logo-qigong-academy

Qigongform – hvilken Qigongform repræsenterer du?

Indholdsfortegnelse

“Hvilken Qigongform gør du?”

Forleden gjorde jeg MorgenQigong på stranden I Nyborg. På vej til bilen bagefter mødte jeg to kvinder, som spurgte, hvad vi havde lavet (vi var jo tydeligvis i træningstøj, samlet som hold og jeg havde skilt på bilen). Jeg svarede, at vi havde gjort MorgenQigong.

“Hvilken Qigongform har I gjort?”, spurgte den ene. Og fortsatte med at fortælle, at de boede på Hotel Hesselet og gerne vill have været med. De var på vej for at gøre Silkeøvelserne – om jeg kendte dem. (Det gør jeg – de er en del af Certificeret Qigong Instruktør – Level 3.)

“Hvilken Qigongform gør du?”, spurgte hun igen. Jeg fortalte, at vi idag havde arbejdet med De Fem Årstider/Elementer. Dem kendte hun ikke.

Det spørgsmål blev hos mig, længe! Så jeg besluttede at undersøge hvorfor nærmere.

Bagning

Hvad er en Qigongform egentlig

Med min baggrund som dansklærer kan jeg jo ikke lade være med at dele ordet og se på hvert ords betydning alene og sat sammen.

Qigongform er sat sammen af Qigong + form.

Qigong er jo også et sammensat ord; Qi som betyder livskraft/energi og qong som betyder dedikeret tid at arbejde med Qi. Qigong defineres helt kort som et sammenhængende hele af bevægelse, mindful/meditativ tilstand  samt åndedræt med det formål at fremme skabelse og flow af Qi. (Sådan er det i alt fald i min Qigong tænkning)

 

Hvad karakteriserer en Qigongform

Hvad er det så, der kan gøre arbejdet med samme serie af øvelser forskellig?

Der kan være forskellige kriterier for definitionen af en Qigongform. De to mest synlige er:

  • Ydre form
  • Indre form

Ydre form referer til fokus på det ydre, dvs. bevægelser og udførelse af bevægelser. Man kunne kalde det fokus på teknikken. I denne type vil fokus i udførelsen af Qigong være på, hvordan man gør og teknisk vil man arbejde detaljeret med en definition af, hvordan øvelsen udføres “korrekt”. Her vil instruktøren korrigere deltagernes bevægelser rent fysisk, ved fx at tage fat i armen og flytte den. Der vil være et klart defineret mål for den ydre form, et mål som instruktøren kender.

Indre form referer til fokus på det indre, dvs. hvordan bevægelsen opleves, fornemmes og dermed udføres, Fokus er på bevægelsen, aktiveringen og fornemmelsen af Qi, det meditative. Instruktøren vil gennem instruktion guide deltageren til justering af bevægelsen med henblik på at bruge kroppen mest hensigtsmæssigt og dermed aktivere Qi mest og bedst. Deltagerens opmærksomhed vil skiftevis være på at fornemme og justere udførelsen og det “indre arbejde” med visualisering og fokus af sindet til støtte for arbejdet med Qi.

Afhængigt af hvor instruktøren har sit primære fokus kan man afgøre, hvorvidt der er tale om primær vægtning af den ydre eller indre form.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”hvorfor forskel” _builder_version=”4.4.2″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

Hvorfor er der forskel på vægtning af ydre og indre form

Helt kort er svaret – det afhænger af instruktøren!

Det gør det, fordi rigtig mange aspekter spiller afgørende ind.

  • Viden om Qigong
  • viden om Qi
  • viden om kroppen
  • viden om sindet
  • viden om læring
  • viden om undervisning
  • menneskesyn
  • personlige interesser

Viden om Qigong, Qi, kroppen og sindet

Der er rigtig meget viden i og om Qigong – man kan ikke vide alt! Ingen ved alt!

Nogle ved rigtig meget om et afgrænset område teknisk, nogle ved rigtig meget om Qi, om kroppen anatomisk og fysiologisk og nogle ved rigtig meget om hvordan sindet fungerer. Nogle synes ikke det er vigtigt at vide andet end, hvordan øvelser skal gøres, nogle vil gerne vide, hvad øvelsen gør godt for og hvorfor den er væsentlig at gøre og om det gør en forskel, hvorvidt man har fx stor eller lille benafstand i en given øvelse.

Der er kort sagt masser at vide!

Det er her de personlige interesser spiller ind. Personlige interesser er et udtryk for, hvad man som person finder interessant og vigtigt. Det kan ændre sig i løbet af livet afhængig af hvad man møder og oplever, men personlige interesser vil altid være et filter for, hvad vi synes er væsentligt.

Mine personlige interesser gør, at jeg ved rigtig meget om den filosofiske baggrund for Qigong – Daoismen.

I kraft af min baggrund som sygeplejerske ved jeg en god del om kroppens anatomi og fysiologi samt om det psykologiske.

Fra min lærerbaggrund ved jeg rigtig meget om pædagogik, psykologi samt opbygning af undervisning og formidling, som giver deltageren en oplevelse af at kunne og forstå.

Qi har jeg arbejdet med som Reiki healer og Reiki Mester. Sindets forunderlige verden fordybede jeg mig i med NLP og coaching. Så min viden på disse felter er både bred og dyb.

Som Qigong udøver har jeg praktiseret flittigt og fordybet mig i bevægelser, øvelser, former og forståelser. Herunder sansningen af Qi, oplevelsen af hvad og hvordan og hvorfor øvelsen er som den er, hvad den giver og gør.

Jeg har studeret ved mange mestre, nogle i kort tid og andre i længere tid og væsentligt mere dybdegående. Min viden er således varieret, bred og dyb.

Jeg har klare kriterier for hvad jeg vægter og hvorfor i udvælgelsen af mestre jeg vil lære af og den Qigong og måden jeg vil anvende den på.

Viden om læring, undervisning og menneskesyn

At være instruktør betyder, at ens rolle er at undervise.

Gennem undervisningen skabes et rum for læring. Læring i sig selv opfattes forskelligt.

For nogle sker læring gennem instruktion, udførelse, korrektion og gentagelse. For nogle sker læring gennem forståelse af overordnede principper – fx tænkningen i Qigong (Daoismen og Qi’s væsen). For nogle sker læring gennem erfaring med vekselvirkningen krop, sind og ånd (forstået både som åndedræt og det mere spirituelle i Qigong).

At være instruktør/underviser er i min optik det mest ansvarsfulde hverv, man kan påtage sig. Det tekniske i at undervise/instruere er “næsten den mindste del” overhovedet. Det er alle tankerne omkring undervisningen, der viser, hvem du er og viser din intention med det, du gør samt hvem, der har glæde af det, du gør.

Heri gemmer menneskesynet sig.

Form defineres i Den Danske Ordbog som slags eller type. Hvis man ser på den helt konkrete betydning, så er fx en bageform helt konkret en beholder, hvori man hælder sin dej for at bage den og få en kage/brød ud af det. Så i den forstand er form også en beholder, der rummer indhold. Denne beholder kan have forskelligt udtryk og formål. Fx bageformen, der alene kan defineres yderligere som springform, brødform, bradepande osv.

Det jeg ønsker at synliggøre er, at form som betydning viser hvilken slags, hvilken type indhold, der er i formen.

Der findes i Qigong et hav af serier og øvelser. Silkeøvelserne og Shibashi er serier og dermed Qigongform, og alligevel er det ikke nok at definere en Qigongform alene ud fra serien. Måden man arbejder med serien/formen er ligeså væsentlig. Forskellen på Silkeøvelserne og Shibashi er faktisk også at Shibashi er et helt system. Det kan du læse mere om her.

ogo-qigong-academy

Hvilken Qigongform repræsenterer jeg så


Min baggrund som lærer har givet mig teoretisk fundament for at undervise, skabe rum for læring og formidling. Den har også gjort mig bevidst om, hvem jeg er som lærer/underviser/instruktør. Og den har især gjort mig bevidst om, hvad jeg ønsker at opnå med min undervisning, hvorfor jeg synes det er vigtigt og hvordan jeg så bedst muligt gør det. Og det er helt fra de overordnede tanker ned til den mindste detalje i en øvelse.

Jeg repræsenterer den Qigongform som vægter den indre form.  Min tænkning er i virkeligheden mere et system, som kendetegnes ved at vægte Indre alkymi og de parametre, som sikrer denne. Læs om Indre alkymi her. 

Uanset hvilken ydre form, jeg underviser i, vil den præges af det indre fokus. Jeg retter ikke på mine deltagere. Jeg instruerer på en måde, som gør det muligt, at deltageren selv justerer udførelsen, så de får optimalt udbytte ud fra deres nuværende formåen.

Det gør jeg, fordi deri ligger en overbevisning om, at den justering kan mærkes fysisk, og huskes indefra og ud. Hvorimod en udefrakommende justering i form af en instruktør, der flytter en arm eller et ben er en udefra og ind styring, som ikke nødvendigvis fornemmes indefra.

Deri ligger også et menneskesyn, der handler om, at ethvert menneske til enhver tid gør det bedste han eller hun kan og min opgave er ikke at påpege fejl og mangler men at give næring til ressourcerne og bistå personen i personlig vækst og udvikling/udlevelse af sit potientiale.

Mit fokus på den indre form og alkymi handler også om, at jeg ikke blot instruerer i Qigong i træningen, men jeg underviser også. Jeg underviser i, hvordan man bedst får et samarbejde krop og sind imellem. Hvordan man  lettere lever et liv i balance, hvordan et skifte i fokus og et bevidst valg af en tilstand gør livet meget bedre. Den viden og indsigt deltagerne møder hører ikke blot til i Qigongtræningen. Den hører til i Livet og det er den tilbagemelding jeg får, at det jeg siger og lærer fra mig gør en forskel for deltagerne i deres liv.

Vibeke Fraling og Qigong Academy Qigongform

Mit logo er en kolibri med et uendelighedstegn som starten af ordet Qigong. Det er et helt bevidst valg. Jeg har altid været betaget af Kolibrien og har deraf fundet ud af at den anses for at være et kraftdyr. Dvs. et dyr med en særlig symbolik og dermed kraft.

Kolibrien anses for at være budbringer og den der kan stoppe tiden.

Den symboliserer kærlighed, glæde og skønhed.

Da den kan flyve baglæns lærer den os, hvad vi kan tage med os fra fortiden, men den lærer os også, at vi ikke skal blive hængende i fortiden. Vi er nødt til at bevæge os fremad.

Når Kolibrien svæver over en blomst og drikker nektar viser den os, at vi skal værdsætte og nyde hvert øjeblik og sætte pris på det vi elsker.

Størrelsen på Kolibrien fortæller os, at vi aldrig skal undervurdere størrelsen i forhold til evnen til at udrette storhed. Hvilket underbygger tænkningen i Qigong – Less is more. At selv den mindste bevægelse eller indsigt kan gøre en verden til forskel.

Kolibriens evne til at flyve både, frem, tilbage, op og ned anses for at symbolisere menneskets potentiale for at skabe storhed og bryde med konformitet.

Uendelighedstegnet symboliserer både det uendelige og det evige. Det er for mig symbolet på, at alt er i uendelig og evig bevægelse.  At det er sådan, det er meningen det skal være og at balance faktisk er denne vekselvirkning imellem yderpunkter.

Min Qigongform, som jeg uddanner mine Qigong instruktørelever i handler om “at give næring til alt det gode”. Den hedder som system Kolibri Qigong og er unik idet sammensætningen er udviklet af mig.

Min Qigongform giver dig indsigt og redskaber til at skabe balance i krop og sind. Styrke krop og sind ligeligt. Finde din indre ro og styrke. Fylde din hverdag med energi, glæde og overskud. Finde din indre kraft og nære den.

 

Qigong-Practitioner-Vibeke-Fraling

Du kan læse artiklen om neuroplasticitet, hvis du er nysgerrig på, hvad det er der skaber forandringer.

Jeg håber denne artikel har inspireret dig og givet dig ny viden.

Tak fordi du læste med, du må meget gerne dele artiklen.

Kærlig hilsen Vibeke

 

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Månedens tema coverbillede til blog

Månedens tema

Månedens tema Månedens tema er en af mindst 12 fordele ved at gøre Qigong, altså 12 gode grunde til at gøre Qigong. Du kan læse

Læs mere »
Nytårsforssæt - nyt år, ny mig og nye muligheder

Nytårsforsæt

Nytårsforsæt ???? Nytårsforsæt ved at gøre status for året, der er gået og sætte intention for året, der kommer. Hvad er et nytårsforsæt? Måske du

Læs mere »
Kinesisk nytår - trædragens år 2024

Trædragens år 2024

Trædragens år 2024 – Kinesisk nytår Trædragens år 2024 forløber fra den 10. februar 2024, hvor vi ved det kinesiske Måne Nytår træder ind i

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: