Om Qigong Academy

Qigong Academy vision og mission

Hvad er Vibeke Fraling – Qigong Academy?

Vibeke Fraling Qigong Academy er kursus og uddannelsessted for Qigong af høj kvalitet.

Vibeke Fraling Qigong Academy fokuserer på stor faglig viden, der har dybe rødder i Naturvidenskaben, Traditionel Kinesisk Medicin(TCM) samt Daoismen. Således er Vibekes baggrund som sygeplejerske, lærer, coach, kraniosakralterapeut og healer allesammen aspekter, som inddrages og integreres i det teoretiske materiale og den praktiske tilegnelse samt anvendelse af teori og praksis for deltageren.

Vibeke Fraling Qigong Academy har fokus på krop, sind og ånd forbindelsen. Sammenhængen mellem disse tre ses i alle aspekter af både teori og praksis i stadigt større grad fra Level 1 over Level 2 til Level 3 samt i videreuddannelsen til Børne Qigong Instruktør.

Vibeke Fraling ønsker at udbrede Qigong som stressreducerende redskab og som vejen til et liv med endnu mere glæde, energi og overskud. Jeg har både kurser og uddannelser i Qigong og i relaterede emner, hvori Qigong er den røde tråd.

Hos Qigong Academy sætter jeg standarden højt. Qigong Academy instruktører er veluddannede fagligt såvel som personligt rustede til at varetage kvalificeret undervisning/instruktion i Qigong.

Hos Qigong Academy går vi til kernen og lader essensen af Qigong være central for kurser og uddannelsers indhold.

Qigong Academy Vision

Jeg ønsker at uddanne deltagerne til at være eksperter i eget liv

Dette gør jeg gennem bevidst fokus på kropsbevidsthed, energi, visualisering, forståelse af krop-sind sammenhænge samt evnen til at skabe et trygt rum for at fordybe sig i læringen og udviklingen af sin relation med sig selv og Qigong.

Qigong Academy har en vision om at udbrede Qigong til mange flere som et dagligt redskab til at skabe et liv med mere energi, glæde og overskud. Et liv med endnu større balance mellem “at gøre og at være”.

Qigong Academy har en mission om at være det sted, der giver dig, den indsigt, den viden og de kompetencer, og den heling, der kan give dig de bedste forudsætninger for at føle dig hel og glad og fuld af energi.

Hvorfor er det vigtigt?

Qigong er kinesiske helsebevægelser udført med bevidst fokus, som giver det stille sind. De balancerer energien og det giver heling til ubalancer, der kan vise sig som symptomer og måske endda sygdomme.

Når man har med andre mennesker at gøre holder man altid en del af dets liv i sine hænder. (Løgstrup).

Samtidig skal man, når man vil hjælpe andre mennesker huske, at man kun kan hjælpe dem, ved at stille sin viden, sine kundskaber og sit væsen til rådighed. Man kan ikke gøre for andre, når det handler om dennes ve og vel eller personlige udvikling. Den anden kan kun hjælpe sig selv med de forhåndenværende midler til rådighed. (Kierkegaard)

Det vigtigste at forstå og lære ved at være Qigong instruktør er, at kunne skabe et rum mellem deltagerne og sig selv, som rummer muligheden for at smelte vanskeligheder væk og indgyde glæde, håb, begejstring og evnen til at træffe nye valg og gå nye veje. (Polyvagal teori)

Vibeke Fraling Qigong Academy arbejder både teoretisk og praktisk med dette menneskesyn.

Som jeg plejer at få at vide:

“Vibeke; Du ER Qigong! Du ER og GØR alt det, du underviser i og siger.”

Det sætter jeg som et helt klart mål og en forudsætning. Men ikke i forståelsen, at jeg er et unikum, som skal stå på en piedestal. Snarere vil jeg inspirere andre ved at gå foran ud fra denne tanke:

“Perfektion er accept af, at det perfekte er uperfekt!”

Når vi accepterer os selv og hinanden, som vi er og for dem vi er, så falder en sten fra skuldre og hjerte. Lethed kommer til at præge vore relationer og vore liv. Dermed fylder glæde og overskud endnu mere.

Hvordan foregår det?

Vibeke Fraling har kurser og uddannelser i og om Qigong og Daoismen.

Qigong Practitioner er som Live kursus Level 1 af Qigong instruktør uddannelsen. Men man kan nøjes med materialet, så skal man blot tage kurset, når man ønsker at tage uddannelsen.

Qigonginstruktør Trainee Level 2 rummer teori og praksis, som ruster deltageren til at instruere i Qigong samt planlægge både en session og en sæson.

Certificeret Qigong instruktør Level 3 – avanceret er det tredje og sidste niveau af uddannelsen. På dette Level findes grundigere viden om forskellige typer Qi, Traditionel kinesisk Medicin(TCM) samt mere teori og praksis som ruster dig og udvikler dig til at blive endnu dygtigere som instruktør.

Certificeret Børne Qigong instruktør uddannelsen er en overbygning på Certificeret Qigong Instruktør uddannelse. Børne Qigong handler om at barnet finder og bevarer glæden og skaberkraften. Derved gives også livsvarige stressreducerende redskaber. Ligesom Qigong fremmer empati og sociale kompetencer og dermed fremmes barnets trivsel og det smitter alle omkring barnet og instruktøren.

Vibeke Fraling har desuden Qigong abonnementstjenesten WebQigong, som giver adgang til Qigong sessioner selvom man ikke kan gå hos en instruktør.

Vibeke Fraling har hold i Qigong ved Qigong Academy på adressen Dronningensvej 6, 5800 Nyborg. Parkering lige udenfor. Omklædning og tekøkken.

Uanset hvilken type undervisning Vibeke Fraling forestår, så er den præget af indsigt i deltagernes forforståelse, dagsform og potentiale. Altid præget af humor og livsglæde.

Vibeke Fraling er kendt for at formå at gøre det svære let. At gøre det ubegribelige begribeligt. Og det uforståelige forståeligt.

Hvem er Vibeke Fraling Qigong Academy for?

Hvis du vil læse om Vibeke Fralings egen historie, hvor Qigong blev genoptræning efter Stresskollaps og vejen til et liv med mere energi, glæde og overskud, så klik her.

Hvis du sætter pris på seriøs faglighed, der indbefatter indsigt i både anatomi, fysiologi, psykologi, neurologi, relationer, krop/sind/ånd sammenhænge, TCM, personlig udvikling, didaktik, pædagogik, målsætning samt indsigt i Qigongens mange facetter, så er Vibeke Fraling Qigong Academy for dig.

Hvis du samtidig sætter pris på et rummeligt og samtidig udfordrende læringsmiljø, hvor du udvikler dig på alle planer, så er Vibeke Fraling Qigong Academy lige noget for dig.

Hvis du tror på, at læring kan være sjov og alvorlig samtidig og at vi hver især bærer et ansvar for helheden, så er Vibeke Fraling Qigong Academy lige for dig.

Qigong Academy er grundlagt af Qigong Master Vibeke Fraling og er en del af Trademark og brand Vibeke Fraling. Du kan læse mere om Vibeke Fraling her.

Om Qigong Academy