Vejen til din livskraft er samtidig vejen ud af stress!

Og vice versa for; Vejen ud af stress er også Vejen til din Livskraft.

Du kan deltage i dette onlineforløb med Qigong, som hjælper dig med at holde balancen mellem for meget og for lidt af det, som stresser i hverdagen. I forløbet er både Qigong samt oplæg, som giver dig viden og indsigter, så du kan skabe et liv med mindre stress og meget mere livskraft samt indre ro og fred. 

Hvad er Livskraft?

Vores Livskraft er vores Qi. Læs om hvad Qi er her.

Det er den energi, som beliver alle ting og som alle ting består af. I sin oprindelse var den én energi kaldet Wuji eller Dao og denne energi delte sig i to; Yin og Yang. Læs om Yin og Yang her

Hvis der er ubalance i vores livkraft føler vi os fx trætte, stressede og bliver lettere syge. Når vi har balance og nok Livskraft, så oplever vi livet som godt og værd at leve og vi har mod på samt til dagen og vejen.

Hvad er stress?

Helt kort fortalt er stress en naturlig reaktion på en situation, som kræver noget ekstra af dig, fordi du har noget på spil. Læs mere om hvad stress er her.

Hvis du overskrider grænsen for hvor meget og hvor længe dit system skal yde ekstra kan du udvikle stress og stress stjæler din livskraft – din Qi.

Det kan give dig tankemylder med bekymringstanker, koncentrationsproblemer, søvnproblemer, smerter, angst og påvirke din arbejdsevne endda i en grad, som forhindrer dig i at have et normalt (arbejds)liv. Og deri ser vi tydeligt et liv drænet for vores vitale og vitaliserende livskraft.

Hvad er “Vejen til din Livskraft” for et forløb?

“Vejen til din Livskraft og ud af stress (og smerter) er et forløb jeg afholdt i 2021 som et 16 ugers forløb med Qigong og oplæg.

Dette materiale har jeg revideret og forbedret, så det nu er et forløb på 32 uger. Man får et modul hveranden uge med tilhørende Qigong, så man har to uger til at fordybe sig i både oplæg og Qigong.

Hvorfor skulle du deltage i dette forløb?

Vi har været gennem en global pandemi, som har sat sig spor i vores trivsel mentalt og fysisk og nu er vi i en periode med krig og energikrise. Vi har brug for fokus på, hvordan vi hver især kan håndtere de påvirkninger, der er af vores stressniveau.

Al bekymring og stress dræner vores livskraft, det stjæler vores Qi.

Derudover så er stress årsag til manglende trivsel og en mulig ond spiral af bekymring!

 • Ifølge stressforeningen.dk risikerer hver femte, der bliver sygemeldt med stress at miste sit job! Det svarer til 20 % af de, som rammes af og må sygemeldes pga. stress!
 • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress (stressforeningen.dk)
 • I runde tal vil mindst ⅕ af dem miste deres job pga. stress. Det betyder at 7.000 danskere statistisk set vil miste deres job i år pga. stress (2018).
 • Stressforsker og psykolog Anita Eskildsen fortæller i Viden på Tværs at 14 % af de stressramte er uden job mere end et år efter den første stresssygemelding. 
 • Desuden pandemi som er største mentale belastning siden 2. verdenskrig. Ifølge Storbritanniens førende psykiater og formand Royal College of Psychiatrists, dr. Adrian James – https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-12-30-coronavirus-udgoer-stoerste-mentale-trussel-siden-anden-verdenskrig-mener 
 • I Storbritannien forudsiger Centre for Mental Health, at så mange som 10 millioner mennesker, inklusiv 1,5 millioner børn, får brug for ny eller yderligere psykologisk eller psykiatrisk hjælp som et direkte resultat af coronakrisen. De forudsiger, at omkring 1,3 millioner mennesker, der ikke tidligere har haft psykiske problemer, vil få behov for behandling af moderat til svær angst, og 1,8 millioner forventes at få behov for behandling af moderat til svær depression. Kronik af Mikkel Rasmussen, ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Vejle, Region Syddanmark – https://www.raeson.dk/2021/overlaege-mikkel-rasmussen-coronakrisen-er-den-storste-trussel-i-nyere-tid-mod-vores-mentale-sundhed/ 

Derfor…

Det giver derfor rigtig god mening at lære om stress og især hvordan du indretter din hverdag, så du kan blive rask efter stresssygdom og får viden og redskaber til at skabe en hverdag, hvor du kan skabe mere livskraft. 

Det tager tid at etablere nye vaner i hverdagen og da forløbet giver dig viden og redskaber, som du skal nå at lære og integrere i hverdagen er det vigtigt at sætte den nødvendige tid af til det.

Jeg anbefaler gennemsnitligt 15 minutter fem ud af ugens 7 dage til teori og øvelser. Du vil hurtigt opleve, at øvelserne er lette at integrere i hverdagen. Det betyder, at du får integreret viden og øvelser naturligt i din hverdag. 

Stress udvikler sig over tid og det tager tid at gøre den indsats, der giver de varige resultater.

Hvordan foregår Vejen til din Livskraft?

Forløbet Vejen til din Livskraft starter straks efter tilmelding. Det forløber over 33 uger og du har adgang til to moduler ad gangen og din adgang lukker det sidste modul efter fire ugers åbning. 

Med hvert af de 16 moduler får du adgang til mellem 2 og 2,5 times videomateriale:

Til hvert modul hører:

 • modulets oplæg (optaget fra Zoom, da forløbet blev afholdt første gang i 2021)
 • en fokusøvelse
 • et kort Qigong program, dvs. en session på mellem 6- 22 minutter
 • et mellemlangt Qigong program, dvs. en session på mellem 23-36 minutter
 • et langt Qigong program, dvs. en session på mellem 40-70 minutter
 • Ved enkelte moduler er desuden en bonus. Det kan fx være en video med endnu et program eller en anden udgave af fokusøvelsen.

Desuden linker jeg til min podcast, som kan supplere emner til de 16 moduler. 

Stop op nu!

Alle moduler er bygget op over en af de otte sætninger i Stop op nu! 

stop op nu - stop stress

Modul #1 

Dette modul har fokus på stresshåndtering lige nu og her i den akutte fase. Sætning #1. Dette modul har du adgang til med det samme og i tre uger.

Modul #2 

Modul #2 har vi fortsat fokus på at standse stressresponsen. Det er forudsætningen for at kunne slippe af med stresspåvirkningen. Dette modul får du adgang til efter en uge og har adgang til det i fire uger. 

Modul #3

Vi fortsætter med fokus på at standse stressresponsen og afspænde væsentlige muskler; Dette modul er fokus samlet på sætning 1 og 2; “Stands stressresponsen” og “Træk vejret; dybt, fyldigt og roligt”. Dette modul får du adgang til to uger efter start og du har adgang til det i fire uger.  

 Modul #4

Modul #4 har vi fokus på at standse stressresponsen gennem at fokusere på roen og skabe roen. Jeg taler om, hvordan vores sind kan drille os med både en gammel professor, elefanten Amygdala og aber i det! Vi har i denne uge fokus på den 3. sætning: “Opdag roen i nuet”. Fremover åbner et nyt modul og det ældste modul lukker hver anden uge. Du har adgang til to moduler ad gangen.

Modul #5

I modul #5 kigger vi de filosofiske aspekter samt aspekter af traditionel kinesisk medicin. Fokus er fortsat på at standse stressresponsen gennem at fokusere på roen og skabe roen. Vi har fortsat fokus på den 3. sætning: “Opdag roen i nuet”.

Modul #6

Modul #6 har fokus på at få redskaber til at begynde at kunne opdage, når/hvis dine tanker og følelser og dermed handlinger er hensigtsmæssige eller ej. Vi har fokus på den fjerde sætning: “Prioritér de næste tre minutter til dig”.

Modul #7

Modul #7 har vi fokus på, hvordan tidsforståelsen kan spille dig et puds? Især i forhold til hvornår du må have det godt fx… Sætningen “Prioriter de næste tre minutter til dig” er igen i fokus.

Modul #8

Modul #8 har vi fokus på Relationer – til dig og til andre. Den måde du har relationer til dig selv og til andre kan påvirke din stressrespons. Jeg taler om Energityve og hvordan din energi er i dig og udenom dig. Jeg talte om, hvordan Daoismens syn på energien giver dig mulighed for at sætte stikket i universets uendelige energiressourcer. Fokus er på den femte sætning i Stop op nu: “Oplev din indflydelse.”

Modul #9

Dette modul #9 taler jeg om Loven om tiltrækning – hvad får den til at virke og hvad gør ikke! Sammenhængen med fokus taler jeg også om. Fokus er på den femte sætning i Stop op nu: “Oplev din indflydelse.”

Modul #10

Modul #10 har vi fokus på planlægning. Især om hvorvidt planlægning fremmer eller mindsker stress?! Din indre stræber og dit indre legebarn – to af dine personlighedsaspekter kan forstyrre dine pauser. Denne uge var fokus på den sjette sætning i “Stop op nu”: “Planlæg dine pauser.”

Modul #11

Modul #11 har vi igen fokus på planlægning. Vi kigger på, hvordan du kan planlægge uden at skabe yderligere indre konflikt mellem din indre stræber, din indre emotionelle og din måde at være i verden på. Vi ser på #FOMO & #DTMO (Fear of missing out & Dare to miss out) Du får et redskab, jeg altid anvender ved planlægning. Vi har fokus på den sjette sætning: “Planlæg din næste pause”.

Modul #12

Dette modul #7 har fokus på 7. sætning: “Nyd dette øjebliks rolige åndedrag”.  Sådan udnytter du dit åndedræt bedst. 

Modul #13

Dette modul #13 har vi fokus på hvad balance er. Er det middelvejen mellem dualiteter? Vi tager udgangspunkt i at indre ro og indre uro er hver sin side af mønten. Hvert sit yderpunkt i et penduls sving. Ligesom Yin og Yang. Vi ser på to DAO vers og vi forholder det til, hvordan det at finde din indre ro gavner dig og dine relationer, når du er stresset. Vi har fokus på den syvende sætning: “Nyd dette øjebliks rolige åndedræt”.

Modul #14

Modul #14 handler om det, som forhindrer dig i at have det godt… Ikke fordi jeg tror, du ikke har det godt! Simpelthen fordi mange års erfaring med arbejde med mennesker har lært mig, at vi nogle gange spænder ben for os selv! Vi har allerede talt om emotioner og vaner og overbevisninger. I dette modul taler jeg om selvværd og selvtillid og hvordan milten har indflydelse på disse. Vi har fokus på den ottende sætning: “Und dig selv gode og rolige øjeblikke”.

Modul #15

Modul #15 har vi fokus på, hvorfor det giver så god mening at gøre Qigong! Vi kigger på de tre formål og mål med at gøre Qigong og sammenholder det med et vers fra Matthæusevangeliet. Qigong er ikke kun for kroppen og sindet, Qigong er også selvudvikling og spirituel udvikling om man vil. Modulets fokus er på den ottende sætning: “Und dig selv gode og rolige øjeblikke”.

Modul #16

Modul #16 har fokus på Qigong som vejen til Peakperformance – helt naturligt. Fokus er på sætningen “Stop op nu”, fordi det er det, du gør med Qigong og det hjælper dig til at vælge at benytte Qigong som vejen til en mere optimal tilstand – peakperformance tilstanden. Dette modul har du adgang til i fire uger inden det lukker automatisk.

Hvem er det for?

Vejen til din Livskraft-forløb er for alle, som har haft stress inde på livet og ønsker konkret viden og enkle redskaber til at håndtere det.

Det er for dig, der ønsker dig mere indre ro og overskud i hverdagen. 

Hvem er jeg til at lære dig noget?

Jeg har selv været ramt af stress – du kan høre min historie kort her. Se/hør min historie her 

Desuden er jeg sygeplejerske, lærer, coach og Qigong Master. 

Pris

Dette forløb koster 297 kr. at deltage i indtil 28. februar 2023. Denne billige pris er mit bidrag til, at du kan deltage på trods af energikrise. (Qigong giver den indre varme).

Derefter stiger prisen til 597 kr.  

Prisen kan holdes så lavt, fordi du ikke beholder din adgang til materialet.

Hvis du ønsker at have adgang til materialet, kan du melde dig ind i medlemsklubben WebQigong og følge forløbet, som er inkluderet i medlemskabet. Som medlem har du adgang så længe du er medlem.

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: