Kronos og Kairos to forskellige typer af tid

Kronos og Kairos

Indholdsfortegnelse

Kronos og Kairos Tid

Coronapandemien har for nogle måske givet mulighed for at opleve, hvordan tid kan opleves anderledes. Mange måtte arbejde hjemmefra og opgaver ændrede sig ligesom udførelsen også ændrede sig. Mange blev kreative og begyndte at sysle med håndarbejde eller andet skabende. Fornylig læste jeg en artikel på Dr.dk om en chef, som havde ændret arbejdsrutiner i virksomheden, så medarbejderne kunne arbejde allesteder fra – Work Anywhere – kaldte han det. Læs på Dr.dk her. Han havde erkendt, at medarbejderne i stor stil trives godt under Corona hjemsendelsen med at arbejde hjemmefra. Mange sparede tid på transport, som ofte kan frustrere og stresse mange.

Måske er det nu, vi skal mærke efter, hvad der giver os energi og glæde i hverdagen og sørge for at der ikke bare bliver mere tid til det, men at den tid rent faktisk også er kvalitativ.

Kinesisk talemåde

Tid

Tid er et begreb der til alle tider har fascineret mennesket. Og med god grund!

I det moderne liv handler tid ofte mest om effektivitet. Vi er næsten altid mellem to punkter, altid på vej, men aldrig fremme.

Og dog.

Vi oplever alle at have momenter, som opleves som om tiden går i stå og intet andet eksisterer end den bobbel, vi er i. Når vi fejrer veloverstået eksamen, ser kæresten dybt i øjnene mens vi spiser middag eller holder hånd, når vi holder vores nyfødte barn i favnen, når vi glædes over vore børns første cykeltur uden støttehjul, ligger tæt med din elskede på sofaen… du kan sikkert komme på flere.

Bum.

Med ét er boblen sprunget. Vi er igen i mellem to punkter og jager afsted for at nå frem. Måske endda med oplevelsen af at være kommet bagud…

Hvad er det med tiden, som gør dette?

Kinsesisk talemåde

Grækernes definition af tiden

De gamle grækere definerede tiden i to begreber: Kronos og Kairos.

Kronos 

Kronos tid er den tid, vi kan tælle i sekunder, minutter, timer, dage og år. Det er den kvantitative tid. 

Den er fortløbende og har en præcis rækkefølge. Derfor kaldes den også for kronologisk tid. Den er logisk; i rækkefølge med Kronos – kronologisk. 

Det er den kronologiske tid, vi planlægger vores liv efter. Det er den kronologiske tid, som vores arbejdsliv beror på. Den kvantitative tid. 

Kronos er personificeringen af tid i filosofien før filosoffen Sokrates tid (469 f.Kr.399 f.Kr.).

Kronos blev af nogle identificeret med “Tidens Far”, som drejer Zodiakens hjul. Zodiaken er fx de tolv astrologiske stjernetegn og illustrerer tidens cykliske gang.

I løbet af antikken blev Kronos forstået som Cronus, som var lederen af første generation af Titanere og far til Zeus. Cronus siges at have spist alle sine børn – undtagen Zeus. Cronus repræsenterer tidens altfortærende destruktive ødelæggelser.

Mytologisk siges det, at Kronos ændredes af jord og vand og dermed skabte Æter og Kaos. 

Æter var den gas, det højeste luftlag, som guderne indånder. Kaos er det tomrum, som adskillelsen af Himmel og Jord medførte.

Kronos tid

Kairos

Kairos betyder det rette øjeblik, et kritisk øjeblik, et moment med særlige muligheder. 

Kairos handler om den kvalitative tid. De øjeblikke hvor tiden opleves som gået i stå. De bobler i livet hvor vores fokus snævres ind, stemmerne i hovedet tier og en særlig ro breder sig indeni. Ofte er roen i selskab med et smil, der finder vej til mundvige og øjenkroge. Varmen i kroppen samles i hjertet, som søger det at udvide hjertet, så varmen og kærligheden finder vej til alle celler. Sådan kan Kairos opleves. Hvis du husker at lægge mærke til det. 

Kairos betyder i overført betydning også vejret. Det refererer til evnen til at kunne stå imod vind og vejr samt at vejre stemningen og være med det, som er uden modstand. Det betyder, at Kairos også er de situationer, hvor alt går i stå, fordi noget uønsket sker. Den type situationer, som kan udløse kriser. Kriser rummer udviklingspotentiale. Kriser skaber forandringer. 

Kairos tid

Kronos og Kairos – to komplementerende tider

Kronos og Kairos er modsætninger, men som med alle modsætninger er de tilsammen en helhed. Denne helhed er som et pendul, der svinger fra side til side. Ved udsvinget til den ene side opbygges momentum, som får pendulet til at svinge lige så meget til den modsatte side. Yderpunkterne skaber forudsætning for modsætningen. Pendulet ville ikke kun kunne svinge til den ene side og ind til midten og tilbage til yderpunktet i samme side. 

De gamle grækere talte også om æoner. Det betyder evindelig, evig. Altså meget lang tid. De refererer også til en bestemt tid forstået som tidsperiode. Dvs. fx en tid for forskellige tendenser eller erfaringer. Fx var oldtiden en æon med fokus på en bestemt måde at tænke og agere. 

Måske er denne tid, vi lever i med Coronapandemi en æon med mulighed for fokus på at forstå tid og dermed agere i forhold til den – respondere – frem for at reagere på den. At agere i forhold til tid vil sige at reflektere over sin brug og sit udbytte af tid. Ud fra denne refleksion kan man træffe sine valg baseret som en respons fremfor som reaktion på noget der sættes i gang i en. 

Vandet som metafor for forståelsen af tid

En metafor som ofte anvendes for at forklare Kronos og Kairos samt Æter er denne:

Hvis Æter er oceanet, så er Kronos strømmen, der fører os videre, væk. Kairos er den stille sø, vi bader i. 

En anden forståelse af Kronos og Kairos nødvendige vekselvirkning er denne:

Kronos er strømmen, der opstår, når regnvand samler sig og strømmer mod laveste punkt. Hvis kviste og blade samles som en dæmning, bremses vandets flow. Kairos er den tid, vandet samler sig for til sidst at have kraft til at flytte forhindringen eller flyde uden om.

Kronos tid lever vi i det meste af hverdagen, den kan stresse os, hvorimod Kairos tid er de momenter af fordybelse, hvor vi er i en tilstand af at være i en boble. Det kan være forskellige aktiviteter, som skaber denne tilstand; at male, læse, skrive, meditere, gøre Qigong, løbe osv. Når vi vender tilbage til Kronos tid efter Kairos tid føler vi os genopladet, forfriskede, afslappede. 

Kronos og Kairos kan i Traditionel Kinesisk Medicinsk perspektiv sidestilles med Yang og Yin. Kronos er det logisk analytiske ganske som Yang. Yang handler om at gøre, handle og præstere. Yin er det kreative, intuitive og følelsesmæssige aspekt. Yin handler om at være, uden vurdering og fordømmelse af rigtigt og forkert. Du kan læse mere om Yang og Yin her.

Jeg har desuden mødt definitionen af Kronos og Kairos i astrologien. Her ses forståelsen af Kronos som planeten Jord og Kairos som planeten Venus.

Her i skemaet i siden ser du de tre forskellige beskrivelser af de to tider. Bemærk, at det blot er forskellige ord, begreber og vendinger der anvendes til at forklare de samme kvaliteter.

Kronos-og-Kairos-diagram
Citat Den Lille Prins
citat Cesare Pavese

Evolutionært syn på tiden

Tidsforståelse stiller krav til vores kognitive forståelse. Krav til vores evne til at tænke mere eller mindre abstrakt. Man kan forestille sig, at vi i sin tid udviklede os fra jægere til agerbrugere, fordi vi kunne erkende et behov for at have flere fødekilder. 

For at være i stand til at opdyrke jorden har mennesket bemærket og benyttet tidernes skiften i forhold til døgnrytme og årstider. Dertil opdagelser og erfaringer med forskellige afgrøder og disses samspil med døgn og årstider. En genkendelse og erfaring med disse gjorde det muligt at planlægge fremadrettet og dermed sikre udbytte af afgrøderne. 

I dag måles mangt og meget på tid – hvor effektivt vi kan anvende tiden, om planer og mål nås i forhold til deadline sat ud fra kronologisk tid osv.. 

Og det er godt nok.

 Vi kan ikke leve uden. 

Men hvad med den kvalitative tid? Er den reelt set kvalitativ? 

Vi sætter i kronologisk tid rammer for alenetid, samvær med partner, børn og familie. Men bliver det kvalitativt bare fordi vi har sat den i kronologisk sammenhæng i vores kalender? Bliver det reelt kvalitativ Kairos tid af den grund? Bliver det “de rette øjeblikke” af det?

Er de reelt Kairos tid. Altså den tid oplevet uden tidsfornemmelse, fordybelsen, momentet, de særlige øjeblikke, nærværet, tilstedeværelsen der giver glæde og trivsel. 

I siden kan du læse et væsentligt citat fra Den lille Prins. Fortællingen handler netop om evnen til at leve i Kairos tid. 

For mig personligt er Qigong en væsentlig del af min Kairos tid. Du kan gøre Qigong med mig via WebQigong eller ved at lære Qigong på Qigong Practitioner

Det er mit ønske som Coronapandemiens aftryk, at vi får en bedre balance mellem Kronos og Kairos tid. At vi bliver bedre til at indrette et liv med evnen til at nyde øjeblikket samtidig med, at vi kan følge Kronos.

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Sommer Qigong

Sommer Qigong

Sommer Qigong – hvad er det? Sommer Qigong er Qigong i det fri. Dvs. jeg finder et sted i naturen, i en park, på en

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: