billedet. Når vi sidder fast i bekymringer, cirkulerer tankerne om problemer og tunge tanker/følelser. Det svarer til et frosset billede eller en grammofonplade, der er gået i hak.


Bryd tilstanden handler om at få skabt nye stier i hjernen. De nye stier kommer af ændret kropsholdning og ændrede tankemønstre. Det kaldes neuroplasticitet. Det
kan du læse om her.

Universet Ryster (Klik her for at læse om den) er en god øvelse til at skabe neuroplasticitet fordi man reelt ryster krop og sind ud af sin fastlåsthed. Der er mange flere øvelser for neruroplasticitet i Qigong.

Som coach lærte jeg at gøre eller sige uventede ting, samt fx benytte humor i coaching sessionen, når der var tegn på, at en klient sad fast i et tankemønster. Det benytter jeg stadig i Qigong og i min undervisning på Qigong Instruktør uddannelsen, på kurser og workshops. Og det virker! Det svarer til at skubbe pickuppen fri af det hak, den sidder fast i på grammofonpladen.

Du er ikke dine tanker

En af de væsentlige aspekter i Qigong er at kunne adskille sig fra sine tanker. Tankerne er mentale processer formet af mange forskellige påvirkninger gennem hele ens liv. Det, vi tænker, har vi tendens til at tro, er sandheden. Og oftest at det er den eneste sandhed. Men hvert menneske har sin forståelse og oplevelse af sandheden om sig selv, de andre og verden.

I NLP kaldes det for den indre model af verden. NLP er forkortelsen for neurolinguistisk programmering og handler om hvordan vores sind programmeres, re- og omprogrammeres hele tiden.

På billedet ses den cyklus, som er i sindet. Data fortolkes og sommetider forvrænges. Disse processer er meget individuelle, derfor kan det være en udfordring for os mennesker at kommunikere uden at misforstå hinanden.

Wu Nien – at tænke uden at tænke

Hvis vi identificerer os med vore tanker, så vil vi have vanskeligt ved at frigøre os fra at tro på tankerne. I Qigong sigter vi på en tilstand kaldet Wu Nien.

Wu Nien betyder “at tænke uden at tænke”. Det refererer til evnen til at observere tankerne uden at identificere sig med dem. Det vi også kalder at være nærværende i nuet.

Derved slipper negative tankemønstre gradvist sit greb. Samtidig åbnes for tanker, som giver løsningsmuligheder og ny inspiration. Dvs. tanker, der giver håb, tro på at det er og bliver bedre end det var samt tillid til, at man kan overvinde, hvad man end står i. Denne tilstand giver indre ro, et dybt åndedrag og afstresser krop og sind.

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Månedens tema coverbillede til blog

Månedens tema

Månedens tema Månedens tema er en af mindst 12 fordele ved at gøre Qigong, altså 12 gode grunde til at gøre Qigong. Du kan læse

Læs mere »
Nytårsforssæt - nyt år, ny mig og nye muligheder

Nytårsforsæt

Nytårsforsæt ???? Nytårsforsæt ved at gøre status for året, der er gået og sætte intention for året, der kommer. Hvad er et nytårsforsæt? Måske du

Læs mere »
Kinesisk nytår - trædragens år 2024

Trædragens år 2024

Trædragens år 2024 – Kinesisk nytår Trædragens år 2024 forløber fra den 10. februar 2024, hvor vi ved det kinesiske Måne Nytår træder ind i

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: