Qigong instruktør

Marianne Gaarde Hansen

Uddannelse

  • Marianne Gaarde Hansen
  • Certificeret 2016 og igen 2020
  • Børneqigong-instruktør 2016
  • Masterclass Fascia 1 + 2, 2019
Hold onsdage 17.30-19.00 i Årslev Sdr. Nærå gymnastikforening (www.aasgf.dk) på Husmandsstedet, Over Bækken 1, 5792 Årslev (M/K)

Kontakt

Adresse: Stationsvej 20, 5792 Årslev
Mail: mariannegaardehansen@gmail.com
Mobil:  2448 7890
Sociale medier: FB-gruppen Qigong v. Marianne Gaarde

Mit møde med Qigong, Vibeke Fraling og hvorfor jeg har uddannet mig

Jeg blev første gang præsenteret for qigong i 2013 via min nabo og gode veninde. Hun kom en dag og fortalte, at hun havde fået en ny ven – en kvinde, der hed Vibeke Fraling og som lavede noget, der hed qigong.

Det var lige noget for mig at prøve, mente hun, og da jeg som person er nysgerrig, tog jeg med til en prøvetime. På det tidspunkt var det også ret nyt for Vibeke at lave qigong, og min første indskydelse var, at qigong var noget, der gik meget langsomt.
Senere på året startede Vibeke et hold op i Årslev Sønder Nærå gymnastikforening, og dér meldte jeg mig til. Ret hurtigt kunne jeg mærke, at qigong gjorde mig godt. Det gjorde godt fysisk, og det gjorde rigtig godt for mit tankemylder i hovedet. Jeg tror faktisk ikke, at jeg missede én eneste gang. Jeg måtte bare afsted hver tirsdag.
Fysisk havde jeg siden min første graviditet og fødsel døjet med kroniske lændesmerter, og psykisk var jeg bare alt for stresset.

Efter et halvt årstid begyndte jeg at lægge mærke til, at jeg var blevet bedre til at trække vejret dybt fx under svømning, og jeg lagde mærke til, at mine lændesmerter var næsten væk.

Mht. stress så var og er det en større opgave, men jeg kunne mærke, at den måde – Vibeke guidede og underviste på – gjorde, at der blev ro i mit hoved, og det var fantastisk.

Når vi forklarer qigong som mindfulness i bevægelse, så er det præcis det, der har gjort en forskel for mig. Jeg har haft så meget tankemylder, at stillesiddende mindfulness eller meditation ikke ville være tilstrækkeligt for mig. Tankemylderet er først forsvundet ved, at jeg med seriøs og vedholdende guidning er kommet fra hovedet og ned i kroppen. I en 90 minutters træningssession har det nogle gange kunnet tage helt op til 45 minutter, førend tankemylderet er stoppet.

I september 2015 var Vibeke Fraling imidlertid blevet selvstændig og havde startet eget firma. En dag inden undervisning kom hun hen og prikkede mig på skulderen; ” Hej Marianne, var det ikke noget for dig at blive instruktør? Jeg starter hold op om 4 uger, og du kan få en plads”.
Med det samme kunne jeg mærke, at der tændtes en lille flamme inden i. Jo for pokker det kunne da være helt fantastisk og meget udfordrende.

Når jeg siden tænker over, hvorfor jeg så hurtigt meldte mig til og fik en plads, så tror jeg, at jeg dengang følte, at qigong var så enkelt og så naturligt for mig at gøre, at det ville jeg gerne lære andre også. Jeg syntes, at det var så spændende at skulle undervise andre – har måske altid haft en skjult drøm om at få lov til at undervise, men at der bare aldrig rigtig var noget, hvor jeg følte, at jeg kunne undervise andre.

Som sagt fik jeg en plads på hold 4 på Vibeke Fralings første uddannelse, og brugte de næste 7 måneder på at nørde qigong og lære alle de ting omkring qigong, som Vibeke kunne. Og i april 2016 stod jeg som færdiguddannet qigong-instruktør v. Vibeke Fraling og startede med det samme op med et sommer-qigong-hold på Husmandsstedet i Årslev.

Siden har jeg undervist fast på Husmandsstedet, Amandaskolen i Kerteminde og på Sundhedscenteret Åhaven i perioder, og jeg har lejlighedsvist været hyret til enkeltarrangementer, hvor folk har skullet stifte bekendtskab med qigong.

Jeg elsker at undervise i qigong og har lært så meget ved det. Det største lære er dog, at jeg aldrig bliver færdig med at lære, og jeg er meget ydmyg overfor det redskab, jeg har lært ved Vibeke Fraling.

Mit udbytte af qigong

Mit udbytte af qigong-uddannelsen har været rigtig stort. For det første har jeg haft en eminent underviser i Vibeke Fraling, og for det andet har jeg mødt qigong på et tidspunkt i mit liv med store børn, hvor jeg har haft mulighed for at kunne fordybe mig og bruge meget tid på at lære og forstå qigong og tænkningen bag.

Jeg har i perioder været voldsomt stressramt og har derfor ikke kunnet tage alt det ind, som Vibeke har forsøgt at lære fra sig, og omvendt ved jeg ikke, hvor jeg ville være i dag, hvis jeg ikke havde været så heldig at møde og lære qigong.

På den nye uddannelse, som jeg har afsluttet her i 2020, har jeg fået meget mere viden på det personlige plan, men jeg har også lært meget mere omkring det at undervise, at opbygge programmer og lave progression i min undervisning og læse mine deltagere, at fornemme, arbejde med og opbygge qi.

Det har været ligesom dengang jeg fik kørekort til bil. Da jeg stolt stod dér med kørekortet i hånden – først dér skulle jeg til at lære at køre bil.

Min rolle og mine ønsker ift. min funktion som qigong instruktør

Jeg vil helt klart fortsætte med mit M/K-hold én gang ugentligt, for det er min uges højdepunkt. Derudover påtænker jeg at starte et morgen-qigong-hold for seniorer M/K her efter jul. Det skal være et hold, hvor det gode humør er i højsædet, og hvor alle øvelser kan laves både siddende og stående og er tilpasset både den deltager, der har nogle kognitive udfordringer og den deltager, der har fysiske udfordringer/begrænsninger. Det er præcis den målgruppe, jeg valgte at lave min certificeringsopgave til.

Endvidere drømmer jeg om lave retreats, hvor bl.a. qigong og sund kost skal indgå. Der er flere, der har spurgt mig, om ikke jeg kunne finde på at lave noget sådant, og jo det kunne være rigtig sjovt.

Efter at have været certificeret nogle år

Jeg har som skrevet været uddannet siden april 2016 på Vibeke Fralings første uddannelse og har undervist lige siden.

For det første ”tvang” Vibeke mig til at starte et sommer-qigong-hold op lige fra start af, og for det andet havde jeg lovet gymnastikforeningen, at jeg gerne ville have hold, så jeg kom helt pr. automatik i gang med det samme.

Det var fantastisk. Jeg brugte meget tid på forberedelse, men jeg var samtidig så helt og aldeles optaget af at skulle undervise og formidle qigong, så glæden og lysten overvandt nervøsiteten lige fra første gang.

Jeg har holdt fast i mit oprindelige hold i Årslev Sdr. Nærå gymnastikforening, som er hver tirsdag kl. 17.30-19.00 på Husmandsstedet i Årslev. Jeg har endvidere undervist et dejligt hold på Amandaskolen i Kerteminde for senhjerneskadede, og jeg har haft både sommer-, vinter- og morgen-qigong-hold og hold for kolleger og beboere og pårørende på Sundhedscenteret Åhaven, så jeg har efterhånden fået en del undervisningserfaring.

Jeg er også nogle gange blevet hyret til forskellige arrangementer – fx har jeg lavet morgenqigong på Sdr. Nærå friskole, da elever og forældre løb ”Stafet for livet”, og da Husmandsstedet havde 30 års jubilæum.

Jeg vil rigtig gerne være med til at udbrede kendskabet til qigong, så hvis nogle spørger mig, om jeg vil komme og lave noget/arrangere en prøvetime eller lignende, så siger jeg altid – uden tøven – JA!

Qigong er kommet for at blive, og en dag vil antallet af mennesker, der dyrker qigong være højere end antallet af mennesker, der dyrker yoga.
Det at qigong er ”mindfulness i bevægelse” passer så perfekt til os vesterlændinge, der har så svært ved at få abehjernen til at tie stille. Der er qigong nemlig fuldstændig uovertruffen!

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: