Kinesisk nytår - trædragens år 2024

Trædragens år 2024

Indholdsfortegnelse

Trædragens år kinesisk nytår 2024 - om Trædragen cover

Trædragens år 2024 - Kinesisk nytår

Trædragens år 2024 forløber fra den 10. februar 2024, hvor vi ved det kinesiske Måne Nytår træder ind i året for Træ-dragen. Træ-Dragen vil herske indtil 29. januar 2025.

Det kinesiske Nytår er baseret på Månekalenderens Zodiac. Læs om det her.

Vi går nu fra Vandkaninens År 2023 til Trædragens år. Vi er stadigt fællesskabsbevidste, men fra at være introspektive kan vi nu være innovative. 

Du kan læse fortællingen om dyrene i dyrenes Zodiac her.

Delvis kilde til denne artikel er AstroTwins. De identiske tvillingesøstre Ophira og Tali Edut er kendt som AstroTwins. De er professionelle astrologer fx for magasinet ELLE og matchmakerne på Amazon Prime Videos Cosmic Love. Du kan finde deres hjemmeside her.

Fra Vandkanin til Trædrage

Fra Vandkaninens år 2023 med introspektion og behovet for at drømme…

Til Trædragens år 2024, hvor drømmene kan vågne, spire og folde sig ud.

Det introspektive vandkaninens år 2023 har måske givet dig indsigter, nye drømme og mål i livet, som Trædragen hjælper til at realisere.

Hvilke energimæssige kvaliteter kommer Trædragen med?

Dragen står for…

Den kinesiske astrologi er baseret på 12 dyr, hvoraf dragen er det eneste mytiske og magiske dyr. Læs fortællingen om alle dyrene her. 

Fortællingen er legenden om, hvordan Jade Kejseren ville hædre de dyr, som medvirkede i en konkurrence. Det er en klassisk kinesisk fortælling.

Fra fortællingen kan vi læse om Dragen, at den symboliserer muligheder og er et venligt gemyt.

Den kom på femtepladsen efter kaninen, fordi den tog sig tid til at slukke en brand, der var tæt på at koste nogle landsbyboere livet. Da dragen vendte tilbage, så den, hvordan den trætte kanin kæmpede i vandet og blæste den sikkert i land. Kaninen opdagede aldrig, at den havde fået hjælp. For dragen var det vigtigere at hjælpe end at vinde.

Fordi dragen er mytisk og magisk kan den få det “umulige” til at ske og lykkes. Det er vores indre barnlige evne til at se muligheder og dele vores glæder og sorger med andre. Dragen i balance tør agere fra og vise sin sårbarhed. En drage i ubalance vil spy ild eller brænde ud. 

Dyrekredsens kinesisk astrologi - Trædragens år

Træ-elementets betydning

Træelementet er lille Yang, det betyder, at det er på vej mod maximum af Yang, som er ildelementet. Træelementet er den opadgående bevægelse, det er samtidig ekspansionen, udvidelsen. Læs om de fem elementer her.

Tænk på et træ. Det vokser med en årring for hvert år. Hvis man sætter en jernring om træet, vil træet blot vokse udenom denne ring, og fortsætte sin vækst udenom denne forhindring. Træelementets kraft er så stærk, at den nok skal finde en vej til at udvide sig, selvom der lægges forhindringer i vejen. Samtidig bærer træelementet brænde til ilden. Dvs. træelementet rummer begejstringen, der nærer ilden/passionen.  

Trædragens år kinesisk nytår 2024 - de fem elementer

Nøgleord for træelementet:

 • Nytænkning, kreativitet, det gode lederskab, der indgyder mod.
 • Evnen til samt vovemod til at se visionen for sig. Det større billede…
 • Fra ubalance til balance: Evnen til at transformere fx frustration og vrede til entusiasme.
 • Vende usikkerhed og følelsen af at være intimideret til mod.
 • At kunne forny, få nye ideer, prøve nye måder og veje.
 • At vove at drømme om andet/nyt samt evnen til at se nye muligheder og begyndelser…

Negative tankemønstre knyttet til træelementet:

 • “Det er op ad bakke!”
 • “Jeg tør ikke gøre denne nye/anderledes ting!”
 • “Men hvorfor skulle jeg, hvad nytter det?”
 • “Det er xx skyld, at det hele er ad helvede til!”
 • “Hvis bare xx skete, så ville yy ske og SÅ ville det hele være meget bedre!”

Muligheden for transformation:

 • At kunne se muligheder for sig fremfor begrænsninger. 
 • At vove at forny, få nye ideer, prøve nye måder og veje.

Negative følemønstre knyttet til træelementet:

 • “Jeg føler mig allerede som en fiasko, hvorfor skulle jeg vove endnu en fiasko?!”
 • “Jeg føler ikke, at jeg slår til, der er ingen grund til at tro, jeg kan ændre det.”
 • “Ingen ser mig og mine gode idéer!”
 • “Jeg føler mig ikke elsket!”
 • “Hvad skal det nytte? Det føles håbløst!”
 • “Jeg bliver bare skuffet – IGEN!”

Muligheden for transformation:

 • Hvor er du? Er du visionær og modig eller sortseer og opgivende? 
 • Tillader du dig at drømme? Følger du dine drømme? 
 • Ikke alle drømme kan eller skal realiseres. 
 • Men at lytte til dit indre og finde måder at udtrykke dine ideer er en måde at udtrykke dig! Det er modigt og det giver dig mere mod!

Træelementets balancering og udlevelse af potentiale er dit valg

Drøm! 

Og Drøm stort!

Drømme giver energi og åbner vejen for dine inderste og højeste visioner.

Find veje til at realisere bare små elementer af en drøm/en vision. 

Måske har du drømt om at lære at ro kajak, danse tango, synge i kor eller at være Qigong instruktør. 

Tag hver dag et lille skridt, hvor du gør noget for at realisere dine små og/eller store drømme. Det er den daoistiske VEJ. Herunder ses tænkningen i DAOvers 64 i min oversættelse. Læs om DAOismens kosmologi her.

For hver gang vil du se endnu større visioner og du vil opbygge dit mod til at realisere dem. Du vil opbygge evnen til at se muligheder, hvor andre ser problemer, ganske som Winston Churchill. 

Trædragens år - Dao vers 64
Trædragens år - optimistisk som Winston Churchill

Træ-dragens samlede kvaliteter og udfordringer

Hvert tolvte år er drage år. Træår, som er alle de år, der ender på tallet 4 eller 5, er perioder med accelereret vækst/udvikling. Foråret er træelementets årstid.

Trædragens år 2024 bliver derfor en tid til fornyelse, forandring og “genfødsel”.

Disse kvaliteter og udfordringer rummer Trædragens år 2024:

 • Lederskab eller usund brug af magt og autoritet
 • Udvidelse, vækst og vedholdenhed
 • Innovation
 • Drage eller dramaqueen?
 • Velovervejet risikovillig eller impulsivt hovmod
 • Næring til din indre gnist eller udbrændt 

Disse er de temaer, som kan komme op i løbet af Trædragens år 2024.

Trædragens år kinesisk nytår 2024 - potentiale og faldgruber

Lederskab eller usund brug af magt og autoritet

Træelementet bringer lederskab til dragen, så magt og autoritet er et tema for året. 

Faren for en ubalanceret træ-drage er nærværende, da nogle besnæres af den magt, som lederskab rummer. En ubalanceret leder i træ-dragens år vil misbruge sin magt og sin autoritet og med fx vrede manipulere og skabe drama. Måske vil vi se hyppigere skift i ledelsesformer og blandt ledere.

Året bringer nye muligheder og nye veje med sig på det ledelsesmæssige og organisatoriske plan – hvis vi vover at gribe dem! Dette år kan være starten på realiseringen af anderledes strukturer i forhold til ledelse og organisering. Et paradigmeskift måske endda. 

Uvidelse, vækst, vedholdenhed og innovation

Træelementet bringer udvidelse som træets årringe og dermed vækst til dragens vedholdenhed. En del af udvidelsen og væksten er innovationen. Det er at lade noget udvikle sig, eller medvirke til at udvikle noget allerede eksisterende.

At tænke det eksisterende uden for boksen er innovation. Det vil vi kunne opleve på alle livsområder i eget liv, men vi vil formentlig også se det fx i debatter i nyhederne, fx i form af etik, værdier, normer, måden vi holder samfund. Kunst og kultur er “steder”, hvor nye strømninger tydeligt viser sig, det vil formentlig også være tilfældet i Trædragens år. 

Drage eller dramaqueen?

Den ildspyende drage er det ypperligste tegn på fantasi og kontakt med det indre legebarn, som forsyner os med adgang til ikke bare den kreative problemløsning, men innovativ tænkning og nytænkning. Dragen er om noget udtrykket for det dynamiske og legesyge grænsende til det dramatiske i Trædragens år.

Det mytiske væsen vil få vores indre legefulde sind frem og måske insistere på at vise vores indre flamboyante diva i fx vores tøjstil eller boligstil. Det vil fordre, at vi bruger Trædragens vovemod. Vær opmærksom på om det drives af trods eller af en stadigt spirende legende tilgang til mulighedernes muligheder. Det sidste er det sundest, da det vil tillade et større flow energetisk, hvorimod det sidste betyder, at der er indre konflikter, der binder energien eller får den til at stagnere. Læs om Flow her.

Velovervejet risikovillig eller impulsivt hovmodig?

Dragen kan være mild og venlig, eller den kan spy en ild, der svider dig gevaldigt. Tag derfor ikke unødvendige chancer.

Træelementets evne til fornyelse kombineret med den mytiske drages vovemod til at se visioner og troen på næsten magiske realiseringer og transformationer, giver dig i 2024 mulighed for at kaste din gamle drageham og træde ud i verden i dine nye klæder. Men er du klar til det? Er du klar til at håndtere uforudsete aspekter og konsekvenser af din transformation? Drager er frie væsener og hvis de bindes vil de frustreres og spy ild. 

I løbet af året vil du måske fristes til at tage chancer. Træ-dragen vil belønne dig for at tage en velovervejet chance, men den vil svide dig, når du agerer overdrevent impulsivt og/eller udviser hovmod.

Trædragens år kinesisk nytår 2024 - kast din drageham

Næring til din indre gnist eller udbrændt

Træelementet er lille Yang, dvs. det bærer næring til ildelementet som er store Yang. 

Ildelementet handler om passion og træelementet handler om ideer, som tænder vores indre ild. Dragen og Træelementet er begge knyttet til ambitioner og drives af at se muligheder og realisering af drømme. Hvis du er typen, der arbejder lidt for meget og presser citronen helt tør, så vær opmærksom på dette i Træ-Dragens år, ellers kan du brænde dit lys i begge ender og ganske enkelt brænde ud.  

Brug Træ-drageårets energi og få nye ideer.

Globalt set har vi brug for Træ-dragens energi. Efter et år med introspektion og en grundig omrøring i gryden, så har vi brug for Træ-dragens nytænkning baseret på venlighed og hjælpsomhed frem for selviskhed.

Træelementet er knyttet til leveren og følelserne entusiasme og mod. Hold gløderne igang, men undgå de store og vilde flammer. Vær derfor opmærksom på, at frustration og vrede er ubalanceret (overbelastet!) leverenergi. Husk dine pauser og sørg for at smile til leveren og smile til livet og dig selv dagligt. Smil transformerer – læs mere her

Hav et fabelagtigt Trædrageår 2024!

Hvis du vil vide mere om Trædragens år, så meld dig ind i medlemsklubben WebQigong og deltag i online MeTreat om Trædragens år 2024 – Kinesisk Nytår mandag den 29. januar 2024 kl. 16.30-18.00. Til MeTreat hører du desuden om de numerologisk baserede energier for 2024 , som er et 8’er år.  Læs om begrebet MeTreat her.

Trædragens år kinesisk nytår 2024 - smil
Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Månedens tema coverbillede til blog

Månedens tema

Månedens tema Månedens tema er en af mindst 12 fordele ved at gøre Qigong, altså 12 gode grunde til at gøre Qigong. Du kan læse

Læs mere »
Nytårsforssæt - nyt år, ny mig og nye muligheder

Nytårsforsæt

Nytårsforsæt ???? Nytårsforsæt ved at gøre status for året, der er gået og sætte intention for året, der kommer. Hvad er et nytårsforsæt? Måske du

Læs mere »
Adventskalender

Adventskalender

Adventskalender med Qigong Julen er en tid, der kan opleves ret kompleks. Der er juletraditioner af mange forskellige slags. Nogle traditioner stiller krav om at

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: