gryde

Indre Alkymi – NeiDan – om at lave “guld” med Qigong

Indholdsfortegnelse

Hvad er Indre Alkymi = Neidan?

Indre Alkymi = Neidan er et begreb indenfor Qigong, Buddhisme samt Daoisme. Der er i virkeligheden to typer alkymi i Qigong. Men hvad er alkymi overhovedet?

Hvad er alkymi?

Ifølge den store danske er definitionen på alkymi denne:

”Alkymi, i århundrederne ca. 800-1700 i almindelighed det samme som kemi. I dette lange tidsrum byggede kemien på Aristoteles’ elementlære,som postulerede, at alle stoffer var kombinationer af de fire elementer jord, vand, luft og ild. Omdannelse af uædle metaller og andre stoffer til guld var således en mulighed.” Den store Danske.

At omdanne til guld ligger også i de traditionelle og religiøse tanker fra Daoismen og Buddhismen fx. Dog er der ikke tale om metallet. I det traditionelle daoistiske Kina talte man om den ”Gyldne Eliksir”.

Den Gyldne Eliksir er den højest raffinerede essens af os selv. Det er “det evige livs eliksir”. Det var den, man stræbte efter.

Vejen til denne Gyldne eliksir kan gå gennem den indre eller den ydre alkymi. Eller kan den?

Det har altid været alkymistens drøm at lykkes med at lave guld. Og mange troede, de rent faktisk kunne omdanne et hvilketsomhelst metal til guld.

Idag har vi vist ikke så mange “rigtige alkymister” tilbage. Men i de oprindelige samfund var det ofte “medicinmændene” og de “kloge koner”, der var alkymister. Idag har vi fysikere og kemikere. Vi har meget få “rigtige” medicinmænd og kloge koner.

I middelalderen brændte vi dem i Danmark på bålet, fordi de var ikke-troende, hedninge.

alkymi illustration

Definition på Indre alkymi Neidan og Ydre alkymi Waidan

Ydre alkymi – Waidan

Waidan er den ydre alkymi. Wai betyder udenfor eksteriør, altså udenfor kroppen. Dan betyder alkymistisk reaktion. Det inkluderer kost, diæter, krydderurter, ekstrakter, salver og kemiske fremstillede eliksirer. Alle sammen med det formål at rense kroppen og for at skabe forandringer i kroppen uafhængigt af sjælen.

Problemet med Waidan var, at nogle eliksirer var direkte giftige baseret på arsenik eller fyldt med tungmetaller som fx kviksølv. Derfor gik flere og flere skoler bort fra denne vej.

I dag er den ydre alkymi ofte mere en tanke om kost og kosttilskud i bred forstand.

certificeret Qigong instruktør alkymiGryde

Indre alkymi – Neidan

Neidan er den indre alkymi. Nei betyder indre og Dan refererer fortsat til alkymiens processer.

Neidan alkymi baseres på de tre typer energi/Qi: Jing, Qi og Shen. Alkymien er transformationen fra den ene til den anden type energi. Du kan læse om hvad Qi er her.

På billedet ses de tre energicentre illustreret med tre alkymi gryder. Hver gryde har sin særlige energi med sine særlige kvaliteter og fokus.

himlen-mennesket-jorden

De tre gryder i indre alkymi – Neidan

Nederste gryde knyttes til nederste energicenter, som har Jing Qi i sig. Det er vitaliteten. Jing Qi nærer vores fysiske krop.

Mellemste gryde er Qi. Det er vores kærligheds Qi. Denne energi knyttes til vore følelser og vore relationer.  Øverste gryde er vores Shen Qi. Det er vores visdoms Qi. Det er knyttet til vores visdom og vores spiritualitet/intuition.

Som du ser på tegningen, er der en bevægelse mellem Jorden gennem mennesket og op til Himlen. Jorden er i Qigong og Daoismen repræsentation for Yin Qi, altså energi med feminin og groundende kvalitet. Du kan læse om begreberne Himmel og Jord i skabelsesberetningen og Kosmologien her. Himlen repræsenterer en mere let og svævende energi med Yang kvalitet.

Energien er i sin optimale situation i frit flow. Det frie flow er mellem Himmel og Jord gennem mennesket både op og ned. Det er også udenom mennesket. Flowet forfiner kontinuerligt energien i de tre gryder og energien med sin stadigt finere svingning vitaliserer kroppen.

Når energi svinger meget hurtigt lyser den. Deraf kommer tanken om den gyldne eliksir. De gamle mestre stræbte efter denne ”oplysthed” både gennem kroppens forfinelse og gennem det oplyste sind og kærlige hjerte.

En sund og stærk krop skaber et klart og stærkt sind. Et “lukket sind” får fare for sygdom til at forsvinde. Et lukket sind er et sind, hvor du selv vælger tanker og overbevisninger. Du vil være lukket for manipulation indefra og udefra. Du vil stadig være åben for at lytte til andre og udveksle tanker, men andre kan ikke påtvinge dig deres holdninger eller påvirke dig til at handle mod din vilje. Det vigtigste er faktisk et klar og bevidst sind, da dit fokus og dine overbevisninger vil påvirke dig mere end den mad, du indtager. Hvis du tror, du bliver syg, vil dit sind ”se det for sig” og det vil åbne for, at kroppen svækkes og sygdom kan manifestere sig.

Uenighed i definition kræver valg

Der er dog også nogle, som definerer den ydre alkymi som værende den Qigong, som fokuserer på det fysiske i Qigong, der skaber Qi til organer og cirkulation af Qi i meridianer. Og den indre alkymi neidan defineres som værende det indre arbejde med at cirkulere Qi til kroppen og anvende energien til at heale med.

Traditionelt set har især denne skole været forbeholden for at lære Nei Dan fra sig, da overbevisningen var, at man kunne gøre skade ved at lære det. Et udtryk har været:

“Hvis begyndereleven praktiserer Qigong forkert er det som at skære med en brødkniv. Den elev, som har udviklet en stærk Qi og praktiserer Qigong forkert vil skære med en kædesav.”

En anden tænkning ses her:

”Gylden eliksir er et andet navn for vores fundamentale natur… Der er ingen anden Gylden Eliksir udover ens egen fundamentale natur. Alle mennesker har denne Gyldne Eliksir fuldendt i sig selv: Det er fuldstændig virkeliggjort i enhver. Der er hverken mere i en viis end i en almindelig person. Det er de udødeliges og Buddhas frø, roden af de værdige og de vise.” Liu Yiming (1734-1821)

Liu-Yiming

Liu Yiming var 11. generations Mester af en af de nordlige grene af Dragons Gate afstamningen. Dragons gate var særlig gren indenfor den Daoistiske tænkning. Quanzhen hed skolen, som Liu Yiming var tilknyttet. En Daoistisk skole, som opstod i det nordlige Kina under Jin Dynastiet (1115-1234). Skolen rummer Daoisme koblet med Konfucianisme og Buddhisme.

Quanzhen skolen for “den komplette og perfekte Vej”

Skolens navn Quanzhen kan bedst oversættes til ”Helt sandt”. Den gren af Daoismen kaldes derfor ofte for ”Den sande og hele Vej” eller ”Den komplette og perfekte Vej”. Skolens speciale er den alkymistiske proces i kroppen.

Quanzhen fokuserer på at dyrke det indre af en person. Det findes i og på veje til at realisere Wu Wei. Wu Wei er et begreb i Daoismen, som betyder “at handle ved ikke at handle”. I sin essens er Wu Wei ubevidst handlen, men handlen baseret ikke på reaktion, derimod snarere på respons ud fra høje moralske værdier og dyder. Man har taget sig tid til at vurdere fremfor at handle på det instinktive, som kan være knyttet til ubalancerede følelser.

Quanzhens præster var optagede af spørgsmålet om lang levetid og “udødelighed” muliggjort af alkymien. Deres tilgang var, at alkymien betød at bringe sig selv i harmoni med Dao ved at studere de Fem Elementer (Disse nævnes i skabelsesberetningen og kosmologien) og ideen om balance forstået gennem Yin og Yang. Denne skole benyttede desuden elementer fra Buddhismen og Konfucianismen. Denne skole er orienteret om indre alkymi Neidan.

3-mål-og-formål-med-Qigong-

Quanzhen og Vibeke Fraling Qigong Academy

Quanzhens tænkning er at finde i de tre formål og mål som Vibeke Fraling Qigong Academy arbejder ud fra.  Det første formål og mål er at hele dig selv. Det betyder, at du lærer Qigong, som hjælper med at afspænde, styrke og udvikle din balance både energetisk, fysisk, mentalt og følelsesmæssigt.  Det andet formål og mål kommer som naturlig følge af, at man oplever, hvor stor forskel Qigong gør for en. Så har man lyst til at dele den med andre.  Det tredje formål og mål er, at Qigong gennem at balancere energi, krop og sind bringer dig i kontakt med den, du er inderst inde. Dine inderste ressourcer, dine drømme, dit “livsformål” – dit lys bliver med et tydelige.

Qigong betyder for de fleste en forandring, en transformation, indre alkymi neidan. Den viser sig først enten fysisk, mentalt eller på det energimæssige. Du kan fx læse om det Qigong udbytte, som certificerede Qigong Instruktører har haft. Denne forvandling er i kategorien neuroplasticitet. Du kan læse mere om Neuroplasticitet her. Helt kort er det forandring/udvikling af hjernen og dens processer gennem fx ændring i kropsholdning, bevægelse (ikke kun som Motion) og ændring i fokus og tankegang.

Denne tænkning karakteriserer det system, der afgør hvilke Qigongformer jeg anvender og uddanner i. Du kan læse om Qigongform her.

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Adventskalender

Adventskalender

Adventskalender med Qigong Julen er en tid, der kan opleves ret kompleks. Der er juletraditioner af mange forskellige slags. Nogle traditioner stiller krav om at

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: