Pige på Mark med ballonger

Spiseforstyrrelse? Qigong kan hjælpe dig

Indholdsfortegnelse

Qi Gong er som skabt til mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse

I løbet af den sidste måneds tid har jeg dagligt stået hjemme i privaten og dyrket en række Qi gong øvelser. Det er Qi gong instruktør, Vibeke Fraling, der venligt guider mig på vej henne fra skærmen, mens jeg øver mig i de skiftesvist flydende, rystende og langsomme bevægelser.

Ærligt, ind imellem har jeg følt mig en smulet bøvet og taget mig selv i at kigge mig over skulderen for at tjekke, om mon naboen skulle kigge ind, alt i mens jeg står der og ryster hele kroppen. Eller når jeg går rundt i stuen i slowmotion, mens jeg koncentrerer mig om at placere hele foden i gulvet på samme tid, som Vibeke fortæller i instruktionsvideoen. MEN jeg begynder også at blive hooked, og fornemmer hvorfor, Qi gong skulle være så godt for både kroppen og sindet.

En oplevelse af at være mere grounded

Jeg er stadig ren novice inden for qi gong. Alligevel lægger jeg mærke til, at der sker noget. Lige præcis hvad er lidt svært at sætte ord på. Mere ro på, mere grounded og til stede i kroppen – sådan vil jeg beskrive oplevelsen.

Det er da også netop afstressning af kroppen og sindet, der bliver fremhævet som nogle af fordelene, man kan opleve med Qi gong – på kort sigt. Med de mange gavnlige effekter ved Qi gong, både på kort og lang sigt, er jeg ikke i tvivl om, at enhver vil have gavn af at dyrke den kinesiske helsegymnastik.

Qi gong rammer plet, når man lider af en spiseforstyrrelse

Desuden er Qi gong som skabt for mennesker, der har en spiseforstyrrelse inde på livet, da helsegymnastikken har en gavnlig virkning lige præcis der, hvor man er ramt, når man lider af en spiseforstyrrelse.

Spiseforstyrrelser er fysiske symptomer på psykiske problematikker

I mit daglige virke som psykoterapeut, med speciale i voksne med spiseforstyrrelser, møder jeg mennesker, der har det svært med mad, vægt og udseende. Det er mennesker, der er bange for at spise, mennesker der ikke kan stoppe med at spise, mennesker der har et tvangspræget forhold til sunde fødevarer eller træning.

Det er mennesker med fysiske symptomer på underliggende psykiske problematikker. Spiseforstyrrelser handler om biologi og psykologi i et kompliceret samspil. Udadtil er personer med en spiseforstyrrelse overoptaget af mad, krop, vægt og udseende. Indadtil handler spiseforstyrrelser altid om lav og svingende selvfølelse.

Maden og kroppen bliver et sprog til at håndtere følelser og udfordringer i livet. En mestringstrategi der vanemæssigt bliver en livsstil.

Mange fysiske og psykiske gevinster ved Qi gong

Der er umiddelbare fysiske og psykiske gevinster ved Qi gong, når man lider af en spiseforstyrrelse.

Qi gong reducerer stress

Fysisk er en af mange gevinster ved Qi gong, at det mindsker den stress, der af flere grunde ofte går hånd i hånd med en spiseforstyrrelse. Dels fordi en spiseforstyrrelse fører til en række mangler, ubalancer og funktionsforstyrrelser, der efterlader kroppen i en stresstilstand.

Desuden er spiseforstyrrelser ofte udløst i forbindelse med stressende begivenheder i livet. Samtidig er de mange tanker og adfærden i forhold til mad, krop og vægt voldsomt ressourcekrævende, og bidrager til stress.

Bedre immunforsvar, koncentration, søvn mm.

Der er mange andre fysiske gevinster, som har stor relevans, når man lider af en spiseforstyrrelse. For eksempel det, at Qi gong gør kroppen bedre i stand til at helbrede sig selv og styrker immunforsvaret, giver bedre hukommelse, mindsker søvnlidelser, giver øget energi, bedre fordøjelse og bedre koncentration.

Qi gong dæmper angst og depression

Den kinesiske helsegymnastik dæmper også både angst og depression, som ofte optræder hos mennesker, der har det svært med mad, krop og vægt.

Qi gong giver en bedre kontakt til kroppen

Den øgede kropsbevidsthed, og oplevelse af, hvordan kroppen og psyken samarbejder, er, i sammenhæng med spiseforstyrrelser, nogle af de væsentligste fordele ved Qi gong. Dette fordi mennesker med en spiseforstyrrelse ofte har en ringe kontakt med sig selv og deres indre. De kan tænke på kroppen men have svært ved at mærke den eller have modstand mod følelserne og vanskeligt ved at regulere dem.

Dame ser sig i spejlet

Når man har svært ved at mærke sig selv indefra

Når man har vanskeligt ved at opleve sig selv indefra, kan man forsøge at ændre sig selv udefra. Man bruger det konkret for at flygte fra det følelsesmæssige kaos. Et eksempel på dette er, når jeg spørger en kvinde med anoreksi, hvordan hun har det, og får svaret, “det ved jeg først, når jeg har vejet mig”.

Fokus er lagt på vægt, udseende og præstation i en ydrestyret oplevelse af egen krop.

 

At navigere ud fra pligt, skyldfølelse og frygt

En problematik er netop, at man overvejende navigerer ud fra en mental kontrol og lever ud fra pligtfølelse, skyldfølelse og frygt. Forholdet til krop og motion er ofte destruktivt enten med stor kontrol eller med en ligegyldighed og had over for kroppen.  Det er mennesker, der ofte taler om, hvad de bør, skal og er nødt til fremfor hvad, de har brug for og lyst til.

Når et menneske primært er ydrestyret, skyldes det tidlige erfaringer i livet,  hvor man har fået en oplevelse af, at der ikke var plads til selvstændige tanker, følelser og behov – at man har fået en oplevelse af at blive gjort forkert og afvist.

Ydrestyring er, når man har lært at tilpasse sig

Som reaktion og beskyttelse af sig selv har man lært at tilpasse sig omgivelserne og lukke ned for sig selv. Efterhånden får man svært ved at mærke sine grænser, sine følelser og behov. Man mister fornemmelsen af hvem, man er og får ikke skabt en rodfæstet identitet.

Det bliver nemmere at mærke sig selv og sine grænser

Et omdrejningspunkt i terapien er, at klienten skridt for skridt finder ind til sine grænser, følelser og behov og giver udtryk for dem. En proces, der kan tage tid og kræve mod. Her kan Qi gong supplere den terapeutiske proces, fordi man med Qi gong får nemmere ved at mærke sig selv og sine grænser.

Mindre pligt – mere lyst

Med Qi gong  bliver man trænet i at opleve sig selv indefra, at mærke sine følelser og rumme dem.  Det kan være en hjælp til at få jordforbindelse(blive groundet), så man opnår en bedre balance mellem at være indre-styret og ydre-styret. At man er i stand til at mærke og navigere ud fra ”hvem er jeg”, ”hvad gør mig glad” og ”hvad brænder jeg virkelig for”.

Samtidig opnår man en større ro, afspænding og accept af følelserne i kroppen.

Sommerfugl i hånd

At respondere frem for at reagere

For nogle uger siden talte jeg med Vibeke, som jeg interviewede om Qi gong med det formål at udbrede kendskabet til helsegymnastikken blandt mennesker med en spiseforstyrrelse. Her gav Vibeke blandt andet udtryk for, at..

“Qi gong hjælper en med at stoppe op, så man får mulighed for at respondere i stedet for at reagere. Det vil sige at handle ud fra at have reflekteret. Det gør det muligt at bryde med gamle mønstre. At sætte sig selv i chauffør sædet og få sluppet det, man ikke længere har brug for – så man ligesom får renset ud”.

En mere nuanceret opfattelse af ”Hvem er jeg”

Qi gong giver altså bedre forudsætninger for, at mennesker med en spiseforstyrrelse kan løsne op for den mentale kontrol, hvor man forsøger at holde fast i bestemte forestillinger af, hvem man er og give plads til en mere nuanceret selvopfattelse.

Champagne bobler og smil på læben

Det er den øgede livsenergi og indre glæde, der er blandt de langsigtede gevinster ved at dyrke Qi gong. Livsenergien og den indre glæde får mere plads i takt med, at man bliver bedre til at holde balancen i sit liv, og man kommer i kontakt med de ting, der virkelig betyder noget for en. Om det siger Vibeke, at:

“Det er sådan lidt følelsen af at gå med et smil på læben og champagnebobler i blodårende, for der er lukket op for flow af god energi, glæde og overskud i hverdagen”.

Det er netop livsenergi og glæde, der er underskud af, når man lider af en spiseforstyrrelse. Glæden, overskuddet og livskvaliteten bliver der skruet ned for i takt med, at spiseforstyrrelsen snylter sig ind på livet og begrænser livsudfoldelsen.

En hjælp til at kunne rumme mere, når man er særligt sensitiv

Det sidste jeg vil nævne, som en af de mange fordele ved at dyrke Qi gong, det er, at det fungerer rigtig godt, når man er særligt sensitiv.

Personlighedstrækket, der betyder, at man er mere åben og modtagelig over for indtryk, går igen hos mange mennesker med en spiseforstyrrelse. Et personlighedstræk der rummer mange kvaliteter og som samtidig fører til, at man hurtigt bliver overstimuleret og kommer på overarbejde.

Som Vibeke udtaler:

“Qi gong er en måde at processe det, der ellers ville tage meget mere tid”

Hun nævner, hvordan hun selv, som særligt sensitiv, har glædet sig over og haft det sjovt ved at tage til en Grøn Koncert. Noget der tidligere ville have resulteret i en række stress symptomer som følge af at være overstimuleret.

Jeg tænker her på nogle af de klienter, jeg ser, som synes, det ind imellem kan være lidt træls at de, på grund af deres sensitivitet, må vælge nogle sociale aktiviteter fra. Qi gong kan altså være en hjælp til simpelthen at kunne mere rumme mere uden at blive overstimuleret.

3 gode råd om Qi gong og spiseforstyrrelse:

  • Brug Qi gong til at understøtte et helhedsorienteret behandlingsforløb for din spiseforstyrrelse. Dvs. et forløb der fokuserer på de mentale, følelsesmæssige og fysiske aspekter af spiseforstyrrelsen.
  • Efterhånden som du begynder at få en større kropsbevidsthed, vil du også begynde at mærke dine følelser mere. Det er naturligt og helt ufarligt, men måske kan du opleve det som lidt udfordrende. Benyt dig af de øvelser og gå frem i det tempo, du har det godt med.
  • Vejen ud af en spiseforstyrrelse kræver din vilje, tro, mod og tålmodighed. Sørg for at praktisere Qi gong regelmæssigt og giv det noget tid. Du vil kunne opleve nogle af gevinsterne ved Qi gong med det samme, mens andre gevinster er mere langsigtede.
Psykoterapeut-Louise-Stokholm

Louise Stokholm er psykoterapeut (MPF) og indehaver af Klinik For Spiseforstyrrelser Hellerup. Hun har med adskillige efteruddannelser og kurser valgt at koncentrere sit arbejde om voksne, der ønsker et naturligt, afbalanceret forhold til mad. En motivation der udspringer af Louises personlige erfaringer med en langvarig spiseforestyrrelse.

I dag driver Louise en succesfuld klinik, hvor hun tilbyder forløb, individuelt og i gruppe, onlineforløb samt kombinerede forløb med klinikkens samarbejdspartnere inden for kostvejledning. Oprindeligt er Louise uddannet cand.comm. og beskæftiget inden for kommunikation og marketing.  

Du kan læse mere om spiseforstyrrelser og klinikkens tilbud på www.klinikforspiseforstyrrelser.dk 

Tak fordi du læste artiklern Vibeke Fraling

Tak fordi du læste artiklen

Du må meget gerne dele denne side

 

Med venlig hilsen

Qigong Master Vibeke Fraling 

Facebook
LinkedIn
Månedens tema coverbillede til blog

Månedens tema

Månedens tema Månedens tema er en af mindst 12 fordele ved at gøre Qigong, altså 12 gode grunde til at gøre Qigong. Du kan læse

Læs mere »
Nytårsforssæt - nyt år, ny mig og nye muligheder

Nytårsforsæt

Nytårsforsæt ???? Nytårsforsæt ved at gøre status for året, der er gået og sætte intention for året, der kommer. Hvad er et nytårsforsæt? Måske du

Læs mere »
Kinesisk nytår - trædragens år 2024

Trædragens år 2024

Trædragens år 2024 – Kinesisk nytår Trædragens år 2024 forløber fra den 10. februar 2024, hvor vi ved det kinesiske Måne Nytår træder ind i

Læs mere »

Tilmeld dig mit Nyhedsbrev. Få 4 øvelser der dæmper stress!

Du får mine 4 vigtigste daglige øvelser til at dæmpe stress!

.

Fornavn og efternavn:


Email: