Darage kommer ud af grammorfon

Qigong Musik

Indholdsfortegnelse

Qigong Musik er ikke bare musik

Qigong Musik er musik som er særligt velegnet til din Qigong praksis. Musik er ikke bare musik – og slet ikke i Qigong, efter min mening. Qigong har sit fundament i Traditionel Kinesisk Medicin (Traditionel Chinese Medicin) forkortet TCM.

Traditionel Kinesisk Medidin består af flere forskellige aspekter som fx kost, urter, musik, bevægelse, berøring/massage, Feng Shui (boligindretning) osv. som tilsammen dækker forskellige måder at arbejde med at skabe balance i energien i kroppen.

Tekop

TCM er forebyggelse snarere end behandling

Den traditionelle tanke i Traditionel Kinesisk Medicin er, at man i det gamle Kina betalte sin medicinmand for at holde sig rask i det daglige. Hvis eller når man blev syg, stoppede man med at betale, indtil man igen var rask. En fascinerende tanke.

Man benyttede sig af alle eller flere af de måder, som TCM indeholder. Det være sig en særlig diæt, kosttilskud i form af urter, bestemte øvelser fysisk(Qigong), organmassage eller kopmassage eller noget tredje. Medicinmanden ”ordinerede” forskelligt til hver enkelt patient ud fra hver enkelt persons problem. Herunder også musik eller at sige lyde.

 

Lyde i Traditionel kinesisk medicin

Lyde er vibrationer. Vi kender det fra radioen, som baseres på lydbølger. Lyde kan have forskellige vibrationer og dermed give forskelligt udtryk. Hunde kan fx høre lyde, som er højere end menneskets ører kan. Det er ikke, fordi lyden ikke er der, vi kan som mennesker blot ikke registrere frekvensen med det fysiske øre og dermed høre den.

Qigong-musik

Ifølge kvantefysikken er alt energi eller Qi som vi kalder det i Qigong. Energi er partikler og alle partikler bevæger sig. Det er blot hastigheden af bevægelsen, der afgør, hvorvidt vi opfatter en samling af partikler som værende fast stof eller ej. Kroppen har en lavere frekvens at svinge på end tanken og derfor kan vi røre ved kroppen og ikke ved tanken. Du kan læse om Qi her.

I Traditionel Kinesisk Medicin siger man, at kroppens forskellige organer og energikredse svinger med forskellige frekvenser. Ubalancer i disse skaber forstyrrelser i flow af Qi/energien og dermed opstår fx smerte og sygdomme. Lyde og musik anvendes til at skabe balance i energien og dermed dens svingningsfrekvens i de respektive områder af kroppen.

Et godt eksempel er de Seks Helende Lyde, som er lyde vi kan fremkalde for at balancere krop, følelser og sind. Du kan prøve de seks helende lyde som øvelser med lyd her.

Qigong Musik er en væsentlig del af TCM tænkningen. Der findes nutidige musikere i Kina som skaber denne fænomenale Qigong Musik.

Musikinstrumenter

Five tone healing music


I Qigong arbejder vi med energiens flow gennem øvelser, som skaber balance i systemet. Derfor  er det oplagt at benytte musik, som er skabt til at skabe balance. Derved understøtter vi Qigongøvelserne med Qigong Musik.

Five tone healing music (Pentaton musik) er baseret på Traditionel Kinesisk Medicins tænkning, at der er fem faser/elementer og til hver fase/element hører en lyd og en tone. Lyden er den, vi selv kan frembringe, hvorimod tonen skabes af et instrument og der er sågar tale om, at bestemte instrumenter hører til hver fase/element. Der findes i Kina et hav af fantastisk musik baseret på Five Tone Healing Music. Det er muligt fx gennem ITunes eller Saxo.com at købe noget af det, men der findes meget mere end vi i Vesten kan få fat på.

 

Yi-ching-regimen

Yi – Ching music for health er Qigong musik for sundhed


Denne serie består af seks CD’er. Det er lykkedes mig at fremskaffe den ene.

Teorien bag Yi – Ching er de fem faser/elementer som alt består af.

Yi-Ching(I-ching) er kendt fra ”Book of changes Cycle og Elemental Music”. Den blev udviklet efter kulturrevolutionen i 1980’erne. Denne Qigong Musik er blevet til efter et samarbejde i hovedlandet Kina og dets forskere samt førende musikere. Den handler om Yin og Yangs konstante vekselvirkning og dermed forandring. De fem elementer, som hver er tilknyttet organer i vores krop er også tilknyttet hver sin musikalske toneart; Kung, Shang, Cheuh, Jay og Yu fra gammel traditionel kinesisk musik.

yi-ching-music

Der findes 5 Cd’er. En CD  til hvert af de fem elementer. Den sjette er samlet for alle fem elementer. Det er den som kaldes Yi-Ching Tai Chi Regimen music. Denne musik er velegnet til den daglige sundhedsbevarende anvendelse, herunder som Qigong musik.

Jeg anvender Yi Ching Regimen CD  til min opvarmning og indtil jeg går i gang med den mere meditative del af  Qigong sessionen. Den kan købes i Itunes store her.

Musik Qigong 4 toner for healing

Five Tone Healing Music


Five Tone Healing music oversættes til fem toners helende musik. Teorien er som ved Yi-Ching musikken baseret på de fem toner, som korresponderer med de fem organsystemer kendt fra fem elementtænkningen i Traditionel Kinesisk Medicin.

Musikken er skabt for at regulere energiens flow i kroppen. Five Tone serien lægger vægt på de fem tonearter og brugen af instrumenter. Brugen af instrumenter er arrangeret, så de passer med de fem tonearters karakteristika. Resonansen fra de forskellige tonearter stimulerer flow af Qi/energien i forskellige dele af kroppen. Forskellen på Yi- Ching og Five Tone Healing music er blot, at Yi-ching repræsenterer den sydlige del af Kina og Five tone Healing music repræsenterer det nordlige Kina. Begge bidrager som en mulighed for forøget velvære for sundhedsbevidste mennesker. Begge er velegnede som Qigong Musik.

Musikken stimulerer udløsning af Træ elementets Qi, som korresponderer med leveren. Ild elementets Qi, som korresponderer med hjertet, Jord Qi som korresponderer med milten og metal elementets Qi, som korresponderer med lungerne. Påvirkningen af organerne vil samtidig påvirke vores tanker og følelser, da disse hænger sammen på en helt særlig og specifik måde i TCM tænkning.

Five Tone Healing music har en CD med lyde til hvert element på samme måde som Yi- Ching. Five Tone Healing music har også en sjette CD, som er Regimen musk, altså den hvor alle fem elementer stimuleres.

Jeg anvender Regimen Chi circulation til min opvarmning.

De fem CD med hvert sit element på hver.

Musik Qigong
Musik Return-to-simplicity

Return to Simplicity

Denne CD var en af de første jeg fik fat i og den har jeg anvendt til ALT. Den har et enkelt nummer som, jeg synes, er velegnet til fordybelse, det meditative, og ellers er jeg rigtig glad for at anvende den til opvarmning og stræk af hele kroppen.

Det er Regimen musik, så den balancerer alle elementer og dermed hele kroppen. Den er desuden tænkt som en “massage af hjernen”, en afslapning i sindet, som gør det muligt at vende tilbage til et sted med enkelthed, ro.

Det kaldes i Daoismen for “det stille sind”, Wu Hsin.

Producer er Wang Xu-Dong.

Tai-chi-way

Tranquility

Denne CD var også blandt de første jeg fik fat i. Den har jeg også i starten anvendt til ALT. Men nu anvender jeg den primært til alt undtagen det meditative. Til gengæld er den som al Regimen musik super god til at etablere fundamentet for den dybe meditative tilstand, da den balancere energien sammen med Qigong praksissen, så effekten er dobbelt-op.

Denne CD er som Return to Simplicity Qigong Musik, der har både TCM tænkning om balancering af energien i elementernes faser i sig men som også har det Daoistiske aspekt om at søge mod naturen eller det naturlige ved at leve et roligere og sundere liv.

Producer er Wang Xu-Dong.

 

Yin-music

Yin music

Hovedtanken i TCM og Daoismen er tanken om Yin og Yang. De to komplementære og modsatrettede kræfter, som alt består af. Og hvor balance anses for en konstant vekselvirkning imellem.

Denne CD byder på musik som fremmer Yin kvalitetet. Yin er den rolige aspekt. Derfor er jeg glad for at anvende denne CD som modvægt til hverdagens ofte alt for Yang prægede aspekt.

Jeg bruger Yin music til alt også det meditative. Den er dejlig rolig og jeg har først fundet den i 2018, så det er også dejligt at finde noget at veksle med.

Producer er Wang Xu-Dong.

 

Musik Zhan-Zhuang

Zhan Zhuang

Denne CD er særligt til de stående Qigong øvelser, da Zhan Zhuang betyder “Stå som en pæl”.  Jeg anvender denne CD til meditationer.  Nummer tre af Cd’ens fire numre anvender jeg til meditationen Bambus i Vinden på mine hold. Den er virkeligt velegnet til fordybelse synes jeg.

Der er både naturlyde og musik på numrene og de er velafbalancerede og skaber et roligt sind.

Producer er Wang Xu-Dong.

 

Tai Chi images

Tai Chi images

Denne CD bruger jeg kun enkelte numre af og mest for mig selv. Den passer ikke til mit ønske til musikken i min undervisning. Den er ikke baseret på tænkningen i TCM og enkelte numre bryder jeg mig ikke om.

Den er sammensat af forskellige musikeres musiske præsentation af deres oplevelse af Tai Chi. Tai Chi er kampkunst udviklet ud fra samme tænkning om yin og yang som Qigong. Musikerne “beskriver” i musiknumrene naturens elementer som fx skyer, bjerge, floder og søer, som skal nære og integrere krop, sind og sjæl.

Producer er Xu Qing-Yuan.

Du kan købe den her.

 

Musik Sleep-for-body-and-soul

Sleep for body and mind

Denne CD er jeg meget glad for også. Den er rolig og blid og kan anvendes under hele Qigong sessionen, hvis det er.

Søvn er en forudsætning for et godt helbred. Musikken på denne CD er et blend af TCM principper for at behandle søvnløshed. Numrene er blide, rolige og flydende. De bringer ro til sindet og giver dermed forudsætningen for en rolig nattesøvn.

Producer er Wang Xu-Dong

Du kan købe den her.

 

Musik Qigong Wang-Xu-Dong

Wang Xu-Dong


Wang Xu-Dong er doktor indenfor den kinesiske traditionelle medicin. Han er desuden musikproducer og har produceret meget af det musik, som jeg bruger.

 

 

Meget af den musik Wang Xu-Dong producerer er en kombination af klassisk vestlig musik med en tydeligt indflydelse fra kinesisk musik.

Det gør musikken meget lettere for vore vestlige ører at lytte til, hvis musikken bliver for fremmedartet, kan det forstyrre helhedsoplevelsen i Qigong Sessionen for deltageren og derfor virke kontra intentionen.

Hans filosofi er, at nøglen til skønhed er et godt humør. Deri ligger tanken om den smilende opmærksomhed, som er en del af Qigongens tænkning.

Udover at Wang er doktor i TCM, så har han udført videnskabelige studier i forhold til, hvordan musik kan have en hensigtsmæssig påvirkning og effekt på og i kroppen for at opnå fysisk og mentalt velvære og sundhed. Den musik han producerer har til sigte at bringe balance til sind og krop for, at vi kan bevare et sundt og godt helbred.

Du kan læse og se lidt mere om ham og af hans musik her.

Den gode Qigong Musik oplevelse

Musikken til Qigong er en stor del af helhedsoplevelsen og ved at vælge musik, som supplerer effekten af øvelserne, får man mere end dobbelt op. Det er min erfaring at bevidst valg af musik til de samme øvelser samtidig har den effekt, at krop og sind hurtigt finder ind i den tilstand, som er ønskværdig i Qigong. Den rolige tilstand af Alpha hjernebølger, hvor kroppens rytmer synkroniseres og sindet beroliges og flowet af Qi fremmes.

Det er mit håb, at al den TCM baserede Qigong musik med tiden bliver lettere at  finde og købe. Itunes har fx indenfor 2017/2018 udvidet deres udvalg ganske betragteligt. Amazon har gjort det muligt i endnu større grad at købe digital download. Det har ikke været muligt at købe CD og få fragtet til Danmark. Jeg var heldig at kende en, der boede i Tyskland i sin tid, så hun købte hjem til mig.

Musik Qigong Lyseblå-CD-covers

Qigong Musik som ikke er baseret på TCM


Jeg anvender også musik som ikke er baseret i TCM, men er meget nøje med at vælge. Det skal give mig den fornemmelse og følelsesmæssige tilstand af indre ro og smilende opmærksomhed, som jeg ønsker at mine deltagere opnår i Qigong sessionen. Hvis musikken ikke understøtter dette fokus og sigte, så vil jeg ikke bruge den.

Jeg har været heldig at få fingre i noget exceptionel dejlig musik, som så vidt jeg ved, desværre ikke kan købes i Danmark. De er købt i Kina af en Qigong deltager, jeg havde for mange år siden. På boksen står “Medical CD – for your health”, men resten er kinesisk, så jeg ved ikke om det er baseret på TCM. Den lyseblå af CD’erne har jeg især været glad for at anvende de første tre numre af. Det ene nummer anvendte jeg desuden, da jeg var lærer til Børnemassage med eleverne.

Musik Adele-Skyfall-

Derudover har jeg sat moderne musik på en serie, der kaldes De fem Silkeøvelser. Det er nummeret Skyfall af Adele, jeg anvender.

Første gang jeg hørte nummeret var i biografen, da jeg så James Bond filmen Skyfall, hvor den er temanummer. Jeg kunne mærke musikken og den harmonerede med tanken i De fem Silkeøvelser og det er et magisk match, som mine deltagere og Qigong instruktører ELSKER!

Qigong-Vibeke-Fraling

På Level 3 af min Qigong instruktøruddannelse lærer Qigonginstruktør Trainee deltgerne om De fem elementer og sammenhængen med lydene og musikken, så de også kan vælge endnu mere præcist den musik, som understøtter Qigong praksissen.


Kh Vibeke

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Blid bindevævsmassage - Vibeke Fraling Qigong Academy - fasciareleasemassage cover

Blid bindevævsmassage

Bindevævsmassage – et naturligt supplement til Qigong og et hit hos Qigong Instruktørerne Den blide bindevævsmassage kaldes i Kolibri Qigongs fagsprog for Fasciareleasemassage. Det er

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: