yin-yang

Yin og Yang – to modsatrettede og komplementære kræfter

Indholdsfortegnelse

Yin og Yang

Tanken om Yin og Yang kan findes i den græske filosof Aristoteles formulering om balance. Aristoteles talte om balance som, at man bevæger sig som på en knivsæg mellem for meget og for lidt af det gode.

Måske har du hørt om den gyldne Middelvej?

Det er præcis det, som Aristoteles taler om med knivsæggen. Men det var den formuleringen “alt med måde”, som Horats (en græsk digter) formulerede, som er blevet mest kendt.

Den har været en anerkendt måde at forholde sig til alt her i Vesten.

At blive i det sikre felt i midten.

Det vender jeg tilbage til.

Dualitetsprincippet – Yin og Yang

Det allermest gennemgående i Daoismen er det dualistiske princip.

De er de to modsatrettede og komplementære kræfter, der er i alt. De er væsentlige i Daoismens kosmologi, som det der kom ud af Chaos.

Vi kender det som Yin og Yang, måne og sol, nat og dag osv.

“Yang var det lyse der steg op og blev til Himlen” og “Yin var det tunge, der sank ned og blev til Jorden”. Daoismens skabelsesbfortælling.

Yin er det mørke i symbolet. Det feminine, passive, rummelige, intuitive, følsomme, følelses-baserede.

Yang er det lyse i symbolet. Det maskuline, aktive/handlekraftige, logiske, analytiske, fakta-baserede.

Det hvide felt repræsenterer Yang – solen, det maskuline. Og det mørke felt repræsenterer Yin – Månen, det feminine.

Symbolet illustrerer denne dualisme. Yin og Yang danser en dans – de er bundet sammen af gensidig afhængighed. Hvilket også betegnes dialektisk dualisme.

Yin er det følsomme, rummelige og intuitive aspekt og Yang er det logiske, handlekraftige og analytiske aspekt.

Tabel med Ying og Yang kvaliteter

Kvaliteter ved Yin og Yang

Dette er eksempler på kvaliteter, det er ikke fyldestgørende, blot for at lette forståelsen.Eftersom Yin og Yang også repræsenterer Ebbe & Flod = passivitet & aktivitet ses anerkendelsen af balancen netop i Qigong, hvor der både er bevægelse i ro og ro i bevægelse.
Qigong er ro i bevægelse og bevægelse i ro
Det betyder, at yin og yang er hinandens forudsætninger og modsætninger. Det svarer til den tænkning, vi finder i Kristendommens forhold til lys og mørke. Hvis vi ikke møder mørket, erkender vi ikke, at der findes lys og omvendt.Det er i mødet med modsætningen, at vi forstår og værdsætter den anden, ja faktisk dem begge.I symbolet er der en prik af den modsatte kvalitet i den anden. Fx en hvid prik i det sorte felt og tilsvarende en sort prik i det hvide felt. Dette er en måde at symbolisere denne gensidige forudsætning og afhængighed.Men prikken symboliserer også, at godt ikke kun er godt, men at det også rummer noget, der ikke er godt og vice versa. Det er med til at nuancere vores perspektiv, der er ikke længere enten-eller, men snarere både-og.

Yin og Yang = yderpunkter i et penduls svingning

I Daoismen, Traditionel kinesisk Medicin og dermed Qigong forstår man balancen som anerkendelse af begge yderpunkter og især anerkendelse af, at de på skift er fremherskende.

Lidt som et pendul, der svinger fra yderpunkt til yderpunkt.

Yin-og-yang-pendul

Yin og Yang forstået ved pendulets bevægelse

Prikken i symbolet kan også forstås ud fra et penduls bevægelser.

Yin og Yangs dans er som pendulets svingninger fra side til side. Det er forudsætningen for liv. Ligesom hjertets banken kendetegner, at der er liv, kendetegner denne svingning også liv.

Når svingningen hører op, er livet forbi, ligesom ophør af hjertets banken er tegn på livets ende.

Forestil dig, at Yin er det ene yderpunkt og Yang det andet af et penduls svingende bevægelse.

Når pendulet svinger fra side til side, er det kun ganske kortvarigt i sin yderste kvalitet – Yin eller Yang. På vejen ud er den i tiltagende og på vej tilbage i aftagende lige indtil midtpunktet, som hvis pendulet stoppede der, ville signalere slutningen. Men midtpunktet i pendulets svingning er skæringspunktet eller samlingspunktet om man vil. Det er her, karakteren af bevægelsen skifter mellem fx aftagende Yang til tiltagende Yin.

Uendelighedstegn

Den uendelige og evige dans mellem Yin og Yang


Hvis man trækker Yin og Yang symbolet til hver side, vil Yin og Yang stadig være forbundet ved spidserne som et uendelighedstegn.

Det kunne vise pendulets svingning set oppe- eller nedefra. Det illustrerersamtidig den uendelige svingning, som nærmest er en dans mellem Yin og Yang.

Det er i lyset af denne forståelse, at jeg har valgt følgende ikon til at symbolisere den Qigongform jeg repræsenterer.

Qigong logo

Mit logo er en kolibri med et uendelighedstegn som starten af ordet Qigong. Det er et helt bevidst valg. Jeg har altid været betaget af Kolibrien og har deraf fundet ud af, at den anses for at være et kraftdyr. Dvs. et dyr med en særlig symbolik og dermed kraft.

Kolibriens symbolik

Kolibrien anses for at være budbringer og den der kan stoppe tiden.

Den symboliserer kærlighed, glæde og skønhed.

Da den kan flyve baglæns lærer den os, hvad vi kan tage med os fra fortiden, men den lærer os også, at vi ikke skal blive hængende i fortiden. Vi er nødt til at bevæge os fremad.

Når Kolibrien svæver over en blomst og drikker nektar viser den os, at vi skal værdsætte og nyde hvert øjeblik og sætte pris på det, vi elsker.

hummingbird

Størrelsen på Kolibrien fortæller os, at vi aldrig skal undervurdere størrelsen i forhold til evnen til at udrette storhed. Hvilket underbygger tænkningen i Qigong – Less is more. At selv den mindste bevægelse eller indsigt kan gøre en verden til forskel.

Kolibriens evne til at flyve både frem, tilbage, op og ned anses for at symbolisere menneskets potentiale for at skabe storhed og bryde med konformitet.

Uendelighedstegnet symboliserer både det uendelige og det evige. Det er for mig symbolet på, at alt er i uendelig og evig bevægelse.  At det er sådan, det er meningen, det skal være og at balance faktisk er denne vekselvirkning imellem yderpunkter.

Min Qigongform, som jeg også inspirerer mine Qigong instruktørelever med, handler om “at give næring til alt det gode”.

Den giver dig indsigt og redskaber til at skabe balance i krop og sind. Styrke krop og sind ligeligt. Slutte fred indeni. Fylde din hverdag med energi, glæde og overskud, som du kan dele med andre. Finde din indre kraft og nære den.

Følelsernes Yin og Yang

Følelser er som penduler der altid svinger fra yderpunkt til yderpunkt.

Livet leves i de svingninger. De kan ikke kontrolleres, tværtimod vil de tage kontrollen over livet, hvis de undertrykkes.

I Daoismen og Traditionel Kinesisk Medicin hænger følelserne nøje sammen med organer og elementer. De er udtryk for Yin og Yang.

Qigong Practitioner gennemgår vi den grundlæggende forståelse af Yin og Yang. På Certificeret Qigonginstruktør uddannelse knyttes Yin og Yang med de fem elementer samt organerne. Disse er essentielle i Traditionel Kinesisk Medicin.

Hvert yderpunkt af pendulets svingning repræsenterer ikke blot Yin og Yang men også en følelse og dermed et element og for hvert sving ændres (omend sommetider kun en smule) pendulets svingning og således også karakteren af følelsen. Selvom man kan føle, at man sidder fast i nogle bestemte følelser, vil følelsen gradvist forandre sig, medmindre man forsøger at undvige at mærke den. Det kan man kun kortvarigt. Så vil den dukke op med fornyet kraft, som pendulet svinger frem og tilbage mellem yderpunkterne og dermed følelserne.

Meget ofte møder jeg mennesker med den forestilling, at et liv i balance er et liv uden følelsesmæssige udsving, uden konflikter og hvor man altid har en meget høj grad af (selv)kontrol.

Sådan tror jeg ikke det er…

Faktisk ved jeg, at det ikke er sådan, det er.

Sådan er det indre liv ikke.

Vi kan ikke bare sortere følelser i en bunke der er ok og en der ikke er ok.

Følelser er bare – de kan være voldsomme, overvældende, fredelige, naturlige og alt muligt andet, men vi kan ikke fornægte deres eksistens.

Yin og Yangs følelser er knyttet til organer

Yin og Yang skaber de fem elementer, som alle ting skabes af. Træ, Ild, Jord, Metal og Vand.

Hvert element rummer en kvalitet og et sæt primære følelser.

Kontrol, som i Vesten er så skattet en kvalitet, er den kontraherende/kondenserende kvalitet. Den er knyttet til metal elementet. Metal elementet handler om at sortere, skabe orden og skære ind til benet. Hvert element er knyttet til to organer. Et Yin organ og et Yang organ.

Lungerne er Yin organet i metal elementet.

Lungerne rummer vores ilt og med vores åndedrag indånder vi den livgivende ilt og samtidig også Qi/livskraft, som er nødvendig for os.

Lungerne er vores “indre rum”. Følelser som sorg, savn, tristhed og depression knyttes til lungerne og påvirker vores evne til at “trække vejret frit”. Ligeledes følelsen af mod og styrke. (Du kan læse en artikel om hvordan kroppen husker sorg og savn her).

Tyktarmen er det andet metalelement-organ, Yang organet. Tyktarmens funktion er optagelse af de sidste næringsstoffer fra maden og udskillelse af affaldsstoffer.

Følelsesmæssigt handler det om at gå i stå/stagnere overfor at opleve lettelse. Tænk blot på forstoppelse modsat det at give slip og opleve lettelse ved at komme af med afføringen.

Venlighed heler tristhed og savn

Ved mødet med savn og sorg i os selv ved vi, at det er lungerne og tyktarmen, som er involveret. Ved at vise os selv venlighed, skaber vi balance i følelserne. Fx giver plads til at græde over et tab, eller en sårende bemærkning, eller accepterer at være triste uden helt at vide hvorfor.

Venlighed overfor os selv i den situation er
  1. at acceptere tingenes tilstand. “Ja, jeg er trist/ked/savner lige nu.”
  2. at mærke tilstanden og tillade reaktionen (fx gråd)
  3. at tillade at slippe tilstanden og det, som har forårsaget/trigget den.

Når vi har fred med følelsen af sorg og savn betyder det ikke, at den er væk, men mere at den ikke lammer os.

Når vi har balance – er følelserne blot noget, vi mærker, det er ikke noget, der styrer os.

Det betyder også, at hvis det nu er kærlighedssorg, så lukker vi ikke vores hjerte. Nej, vi er modige nok til at give et andet menneske og kærligheden endnu en chance.

Hvert af de fire øvrige elementer rummer samme mulighed for at skabe balance gennem at forstå, hvor jeg er lige nu og hvad jeg kan gøre for at balancere.

De øvrige fire elementer og deres følelser er del af Certificeret Qigong Instruktør uddannelse.

Øvelsen Rygmarvsåndedrættet (som er i videoen, du får med nyhedsbrevet) rummer balancering af alle de fem elementer og dermed en balancering af Yin og Yang. Denne øvelse skaber indre ro – også selvom man står i en situation, som aktiverer de store følelser.

Den tænkning om balance, jeg her præsenterer, er et fantastisk redskab til at skabe større grad af forståelse og accept af sig selv, så man kan opnå mere balance og dermed indre ro.

Det er også forudsætningen for empati. Og man behøver ikke besidde denne viden for at det virker, for Qigong aktiverer Qi, som dermed balancerer krop og sind.

Persisk digt om følelser

Den persiske digter, mystiker og stifter af Sufi-ordenen Rumi har skrevet det smukkeste digt om følelser.

yin og yang - følelser

To måder Qigong kan være en af dine veje til at balancere Yin og Yang

Det er et temperamentsspørgsmål, om du vil gøre Qigong med en instruktør og om det skal være online i WebQigong medlemsklubben eller live ved en instruktør eller om du vil lære Qigong, som du kan gøre selv. 

Du kan GØRE Qigong med mig som instruktør online i WebQigong medlemsklubben

Tjek medlemsbonusserne!

Du kan LÆRE Qigong, du kan gøre for dig selv på Qigong Practitioner online kursusforløb.

Det er RAB godkendt med 15 timer.

Du kan også gøre Qigong live med en af mine certificerede Qigong Instruktører – find en nær dig her.

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: